TARTALOM

1999. április
Buda Ferenc 12 haiku
Bálint Péter Alföldi portré (regényrészlet)
Géczi János (a hasonlat talpazata) (versciklus)
* * * „Nekem a haza tágabb értelmű képzetet jelent. Látomást.”
(Beszélgetés Szőcs Gézával – Az interjút készítette Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván)
Szikra János Szeretni!; Madarászi Lászlónak; Fehér szél; Lomb zúg; Eleven fejfák közt; Gomb (versek)
Pintér Lajos Még nem szerettünk eleget (Czine Mihály emlék-érem)
Görömbei András "Szálegyenesen járt előttünk"
Peter R. Holm A vak; Nyilatkozat; Mikor az alkony fénye lassanként eltunik; Meghalni Amerikában; Éjszakai utazás (Sulyok Vince versfordításai)
Nagy Pál Béládi Miklós és a nyugati magyar irodalom
Pomogáts Béla Az irodalom védelmében (Béládi Miklós igazságai)

Fried István

Valóság, mítosz, Bruno Schulz (Bruno Schulz összegyűjtött elbeszélései)
Valastyán Tamás Talán száz, talán ezer éjszaka (A találkozás mint idő és az emlékezés kontúrja Bálint Péter Búvópatak című regényében)
Baji Lázár Imre A határlakó és a szobrász (Kovács György szobrairól)
Határ Győző Hömpölygő beltenger (Kötetlen elmélkedés Kabdebó Tamás Duna-trilógiájáról)
Fehér Zoltán Kökénybokor (Harmath Lajosné – Schon Mária: Bäumelein-Träumelein)
Dankó Imre Baja tudós tanára (Bellosics Bálint: A gyermek a magyar néphagyományban);

Honismereti olvasókönyv (Kiskunfélegyháza helyismereti könyve)

Buda Ferenc Szavak a sírra (Búcsú Kalász Lászlótól)