Könyvajánló

Isten szalmaszálán

Buda Ferenc legszebb versei

   A könyv a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés támogatásával jelent meg, ezzel a könyvvel köszönti a megye 2006-ban érettségiző fiataljait. Az ajánlást írta: dr. Balogh László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke. A kötetet tervezte: Zalatnai Pál.  A könyvet illusztrálta: Bardócz Lajos. A kötet anyagát a költő válogatta. A könyvet szerkesztette és az utószót írta: Füzi László.

Isten szalmaszálán


Bereznai Zsuzsanna: Ami igaz is...

Népi humor a Duna-Tisza közén

   A Forrás Kiadó 2004-ben megjelentetett új kötete. Az előszót írta: Balogh László. A kötetet tervezte: Zalatnai Pál. A borító Koday László: Bolondos tanya című festményének felhasználásával készült. 283 oldal, kottákkal illusztrált. Kottagrafika: Janzsó Marianna.

Ami igaz is...


Bronztű, sisak ...

Történelmi képeskönyv Bács-Kiskun megyéről

   A kötet anyagát írta és a szemelvényeket összegyűjtötte: Bárth János, Ittzés Mihály, Iványosi Szabó András, Orosz László, Somogyvári Ágnes, Tóth Ágnes, V. Székely György. Szerkesztette: Füzi László. A kötetet tervezte: Zalatnai Pál. 175 oldal, illusztrált

Bronztű, sisak ...


Forrás Repertórium 1969-1998

   2000. májusában a Forrás Kiadó gondozásában megjelent Lisztes László nyugdíjas könyvtárigazgató munkájaként a Forrás harminc esztendejét bibliográfikusan összegző Forrás Repertórium 1969-1998 című kötet.

Forrás Repertórium


Homok-haza

Irodalmi képeskönyv Bács-Kiskun megyéről

   Az újabb század-(sőt ezred-)fordulón sem lehet fontosabb törekvésünk, minthogy otthon érezzük magunkat abban a tájban, amelyhez életünk kapcsolódik. A Füzi László szerkesztésében most megjelent Homok-haza című kötet éppen ennek az érzelmi viszonynak a kialakításában játszhat szerepet. A könyv egyfelől múltat, és jelent összekötő irodalmi válogatás: versek és prózai szövegek gyűjteménye, a valamikor itt élt és a most itt élő szerzők vallomásait és vidékünkről pillanatnyi benyomásaikat papírra vető alkotók élményeit egymás mellett olvashatjuk a kötetet lapozgatva. Kecskeméti Vég Mihály 1561-es 55. zsoltárától kezdve Katona József, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Móra Fernec, Nagy Lajos, Németh László és József Attila műveinek részletei mellett a mai alkotók, Buda Ferenc, Pintér Lajos, Dobozi Eszter vagy Kányádi Sándor e táj ihlette sorait is itt olvashatjuk a könyvben. Kerényi József építész, Ittzés Mihály zenetörténész és mások írásai azt bizonyítják: a válogatók a kultúra fogalmának értelmezését nem szűkítik le csupán az irodalomra. A Homok-haza a kevésbé közismert szerzők munkáira is felhívja a figyelmet: Boldizsár Iván Tiszakécskéről, Hajnóczy Gyula Bajáról, Lakatos Vince Kiskunhalasról vagy Gy. Szabó Béla Szankról szóló szövegrészletei azt is bizonyítják, hogy a szerkesztő a tájrészletek, települések között nem tett különbséget, a könyv készítőit szűkebb hazánk megismertetésének valódi igénye vezérelte. E célt szolgálja a gyűjtemény zárótanulmánya is, amelyben Csatári Bálint az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének vezetője nemcsak a táj múltját és jelenét foglalja össze tudományos módon, hanem kísérletet tesz az ezredforduló utáni idő, az itt élők jövőjének, esélyeinek felvázolására.
    Az önmagukban is maradandó értékű szövegek mellett az érzelmi viszony kialakításában döntő fontosságúak a könyv fotói: Walter Péter fotóművész a Homok-haza bemutatóján mondta, hogy az utóbbi tíz évben is tízezres nagyságrendben készített a Duna-Tisza közi vidékről fényképeket - színeseket és az általa igazán kedvelt fekete-fehéreket egyaránt, s a kötetbe e képek legjobbjai kerültek be, olyanok, amelyek témájukkal, hangulataikkal pontosan illeszkednek a versek, prózák, tanulmányok mondandójához. A gondos tipográfia Zalatnai Pál munkáját dicséri.
    A Homok-haza a Forrás Kiadó eddigi kötetei közül a legszebb: helyismereti könyv - a szó igazi értelmében - és reprezentatív kiadvány is egyben. Olyan gyűjtemény, amely méltó a táj szellemi arculatát hűen tükröző, fennállásának harmincadik évfordulóját ünneplő Forrás folyóirathoz.

Homok-haza

 

A könyvek megrendelhetőek a Forrás Szerkesztőségénél