TARTALOM

1999. október
Csiki László (A valamik); Mert milyen költő vagyok én? (versek)
Podmaniczky Szilárd Macskaszemek (irodalmi forgatókönyv)
Bogdán László Csáth Géza hajnalai (versciklus)
Valastyán Tamás Kőoperáció (versciklus)
Buda Ferenc Rendteremtés (Jegyzetlapjaimból)
Sárándi József Aludni; A pillanatok kinagyítása; Sziget a szárazföldön (versek)
Kautzky Norbert Orvlövészek; Az adakozó vétkei (versek)
***
Bálint Péter A levelezés vágya (Mit is olvashatunk ki a magánlevelekből)
Várdy Béla Plész (Az emigráns "burdosházak" [munkásszállók] világa a századforduló Amerikájában)
Fehér Zoltán "Isten áldd a tisztes ipart!" (Egy valamikori nagy falu kisiparosai és kiskereskedői)
***
Bánszky Pál "Az én világom" (Népművészet - naiv művészet)
Katona Imre Erdőben, mezőben nyíló vadvirágok (Bánszky Pál: A képzőművészet vadvirágai)
***
Szekér Endre Az összehasonlítás lényege (Nagy Miklós: Klió és más múzsák)
Kőhegyi Mihály Ősi hitvilágunk (Silling István: Kakasok szólalnak, Máriát kiáltanak. Adalék a vajdasági magyar archaikus népi imádságok variálódási vizsgálatához)
*** Híreink