Januári számunk tartalma

 

52. évfolyam 2020. 1. szám
Joszif Brodszkij Szónoklat a kiömlött tejről (vers – Soproni András fordítása)
Oravecz Imre Feljegyzések naplemente közben
Áfra János Remény; A partvonal átrendeződése (versek)
László Liza Befűzni; Régi ismerős (versek)
Juhász István Záróakkord
Bencsik Orsolya Modelljeim a szabadban
Seres Lili Hanna Kutyafül
Győri László

Oszlop és háló; A vendég; Tomiból megy a levél; Imadaddin Naszimi kaszídája (versek)

Bogdán László Ott túl, nem messze, már egy másik világ volt (versciklus)
Ferdinand von Schirach Tizennégy; Harmincöt (Tatár Sándor fordításai)
Vass Norbert Honvéd
Purosz Leonidasz Béka; R. mondja (versek)
Gálfalvi György Űr a tornácon
Kozma Huba Barátnak mehetős… (Gáspár György: Alattvalónak alkalmatlan – pályakép Gálfalvi Györgyről)
Iványosi-Szabó Tibor „Egy korrajzi versezet…” 1679-ből
Kerpics Judit „A mit külföldi divatlapok adni nem képesek” (A nyugati és a nemzeti divat vetélkedése a Nővilág hasábjain az 1850-es és 1860-as évek fordulóján)
Boldog Zoltán Arany János rejtett politikai és poétikai programja (Történelmi balladákká tördelt nemzeti eposz)
Nyerges Gábor Ádám Biográfia és én-konstruálás Orbán Ottó életművében
Tillmann J. A. A lényeglátásról (Csáki László Letörölt rajzairól)
P. Szabó Dénes Sorsokból épült város (Juhász Tibor: Salgó blues)
Pintér Kitti Terhelő többes szám (Seres Lili Hanna: Várunk)
Fekete J. József A nem létező tökéletes keresése (Vasagyi Mária: Cézár)
Czini Zoltán (Poszt)monarchikus élmények (Bence Erika: Utazások Posztmonarchiában)
   
  Csáki László képei