Folyóiratunkról

    A Forrás című folyóiratot 1969-ben alapította Bács-Kiskun Megye Tanácsa. A lap alapító főszerkesztője Varga Mihály volt, ezt a posztot 1972-1988 között Hatvani Dániel látta el, 1989-től Füzi László vezetésével tevékenykedik a folyóirat. A kezdetektől a lapnál vagy a lap körül tevékenykedett a lappal jelenleg is kapcsolatban álló Buda Ferenc, ugyancsak meghatározó szerzője-szerkesztője volt a lapnak Zám Tibor.

    A kezdetektől érvényes a folyóiratra az az irodalomtörténetben használt besorolás, hogy „vidéken szerkesztett, de országos jelentőségű” folyóirat.

    A folyóirat feladatának tartja Kecskemét, tágabb értelemben pedig Bács-Kiskun megyei szellemi életének, hagyományainak ápolását. Ennek megfelelően a szerkesztők rendszeresen foglalkoznak Katona József, Kodály Zoltán, Tóth Menyhért szellemi örökségével, s írásokat közölnek az itteni irodalomtörténeti, művészettörténeti és zenei hagyománnyal kapcsolatban. A lap szerkesztői ugyanakkor teljes magyar irodalomban gondolkodnak, a határon túli magyar alkotók éppoly természetes módon szerzői a lapnak, mint a hazaiak.

    A szerkesztőség alaptevékenysége mellett foglalkozik könyvkiadással is.

    A szerkesztőség tagjai megbecsült résztvevői a magyar irodalmi életnek, munkáik különböző lapokban, folyóiratokban jelennek meg. Valamennyiük számos önálló kötet szerzője, számos megyei és országos irodalmi díj kitüntetettje, Buda Ferencet Kossuth-díjjal tüntették ki.

    Rendszeresen szervezünk irodalmi rendezvényeket, számos kulturális intézménnyel dolgozunk együtt.

 

Folyóiratunk fenntartója

Kecskemét Megyei Jogú Város

Folyóiratunk támogatói

 

József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány

 

Impresszum

Forrás
szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat

Kecskemét Megyei Jogú Város és a Katona József Társaság folyóirata

Főszerkesztő:
Füzi László

A szerkesztőség tagjai:
Buda Ferenc (főmunkatárs)
Füzi Péter, Pál-Kovács Sándor Attila, Pintér Lajos (szerkesztő)
Bosznay Ágnes (szerkesztőségi titkár)

A szerkesztésben közreműködnek:
Bahget Iskander, Dobozi Eszter, Komáromi Attila

Levélcím és a szerkesztőség címe: 6000 Kecskemét, Kápolna u. 11.
Telefon/fax: 76/482-223
E-mail:
forras@forrasfolyoirat.hu

Szerkesztőségi órák munkanapokon 10 és 12 óra között.

Kiadja:
a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
Felelős kiadó:
Füzi László
A kiadóhivatal címe: Kecskemét, Kápolna u. 11.
Telefonszám: 76/482-223

Szedi és tördeli:
VideoPix Bt., Kecskemét
Telefonszám: 76/508-160
E-mail: videopix@fibermail.hu

Nyomdai kivitelezés:
Print2000 Nyomda Kft., Kecskemét, Nyomda u. 8.
Tel.: 501-240
Felelős vezető: Szakálas Tibor

Megjelenik:
havonként

Terjeszti:
a Lapker Rt. 1097 Budapest, Táblás u. 32.

Előfizethető:
valamennyi postán, és a kézbesítőknél,
www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/)
e-mailen: hírlapelofizetes@posta.hu, telefonon 06-1/767-8262
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap üzletága,
1008 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizetési díj:
egy évre 4.800,– Ft.

Index: 25947
HU ISSN 0133-056X

Online Forrás: HU ISSN 1418-1568
http://www.forrasfolyoirat.hu