Márciusi számunk tartalma

 

49. évfolyam 2017. 3. szám
  200 éve született Arany János
Mohai V. Lajos Arany szemével
Hász-Fehér Katalin „Szemed, hiszem, hogy híven fölleli” – Az Arany-ábrázolások jelentéséről
Szörényi László Arany János, ha jegyzetel
Beke József Archaikus elemek Arany János költői nyelvében
   
Ágh István Áll az idő, csupán hű karórám; Messze vagyunk, ha közel is; Alakot ölt (versek)
Buda Ferenc Kék pára kél (vers)
Nyerges Gábor Ádám A vastagabbik boríték
Harkai Vass Éva storno (vers)
Füzi László Formák, vonalak…
Szepesi Attila Szaturnusz fiai (barbár szonettek – versciklus)
Háy János Te vagy az; Reggel; Nem csúnya (versek)
   
Bónis Ferenc Emlékek Kodályról
Ittzés Mihály A bázeli bázis (Bartók Béla és két svájci hívének levelezése Bónis Ferenc közreadásában)
   
  Gerle Margit rajzai