Júliusi-augusztusi számunk tartalma

 

49. évfolyam 2017. 7–8. szám
Sándor Iván Egy házfal Európában – 2017 (Az eltűntetett jelek üzenete)
   
Márton László Régi német mint mai magyar (A költészetről és a fordítói munkafolyamatról)
Háy János A rovátkolt barom (Berzsenyi Dániel)
Orosz István Buda halála
Lengyel András „Éltünk rögös határain” (Ignotus Hugó „novellaszerű memoire”-jairól)
Sasvári Edit Konjunktúra plusz kiszorítás (Kassák Lajos önköltséges kiállítása a budapesti Fényes Adolf teremben)
Juhász István Két arc a vetítőgép fénysugarában
Hamvas Béla Divat és ideológia
Kirilla Teréz „Pilinszky elvtárs, hőmérőzés!” (Interjú Pályi Andrással Pilinszky Jánoshoz kötődő emlékeiről)
Kabdebó Lóránt „Augusztus 9-e van, a születésem napja” (Emlékfoszlányok Ratkó Józsefről és költészetéről)
Gion Nándor Hátrahagyott írásai (II. rész – közreadja Kurcz Ádám István)
Fekete J. József Az idegenség határai
Muszatics Péter Álomvilágok
Tarján Tamás A dubrovniki Szent Balázs-templom leírása
Ćurković-Major Franciska Thalatta! Thalatta! (A tenger megpillantásának élménye a magyar irodalomban)
A. Gergely András Kimagyarázkodások (Kisebbségiség, humor és életfelfogás a zsidó viccekben)
Halmai Tamás Egyenként számolni a szavakat (Beszélgetés Báthori Csabával)
Füzi László A világ változása (III. rész)
Tőzsér Árpád S fény van minden tárgy fölött (Naplójegyzetek 2009-ből)
   
  Kassák Lajos művei (© Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum)