Januári számunk tartalma

 

51. évfolyam 2019. 1. szám
Sándor Iván Élete eleme (Lengyel Balázsról)
Aczél Géza (szino)líra (vers)
Bánki Éva Megérkezés Velencébe
Győri László Sejtelem; Napraforgó; A hajnal szempillája; Obsit; Priscilla (versek)
Gerlei Dávid Kiszellőzni; Karakterrajz; Hűvös halszag (versek)
Tőzsér Árpád Sokszögű együttgondolkodás (Kórház az egész világ)
Gömöri György Körteszünet; Winston helytáll; Glossza Krúdyhoz; Magyar rendező a 20. századból (versek)
Doncsev Toso Egy pesti bolgár portréja (Apám emléke)
  ***
Márton László Az eposz és a regény határán
Balázs Géza „Őrizzetek szent angyalok” (Az őrangyal a nyelvben és a folklórban)
Beke József „Fénylik, mint nap, sajog mint arany”
P. Szabó Ernő Bábuk, kristályszerkezetek (Deim Pál művészetéről)
A. Gergely András AlterNatívumok (Szakralitás, mítosz, kutakodás, megértés)
  ***
Fekete J. József Halott vajdaságiakat olvasva I-II. (Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva)
Garaczi Zoltán Ábrázolni az átlagost (Szil Ágnes: Életünk legszebb napja)
Boldog Zoltán Irodalomtörténeti hoax (Milbacher Róbert: Léleknyavalyák)
   
  Deim Pál műalkotásai