Márciusi számunk tartalma

 

52. évfolyam 2020. 3. szám
Villányi László Talicska; Szerénytelenül (versek)
Kontra Ferenc Nagy fogás
Bajtai András Halottainkat visszavárja (vers)
Nyerges Gábor Ádám Valami bárgyú kedvesség
Dobos István A teljes napló tanúságtétele
Reichert Gábor A kommunista sajtó Márai-képe (1945–1948)
Gömöri György Ötvenhatról tizenkilencben
Kabdebó Lóránt

A létezés megelőzöttsége

Fogarasi György Az amerikai íróasztal (Törvény és mobilitás Kafka Amerika-regényében)
Feledy Balázs Parafrázisok
Timár Judit Búcsú Csatári Bálinttól
Surányi Dezső A Duna-Tisza közi tanyák – pannóniai gyökerekkel?
Novák László Ferenc Korai irodalmi hagyományunk a XVII. századból
Demeter Zsuzsa A történetek megtalálják medrüket (Kabdebó Lóránt: Esettanulmányok? Sorsvállalások!)
Steinmacher Kornélia Berendezkedés (Nyerges Gábor Ádám verseskötetéről)
   
  A Magyar Művészkönyvalkotók Társaságának munkái