Alkotóművészeti pályázat

a magyar államiság milleniuma tiszteletére

 

    A Magyar Művészeti Akadémia három éven át, 2000-ig tartó, évente értékelendő pályázatot hirdet a magyar államiság milleniuma tiszteletére irodalmi, drámai, zenei, táncművészeti, képző- és iparművészeti, fotó-, film- és videoművészeti alkotásokra, valamint a művészetekre vonatkozó esszékre, tanulmányokra.
    A pályázat kiírói elkötelezettek a művészet jövője, a közösségi és személyes értékek iránt, és bíznak az európai népek közös megújulásában.
    Pályázni lehet olyan kész műalkotásokkal, melyek a pályázat éveiben születtek, vagy első nyilvános bemutatásuk, használatbavételük az adott évben megtörténik. A művek tárgyát, tartalmát illető várakozások megismerése érdekében a kiírótól – felbélyegzett, megcímzett nagy alakú boríték megküldésével, vagy a helyszínen – részletes jegyzék kérhető.
    Pályázhatnak egyéni alkotók és alkotóközösségek a maguk nevében, de a bíráló bizottságok ajánlóktól is elfogad pályázatokat, ha azok az alkotó egyetértésével bírnak. Egy pályázó egy évben csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázatnak tartalmaznia kell a művet, vagy annak értelmezhető dokumentációját és műleírását, megtekinthetőségének helyét és idejét, az alkotók nevét, címét és rövid szakmai életrajzát. Raktározási nehézségek miatt a képzőművészeti alkotásokat a bírálók az alkotó által megjelölt helyszínen, vagy később megjelölendő helyen tekinthetik meg, ezért e műfajban külön jelentősége van a dokumentáció beküldésének. A pályázatot jeligével is be lehet adni.
    A pályadíjak: Az Akadémia elnöksége a bíráló bizottság javaslatára műfajtól függetlenül minden évben egy fődíjat, az Akadémia Arany Díját és a vele járó kiemelt összegű alkotói díjat, egy-egy művésznek, vagy alkotóközösségnek ítélheti meg. A bíráló bizottság évente ítéli oda az Akadémia Arany Okleveleit és az ehhez járó pénzösszeget, melyet a mű nyilvánosságra hozatalához is fel lehet használni. Évente legfeljebb tíz oklevél adható ki. A kiíró szerepet vállal az arra érdemes művek bemutatásában. A bíráló bizottságot az Akadémia közgyűlése kéri fel.
    A díjazásra a Magyar Művészeti Akadémia 5 millió forintos alapot létesít, melynek díjszerű használatához további művészetpártoló támogatókat keres. Egy-egy díj összege nem lehet kevesebb 200.000 forintnál, de a bíráló bizottságnak jogában áll ennél nagyobb összegű elismerés megállapítása is.
    Reméljük, hogy tevékenységünkkel hozzájárulunk az európai kultúrák együttéléséhez.
    Határidők: Beadási határidő: 1999., 2000. június 30.
    Díjkiosztás: 1999., 2000. augusztus 19.
    A pályázatokat Magyar Művészeti Akadémia címére kell eljuttatni a fenti napon 16 óráig, vagy e napi postabélyegzővel érkezően. Cím: 1034 Budapest, III. Kecske u. 25. Érdeklődni a 06-1-267-24-80-as telefonszámon lehet naponta 10-14 óra között.

A Magyar Művészeti Akadémia Elnöksége