Rendezvények – 2019

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
szeretettel várja Önt és kedves családját
2019. december 3–14-ig
hétköznapokon 13–17 óráig, szombaton 10–14 óráig

a Kápolna Galériában (Kecskemét, kápolna u. 13.) megrendezésre kerülő
Karácsonyi vásárra

A vásárban a Nemzetközi Kerámia Stúdióban,
a Zománcművészeti Alkotóműhelyben készült tárgyak,
és a Forrás Kiadó kiadványai kaphatók. 

Facebook

 


 

 

*

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója
és a Scolar Kiadó szeretettel várja Önt és kedves családját
2019. november 19-én (kedden) 17 órára
a Kápolna Galériába
a Scolar Kiadó új köteteinek bemutatójára

Vendégeink:
Izsó Zita
Patak Márta
Száraz Miklós György
Temesi Ferenc
Vajna Ádám
Wirth Imre


Házigazda:
Illés Andrea – a Scolar Kiadó és
Füzi László – a Forrás főszerkesztője

Facebook

 


 

 

*

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2019. november 7-én (csütörtökön) 17 órára a
Kápolna Galériába (Kecskemét, Kápolna u. 13.)

Torma Éva
képzőművész kiállításának megnyitójára
és a Forrás 2019. novemberi számának lapbemutatójára


A kiállítást megnyitja: Virág Zoltán irodalomtörténész
A Forrást bemutatja: Füzi László – a Forrás főszerkesztője

A kiállítás megtekinthető: 2019. november 22-ig, munkanapokon 13-17 óráig

Facebook

 


 

 

 

*

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2019. október 15-én (kedden) 17 órára a
Kápolna Galériába (Kecskemét, Kápolna u. 13.)

Gaál József
Munkácsy-díjas festőművész kiállításának megnyitójára
és a Forrás 2019. októberi számának lapbemutatójára


A kiállítást megnyitja és a Forrást bemutatja: Füzi László – a Forrás főszerkesztője

A kiállítás megtekinthető: 2019. október 30-ig, munkanapokon 13-17 óráig

Facebook

„Gaál József sokszor totemszerű, maszkszerű arcai nekem mindig is a teremtésről beszéltek, arról az archaikus teremtésélményről, amikor szinte a puszta földből próbálunk életre hívni valamit. Egyszerre roncsolja és teremti az arcokat, roppant plasztikusan és bátran bont és épít, szembe mer nézni a teremtés lehetetlenségével, a kezdettől benne foglaltatott kudarccal, a sötét reménytelenséggel… Ránézek, visszanéz, és ez megrázó élmény.”
(Dragomán György)

„Gaál József sokrétű, műfajokat átható művészete absztrakciós módszerekben is gazdag. Stilizáltnak tűnő ábrázolásai árnyalt jellemrajzok. Műveinek előadásmódja, alkalmazott képi eszközei általában groteszkek, de minden festményét, grafikáját és plasztikáját a valósággal való szembenézés, a dolgok mélyére hat(ol)ó kereső attitűd motiválja. Alkotásai pontos definícióját adják a groteszk realizmus (’grotreál’) fogalmának, s egyben kísérletet tesznek a realista és absztrakt ellentétén alapuló, bipoláris művészetfelfogás felszámolására.

Művészetének másik fontos vonása: múlttal való intenzív kapcsolata. Ősi rítusok világába vezető magánmitologikus univerzuma, pusztulásformákból és rombolással építkezik, alkotásai archaikus faktúrákat hordoznak. Művészetének tartalmi és formai archaizálása az elmúlt korok művészeti, kulturális és történeti örökségéhez való visszanyúlásból, az arra való reflektálásból, valamint a kultúrtörténeti fogalmak, jelek, nyomok és hagyományok modernizálásnak és aktualizálásának szándékából ered. Egyben archaizálása transzcendentális és metafizikus tartalmakkal telítődik.”
(Szeifert Judit)

 

 

 

 

*

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója
szeretettel várja Önt és kedves családját
2019. szeptember 12-én (csütörtökön) 17 órára
a Kápolna Galériába (Kecskemét, Kápolna u. 13.) a

Forrás 2019 július–augusztusi
 „Napjaink költészete”
című lapszámának bemutatójára

Az esten a lap két szerkesztője, Pál-Kovács Sándor és Füzi Péter beszélget a szám két vendégszerkesztőjével, Krusovszky Dénessel és Mohácsi Balázzsal  

„Valóságos antológia ez, a kortárs világlíra mozaikos kis antológiája. Nyilván nem vállalhatták sem a lap felelősei (Pál-Kovács Sándor és Füzi Péter), sem az őket segítő külsősök (a Versum szerkesztői), hogy bemutatják a világlírát, ahogy az ma kinéz – hiszen az lehetetlen. Egyáltalán mi az, hogy világlíra? Valami helyettesítő fogalomnak tűnik: mégsem mondhatjuk, hogy a világban készülő költői munkák összessége. … Ezekre vet egy pillantást a Forrás duplaszáma is, annyi nehezítéssel vagy könnyítéssel (ahogy tetszik), hogy nem csak Európára veti vigyázó szemét. Van itt Amerika is dögivel, Észak meg Dél, és még más vidékek is természetesen. Nincs benne az összes trend és irányzat, de vannak benne trendek és irányzatok. Akárhogy is, az utóbbi években kevés ilyen széles látókörű válogatás jelent meg.” – írja Krusovszky Dénes a Forrás nyári számáról.  

Facebook

 

 

 

 

*

 

A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
és a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek
szeretettel várja Önt és kedves családját
2019. június 19-én (szerdán) 15 órára
a Kápolna Galériába (Kecskemét, Kápolna u. 11.)

Csáki László
animációs filmrendező, képzőművész
Letörölt rajzok 3.0 | Erased Drawings 3.0
című kiállítására

Megnyitja: Tillmann J.A. filozófus, egyetemi tanár

A kiállítás megtekinthető: 2019. július 5-ig, hétköznapokon 13-17 óráig

Csáki László Balázs Béla-díjas dokumentum- és animációs filmrendező, képzőművész elsődleges médiuma a mozgókép. A 2015-2019 közötti időszakban készült Letörölt rajzok | Erased Drawings című fotósorozat olyan analóg, fekete-fehér nagyításokból áll, melyeken az animációs munkák szüneteiben készült krétarajzokat dokumentálta.

A rajzok, már-már a fotográfiai snapshotokkal, a privátfotók témáival, a mindennapokból kiragadott élmények mintáival mutatnak hasonlóságot.

Letörölt rajzok | Erased Drawings csak fotó formájában létező munkák, melyek a hétköznapi eseményekből építkezve mutatnak meg egy életszemléletet és fogalmaznak meg egyfajta társadalomkritikát. A témák bár tűnhetnek jelentéktelen, mellékes eseményeknek, azonban a jelenetek ismerőssége okán mind magunkra, mind a posztszocialista valóságunkra egyaránt ráismerhetünk. A képek címei hozzásegítenek az értelmezéshez, melyek közül kiemelhetjük azt, hogy mindezek „eseménytelen, de művészileg fontos” pillanatok. 

KAFF

 

 

 

 

*

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója 
és a Katona József Könyvtár szeretettel várja Önt és kedves családját
2019. június 14-én (pénteken) 17 órára
a Katona József Könyvtárba (Kecskemét, Piaristák tere 8.)

BUDA FERENC
Ha csak estig

című verseskötetének bemutatójára

A szerzővel Füzi László, a Forrás főszerkesztője beszélget

A kötet a rendezvényen 20% kedvezménnyel megvásárolható!  

Buda Ferenc 1936-ban született Debrecenben. Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, műfordító. Egyetemi tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv- és irodalom szakán kezdte 1955-ben nappali tagozaton, majd levelező tagozaton fejezte be 1968-ban. 1955-től jelentek meg versei. 1957-1958 között három verse miatt börtönbe került. 1963-1970 között Pusztavacson, Kecskeméten és Kerekegyházán tanított. A hatvanas években tagja volt a Hetek nevű költői csoportosulásnak. 1970-1986 között a Bács-Kiskun Megyei Levéltár munkatársa volt. 1986-tól a Forrás főmunkatársa. 2002 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2013-ban a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közé választotta. Ugyanabban az évben a Magyar Versmondók Egyesülete tiszteletbeli elnökének választotta.  A Ha csak estig című kötet a költő legújabban született verseit tartalmazza.

Végszó

Mi egyben állt mind szétomol
megül az útpadkán a por
szél fújja kerék fölveri
ám egy nap hűvös tengeri
párákból vidám fellegek
toronylanak a táj felett
majd egy-két óvatlan marék
hullt magból zsenge sarjadék
fakad ki zölden és üdén
a lüktető út rézsűjén
s mi széthullt ismét összeáll
és nincs halál és nincs halál

Facebook

 

 

 

*

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója 
szeretettel várja Önt és kedves családját
2019. június 12-én (szerdán) 17 órára
a Kápolna Galériába (Kecskemét, Kápolna u. 13.)


FEKETE VINCE
Szárnyvonal

és
PÁL SÁNDOR ATTILA
Balladáskönyv

című verseskötetének bemutatójára

A szerzőkkel Füzi László, a Forrás főszerkesztője beszélget

Az erdélyi Fekete Vince új verseskötete, a Szárnyvonal a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg 2018-ban. A szerző egyfelől a kizökkent idő természetével foglalkozik, mely egyfajta más-idő, ünnep, az időn kívüli idő eksztázisa. A lopott és talált idő természetét egy titkos szerelem viszontagságain keresztül érzékelteti. A könyv másik tétje: miképpen lehet érvényesen egy olyan klasszikus zsánerhez fordulni, mint a természeti líra – anakronizmusok nélkül. A versek több műfajhoz is köthetők: gondolati költemények, tájversek, csendéletek, elégiák, monológok, szonettek. A formai gazdagság is jelzi a székelyföldi költő lírájának klasszicizálódását. Ez azonban semmiképpen sem jelent holmi zárt esztétikát, iskolás rendet. Fekete verseiben a feszültség éppen a visszafogottság révén lesz igazán erőteljes, meghatározó versszervező elem. A könyv verseiben, nemegyszer páratlan erudícióval megírt egyetlen mondatnyi költeményeiben a kizökkent idő, akár az ingaóra, vissza is zökken, hogy felmutassa, miképpen egészítik ki a hétköznapok az ünnepeket. A Szárnyvonal indulási oldala a posztklasszikus erdélyi líra, az érkezési peron pedig napjaink izgalmas költészete.

Pál Sándor Attila lapunk szerkesztő munkatársa, 1989-ben született Szankon. Móricz Zsigmond-ösztöndíjas, munkáját a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta alkotói támogatással. Első kötete, a Pontozó 2013-ban jelent meg a JAK-füzetek sorozatban, második könyve, a Düvő pedig 2017-ben már a Magvető Kiadónál, ahogy ez a kötete is. A Balladáskönyv egy ízig-vérig mai verseskötet, amely megmutatja, milyen teremtő és ugyanakkor romboló erővel bír a hagyomány és az emlékezet. Pál Sándor Attila versei az Arany János-i és a népballadákat szólaltatják meg ma is érvényes hangon. A balladák nemcsak közös történetek elmesélésére alkalmasak, de lehetőséget adnak arra is, hogy a lassan eltűnő falusi, paraszti kultúrára vessenek megértő pillantást.

A rendezvényen mindkét kötet 20% kedvezménnyel vásárolható meg.

Facebook

 


 

 

*

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója és a Katona József Könyvtár szeretettel várja Önt és kedves családját
2019. június 11-én (kedden) 17 órára
a Katona József Könyvtárba (Kecskemét, Piaristák tere 8.)


HÁY JÁNOS
KIK VAGYTOK TI?
Kötelező magyar irodalom

című kötetének bemutatójára

A szerzővel Pál-Kovács Sándor, a Forrás szerkesztője beszélget

A kötet a rendezvényen 20% kedvezménnyel megvásárolható!

"Irodalomtörténet? Az is. Izgalmas oknyomozás, hogy valójában kik voltak ezek a valahai alkotók? Az is. Életútfeltárás, életműelemzés? Az is. Kor- és kórrajz? Az is. De legfőképp igazi Háy-próza. Tele humorral, gondolattal, a valahai életművek teljesen újszerű megközelítésével. Olyan könnyedén lép át más korok világába, olyan természetesen beszél a valahai alkotókról, hogy észre se vesszük, hány év választ el tőlük, s lelkesen vetjük bele magunkat ebbe a világba, aminek hősei a tankönyvekből jól ismert, sokszor unalmasnak vagy épp érdektelennek tartott alakok. 

„Író vagyok, nem akartam más írókat szobornak látni, nem akartam szobrok közt élni. Ki akartam szabadítani őket ebből a fogságból, mert a vaspáncél csak a középkori lovagoknak áll jól, az íróknak nem. Azt akartam, hogy legyenek újra érinthetők, közvetlenek és megszólíthatók. Hogy olyanok legyenek, mint a barátaink, a rokonaink, az osztálytársaink. Hogy embernek látszódjanak, nagyszerűeknek és esendőeknek, olyanoknak, akikre lehet haragudni, és olyanoknak, akiket lehet szeretni. Hogy minden olvasó érezze, ők még mindig hozzánk beszélnek, és rólunk beszélnek, a mi sorsunkhoz szólnak hozzá. Elevenséget akartam, mert az irodalom nem múzeumi tárgy. Ott van az életünkben, ha akarjuk, hogy ott legyen." (Háy János)

A Kik vagytok ti? mint írói vállalkozás is példátlan. Hatalmas mű, óriási, sokéves munka. S az eredmény egy olyan könyv, ami Szerb Antal óta először mer újszerűen és jól olvasható stílusban a magyar irodalom alkotóihoz nyúlni."

Facebook

 


 

 

*

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója
szeretettel várja Önt és kedves családját
2018. május 21-én (kedden) 17 órára
a Kápolna Galériába (Kecskemét, Kápolna u. 13.)


JUBILEUMI KÖTETEINEK
bemutatójára

Buda Ferenc: Jön a jövő
Dobozi Eszter: A szülőföld kiterjesztése
Füzi László: „Sebed a világ…”
Pintér Lajos: Koraőszi kék

A rendezvény házigazdái: Füzi Péter és Pál-Kovács Sándor, a kötetek szerkesztői

Facebook 

 

*

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2019. május 7-én (kedden) 17 órára a
Kápolna Galériába (Kecskemét, Kápolna u. 13.)

Szajkó István

festőművész kiállításának megnyitójára
és a Forrás 2019. májusi számának lapbemutatójára


A kiállítást megnyitja: Virág Zoltán – irodalomtörténész, egyetemi tanár (Szegedi Egyetem)
Köszöntőt mond és a Forrás 2019. májusi számát bemutatja: Füzi László – a Forrás főszerkesztője

A kiállítás megtekinthető: 2019. május 24-ig, hétköznapokon 13-17 óráig

Facebook

 

 

 

*

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek
szeretettel várja Önt és kedves családját
2019. április 17-én (szerdán), 17 órára
a Kápolna Galériába (Kecskemét, Kápolna u. 13.)


Nagy Otília festőművész
Tájszövet

című kiállításának megnyitójára

Megnyitja: Damó István grafikusművész

Közreműködik a Kodály Iskola 5.d osztálya Valkai Dávid vezényletével

Megtekinthető: 2019. május 3-ig hétköznapokon 13-17 óráig

Facebook

 


 

 

*

 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és a
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2019. március 26-án (kedden) 17 órára

a Forrás című folyóirat
indulásának 50. évfordulóját ünneplő
JUBILEUMI ESTRE

Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Kecskemét, Piaristák tere 8.

Az est vendégei:
Géczi János, Ilia Mihály, Maurits Ferenc, Pécsi Györgyi, Rigó Róbert, Staar Gyula, Szügyi Zoltán, Villányi László, Virág Zoltán, Zalán Tibor, Zelei Miklós
és a Forrás szerkesztőségének tagjai:
Buda Ferenc, Füzi László, Dobozi Eszter, Pintér Lajos, Pál-Kovács Sándor, Füzi Péter, Komáromi Attila, Bahget Iskender és Bosznay Ágnes

Köszöntőt mond: Mák Kornél, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere
Közreműködik: Hegedűs Zoltán színművész 
Házigazda: Ramháb Mária és Kriskó János
A Helyismereti gyűjteményben megtekinthető a Forrás 50 – a Forrás folyóirat jubileumi kiállítása 2019. március 20-tól június 30-ig.  

Facebook

 


 

*

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója
szeretettel várja Önt és kedves családját
2019. január 17-én (csütörtökön), 17 órára
a Kápolna Galériába (Kecskemét, Kápolna u. 13.)

az év első kiállításának megnyitójára

FORRÁS 50
Kecskeméti képzőművészek munkái a folyóirat jubileumára

Köszöntőt mond: Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere
A kiállítást megnyitja: Füzi László, a Forrás főszerkesztője

A kiállítást gondozta: Horváth Mari animációs filmrendező

Kiállítanak:
A. Varga Imre, Miklós Árpád, Balanyi Károly, Bahget Iskander, Csáky Lajos, Damó István, Gerle Margit, Geszler Mária, Király Gábor, Lakatos Pál, Lőrincz László, Mészáros Mariann, Molnár Péter, Majoros Gyula, Ugray Zsuzsa, Lőrincz Luca, Szilágyi Zoltán, Schrammel Imre, Szikora Imre, Pócs Péter, Szoboszlay Péter, Szoboszlay Eszter, Szappanos István, Orosz István, Benes József, Ulrich Gábor, Mátravölgyi Ákos, Pongrácz Márta, Ragó Lóránt

A rendezvényt támogatja a Lantos Borászat és a Kunsági Női Borrend

Nyitvatartás: 2019. február 1-ig hétköznapokon 13-17 óráig

Facebook