TARTALOM

1998. augusztus

Szöllősi Zoltán Arcából semmi; Szabadon még; Mázas cserép (versek)
Hubay Miklós Naplórészletek
Nagy Gáspár "A prae-korszakból" (versciklus)
Molnár Miklós A hóhérnevű zarándok
Bogdán László Átiratok múzeuma (vers)
Kabdebó Tamás A tökéletes város
Bárdos B. Arthur Évezred-végem négy évszaka (vers)
Ryszard Kapuscinski Lapidárium III. (5. rész - ford.: Szenyán Erzsébet)
***
Balog Iván Zsákutca (A hisztéria fogalmának szerepe Bibó fasizmus-, nacionalizmus- és antiszemitizmus-felfogásában)
***
Zalán Tibor Megkésett tematikus szöveg-töredék
Szekér Endre A stílus - az író (a drámai művek stílusáról)
***
Kriston Vízi József "Lábánál holdvilág, fejénél napsugár" - (Katona Imre születésnapi tanulmánykötete)
Kántor Lajos Mű-közelben, alkotó-közelben (Domokos Mátyás: Hajnali józanság)
Vasy Géza Tájhaza és irodalom (Cs. Varga István tanulmányai)
***
Bence Erika Végpontok között feszülő élet (Harkai Vass Éva: Így éltünk)
Bálint Péter Mese az erőszak és rágalom ellen (Patai József: A középső kapu)
Nagy Miklós: Régi kolozsvári arcok (Kozma Dezső: Erdélyi utakon)
*** Alkotóművészeti pályázat