VERSEK

BÁTHORI Csaba

Holt ciprusra jutó rózsa 10 43
Kosztolányi-kámea 10 42
Szamárbőr 10 42
Téli elégia 10 44

BERTÓK László

Köszönni kellene 1 15

BODOR Béla

Hiány-lexikon: Nincs hiány 7/8

BOGDÁN László

Az öreg Vörösmarty 3 4
Szindbád a taligán 3 5
Zöld szemed a Poprád 3 3

BRATKA László

Hiány-lexikon: Atlantisz 7/8

BUDA Ferenc

Farkasok 5 5
Fohász a virradatban 5 4

Isten szalmaszálán 9 13
Üzenettörlés 5 3

DOBOZI Eszter

Karszt 1 34

DUDÁS Erika, Nagy Farkas

Lásd NAGY FARKAS DUDÁS Erika

FALUDY György

„Erosz, 1“ 9 23
Szent Anna-tó 3 22
Véres évszázad /versciklus/ 12 49

FERENCZES István

Apostrophe 9 12
Csíksomlyói Naphimnusz 4 16
Hiány-lexikon: Hiányaimnak összege 7/8
Minerálnájá pesznyá 9 3
Sans mot dire 9 12

GÁL Sándor

alkonyi magasság 10 34
hóesés 10 34
kétféle időben 10 35
nem tudni 10 35

GÉCZI János

Haikuk 5 16

HARASYMOWICZ, Jerzy

Ébredés erdőben 5 68
Erdőépítés 5 69
Nyírfa 5 68

HARKAI VASS Éva

A folyónál 3 32
Részleges amnézia 3 32

HARTAY Csaba

Fény és vér 9 67
Jégzajlás nyáron 9 66
Látkép híddal 9 66

HATÁR Győző

Az árva törpe 12 46
Babafürdetés 12 47
Hajnalkórus 12 46
Megyen megyen 12 47
Piszokháza 12 45

HORVÁTH Elemér

bruttó és nettó 10 6
évforduló 10 6
időközben 10 6
intelligenza nova 10 5
olga lokhtine rasputinnál 10 5

JÁSZ Attila

A frivolitás angyalának (egy újabb napja a Földön) 3 109
Szabadulási gyakorlatok 10 45

KÁNYÁDI Sándor

Elégia egy hóharmat-verte tengeri tábláról 5 7
Időjóslás száraz nyári este 5 8
Mint öreg fát az őszi nap... 5 9
Öreg nyírfa 5 10
Szelíd fohász 5 6
Zarándokút 5 6

KARAFIÁTH Orsolya

Egy hét a Boldog-kabátban 9 50

KESZTHELYI Rezső

Körülmény 2 15
Színidomok 2 15

KISS Anna

A szél 10 17
Juharméz vérrel 10 18

KISS Benedek

A Zöld Birodalom 5 44
Állítás és két kérdés 5 44
Hajnal Szentgyörgyhegyen 5 44
Tavaszi lázban 5 45

KOVÁCS András Ferenc

Árdeli táncok gyermekeknek 9 24
Focihír 12 56
Hot Mail 12 56
Kihaló kongói okapi 12 54
Malakiás 12 54
Quebeci hatsoros 12 55
Székely Pygmalion 12 55
Szép magyar népmese 12 55

Lásd még Lázáry René Sándor

KUDELÁSZ Nóbel

Esti ima helyett 1 54
Perspektíva 1 54

LACKFI János

Az az elektrosokk 10 46
Eol furulya 10 47
Mogyorók 10 46

LADIK Katalin

Csigaház 2 26
Ebihal 2 27
Teknős 2 26

LÁSZLÓFFY Aladár

A magyar télen 10 4
A templomépítő időkön innen 10 3

A völgyben Nagy Sándor csatája 2 3
Gyere-tánc 2 4

Mindig kiüt az emberen 5 14
Mindig téged 5 15

Mózes terve 2 3
Nyomok 10 3
Pengeti sírván 5 14

LÁZÁRY René Sándor

(1935. november 30-án...) 3 25
(A bankárban nincs részvét ...) 5 49
(A jéghegy életünk...) 3 25
(Álom a lét...) 1 35
Arany János idézése 1 37
(Arczom tiéd...) 1 35
(Dicsérjük a Himavánt...) 1 36
(Ej, mi a kő...) 1 36

(Gyerünk a cserébe...) 3 24
(Hallom, nyugodt hely...) 3 25
(Kisasszony havában...) 3 24

(Négy cinke...) 5 48
Júlia régi kalapdobozára 5 47

Megcsókolnád-e szép Nefertarit? 1 35
Posztludium 5 47
Téli Kolozsvár 5 48
(Újgazdag Lucullus... ) 5 49

Lásd még Kovács András Ferenc

MAURITS Ferenc

Hiány-lexikon: Árnyék 7/8
Szürkület, szürkületben. Csendéletek az ötvenes évekből 10 31
Töredékek egy rajcsúri disznóvágásról 12 28

NAGY FARKAS DUDÁS Erika

Emlékére 12 93
Határszéli keresztek 12 93
idegenvezetés 12 94

NAGY Gáspár

Látsz benne csodát 1 20

PINTÉR Lajos

Az idő rövid története, és... /versciklus/ 5 28

SZABÓ T. Anna

A reformkori nők 5 50

SZEPESI Attila

Hét Arcimboldo-szonett 10 14

SZIVERI János

„Rés” – gondolom 5 32

TANDORI Dezső

Ad astra 2 12
Egy beszélgetésre 2 13

Kvartett, ó, jaj, tisztán kavart tett...! 11 20
Ötpercenként lőném 2 14
Semmitöbbenc 3 31
Senkictöbbéc 3 27

Talán még mindig nem 2 10

TATÁR Sándor

Kibélelni se kell 2 44
Lélekgyógyíttatók 2 44

TORNAI József

Fallosz, kit nem ismerünk 2 40
Mulandóságot köpülni 2 41
Nyárvégi térdek; 2 40
Ősz és tél előtt 2 43

TÓTH István

Hiány-lexikon: Név

TŐZSÉR Árpád

fordításai lásd
Harasymowicz, Jerzy 5 68

VARGA Imre

A névtelenség öröme 2 17
Ahogy a hullámok 2 16
Boldogan kimásít 2 16

VASS Éva, Harkai

Lásd HARKAI VASS Éva

VÖRÖS István

A megvalósulás fokai 2 29
Micsoda rend 2 28
Nyugalom az erdőn 2 29

ZALÁN Tibor

Rekonstrukciós kísérletek a Papírváros hőseinek megteremtéséhez 4 3

 

SZÉPPRÓZA

BÁLINT Tibor

Malomárok 4 10
Paroles, Paroles, Paroles 4 14
Szobafogság 4 9

BÁN Zoltán András

Bolond Istók avagy Az Élhetetlen (maszkregény) 6 4

FERDINANDY György

Furcsa, idegen szerelem 2 5
Világvége 5 11

GION Nándor

Aranyat talált /V. rész/ 1 21
Aranyat talált /VI. rész/ 2 31
Aranyat talált /VII. rész/ 3 7
Aranyat talált /VIII. rész/ 4 36
Aranyat talált /IX. rész/ 5 33
Aranyat talált /X. rész/ 6 63
Aranyat talált /XI., XII. rész/ 9 28
„Eljutottunk oda, ahonnan elindultunk“ 12 3

HÁY János

Csak el 6 91

HAZAI Attila

Legényregényremény 6 92

ILLYÉS Gyula

Lent és fönt 11 3

KALÁSZ István

Index 3 104

KŐRÖSSI P. József

Szárazkurva 10 21
Szombat, vasárnap 10 23

KUKORELLY Endre

Regeeny.doc 6 107

LÁNG Zsolt

A valódi regény 6 108

PAPP Tibor

Jön a busz 5 18

SÁNDOR Iván

Az igazság (nem) mint régészeti lelet 1 3

SÜTŐ András

Naplójegyzetek 1988, február 9 14

SZENTKUTHY Miklós

Amazonok római vadászaton 3 34

TANDORI Dezső

Kijáradék 9 51
Pozi- és nega- tévutak 1 38

ZELEI Miklós

Blitzkrieg 10 9
Demokrácia 10 12
Fehérlófia 10 12
Fenyűvő 10 13
Girl invisible 10 10
Irózás 10 12

Minden napra egy Trabant 1 18
Sziszi 1 16
Van Gogh 1 17

Van Gogh távozása 10 11
Velsz 10 8

 

DRÁMA, SZÍNMŰ

PODMANICZKY Szilárd

A beteg (részlet egy kórházi burleszkből) 2 18

ZELEI Miklós

Baltakrémleves 4 18

 

TANULMÁNYOK, INTERJÚK, ESSZÉK

ACSAI Roland

Kiszámíthatatlan futameredmények. Tandori Dezső: A zen-lófogadás 10 105

ALBERT Zsuzsa

Lásd Legenda Kemény Jánosról

ALFÖLDY Jenő

Halandó kézzel halhatatlanul. Illyés Gyula Őszi vendéglátás című könyvéből 11 93
Hiány-lexikon: hiányok hiánya I. 7/8
(M)irigység. Adalékok egy Vörösmarty-drámahős névetimológiájához 3 124

BAKOS Tibor - Staar Gyula

Mindhalálig KöMaL 5 94

BALÁZS Géza

Hiány-lexikon: euronyelvi (fordítói norma); felmérések, elméletek hiánya; fordítói norma hiánya; hangzásbeli hiány; határon túli magyar nyelvváltozatok művelésének a hiánya; informatikai hatások vizsgálata; irányítás, intézmény és ismeretterjesztés kapcsolatának a hiánya; köznyelvi megegyezés; lexikológiai, nyelvtechnológiai munkák, eszközök hiánya; megnevezési hiány; nyelvi jogok, szabályozások ismeretének a hiánya; nyelvjárásművelésünk hiánya; nyelvstratégia hiány; nyelvtani hiány; szaknyelvi hiány; szókészleti hiány (megnevezési hiány); szöveg-, szövegtípus hiány 7/8

BÁLINT Péter

A jelentős és jelentéktelen (Közelítések Szentkuthy Történelemszemléletéhez) 3 79
Hiány-lexikon: áhítat; áldozat; arculat; bajvívás; beavatás; belátás; Betyárbecsület; bocsánatkérés; brosstű; céhmesteri tudás; csábítás; cselédlány; csősz; dajka; diszkréció; dívány; együttérzés; elhallgatás; elnáspángolás; előzékenység; esély; felelősségérzet; humor; hűség; kvaterkázás; levelezés; műveltség; napilap; olvasóközönség; szégyenérzet; szentség 7/8

BÁLINT Tibor

Hiány-lexikon: mosoly I. 7/8

BALLA D. Károly

Hiány-lexikon: abszolút csend; Agnosztosz theosz; anyag; árvaság; barátság; biztonság I.; cenzúra; cezúra; élet értelme; emberhez méltó körülmény; érték; Európa; fekete lyuk; fürdetés; gyökér; hagyomány; halál I.; halál II.; haza I.; hiány I.; hiány II.; hiány III.; hiány IV.; hiány V.; hit I.; homály; identitás I.; idő I.; igaz; Isten I.; Isten legabszurdabb hiánya; kárpátaljai magyar irodalom; kétely; kettős kötődés I.; küldetéstudat; művészet I.; Patyomkin-falu; posztmodern hiányérzet; precizitás; régi idők; remény I.; szabadság I.; szélcsend; szembesülés; tehetség; teljesítmény; természet; ünnep; Utas és holdvilág; Velence; világkép; ceruza; irodalmi folyóirat; könyv; magyarságtudat; nosztalgia; Pilinszky I.; semmi; szülőföld; tapintat I.; tudomány II. 7/8
Lásd még Egy jövő-forma primitív előfutárai vagyunk.

BALOGH Tamás

Néhány adalék az Illyés-filológiához 11 60

BEKE György

A költő és a krónikás. Derzsi Sándor és Péter Jenő küldetése 3 112

BENCE Erika

Beszédszerűség és töredékesség. Gobby Fehér Gyula: A tűz közepéből. Ismét olvasói jelentések. Újvidéki Dekameron III. 5 126
Fekete J. József: Próbafüzet III. 1 110
A teremtő olvasás pillanatai. Bori Imre: Ember, táj, történelem. Délvidéki olvasókönyv 10 107

BÉNYEI Tamás

Az óceániai regény. (Az Ezerkilencszáznyolcvannégy mint a regény elmélete) 6 14

BENYHE János

Hiány-lexikon: beszédkultúra 7/8

BENYOVSZKY Krisztián

Kártya és térkép. Regényes közép-európai történetek 6 6

BERTÓK László

Hiány-lexikon: hiány VI. 7/8

BIBÓ István

A politika mint szisztematikus tudomány 2 50

BOGDÁN László

Hiány-lexikon: álom; bizonytalanság; cselek; dáridó; eltévedt lovas; Gogol; gyalázat; hasonlóságok; idézet; játék; Kosztolányi; lepke; lyukkártya; nevek; nyári napok; öncenzúra; ornamentika; Pilinszky II.; regény; szó; tyúk; unalom; űzött vad; zokszó; zsibongás; cél; esemény; tükör I.; vége 7/8

BOMBITZ Attila

Azután. Széljegyzetek a kilencvenes évek magyar regényirodalmához 6 26

BUDA Ferenc

Hiány-lexikon: kereszténység; könyvszeretet; minőség; anyám-apám; Nagy László 7/8

„... csak nézett ránk és hallgatózott” Gion Nándorral beszélget Elek Tibor 12 16

CSAPODY Tamás

Hiány-lexikon: civil-lét; érvénytelen szavazók; független média; hálózattalanság; semlegesség 7/8

CSATÁRI Bálint

Hiány-lexikon: alkotó nyugalom; békés, baráti beszélgetések; cent; civil társadalom (és-kurázsi); ékezet I.; gondolkodás; identitás II.; jókedv; közjó; romantika; stratégia (-ák); szolidaritás I.; tudomány I. 7/8

CSEKE Péter

Erdélyre nyitó világtávlat. Kolozsvári jegyzetek az írói szociográfiáról 5 71

CZEIZEL Endre

Hiány-lexikon: magánélet; szexuális kultúra; teljesítmény objektív értékelése; nyitottság 7/8

CZETTER Ibolya

Újjá teremteni. Bejegyzéstípusok és stílusszerkezeti jellemzők Illyés Gyula naplóköteteiben 11 61

CZIGÁNY Lóránt

Lásd Magyar író Angliában

DOBOZI Eszter

Hiány-lexikon: csend/csönd; derű; józanság; megértés; párbeszéd I. 7/8
„A szem örömei“ - vagy a szem csapdái. Orosz István grafikáiról 2 97

DOMOKOS Mátyás

Hiány-lexikon: társadalom 7/8
Mit rejt az irattartó? 11 18

DUDÁS Erika, Nagy Farkas

Lásd NAGY FARKAS DUDÁS Erika

EGED Alice

A Sinistra körzet kísértete 9 100

 „Egy jövő-forma primitív előfutárai vagyunk.” Sokszólamú beszélgetés Zalán Tiborral egy virtuális irodalmi szalonban /szerk. Balla D. Károly/ 4 49

ELEK Tibor - Gion Nándor

Lásd „...csak nézett ránk és hallgatózott“

ERDÉLYI Erzsébet - Nobel Iván

Lásd „Lányaim“
Lásd „Úgy érzem, hogy a múlt kortársa vagyok“

FARAGÓ Kornélia

Közelség és különállás 6 36

FEHÉR Zoltán

A „rónasági csodák“ nyomában (Az 1965-ös kiskunsági néphitgyűjtés) 2 87

FEKETE J. József

Az efemerség aktív utálata avagy a hipochondria epikus metaforái 3 48
Ember és Táj A Trianon utáni vajdasági művészetelmélet interkulturális vetületei Herceg János értekező prózájában 10 49
Kisebbségben a regényben 6 43
Konyak és Duna 12 40

FENYVES Miklós

Egy nap. Márton László: Árnyas főutca 6 51

FERDINÁNDY György

Hiány-lexikon: remény II. 7/8

FRIED István

Hiány-lexikon: Érzékeny Magyarország 7/8
Márai Sándor Krúdy-naplója 4 73
Regényiség, regényesség, regényesély 6 54

FÜZI László

Hiány-lexikon: Aranyat talált 7/8

GÁL Sándor

Hiány-lexikon: idő II. 7/8

GÁLFALVI György

Hiány-lexikon: mosoly II. 7/8
Szárnyas malomköveink 12 38

GÉCZI János

Hiány-lexikon: ilia 7/8

GEROLD László

Hiány-lexikon: tolerancia 7/8

GION Nándor - Elek Tibor

Lásd „...csak nézett ránk és hallgatózott“

GÖMÖRI György

Hiány-lexikon: politikai tolerancia 7/8
Nagy utazók és emigránsok. Magyarok a Restauráció-korabeli Londonban 2 64

GRENDEL Lajos

„A regényírásról, 2002-ben“ 6 79

GYÖRGY Lajos

Hiány-lexikon: általános rendszerelmélet; bizalom; biztonság II.; Erőszakmentesség; hatékonyság; jövőkép I.; kölcsönhatás I.; közösség; miszticizmus; mozgalom; odafigyelés; párbeszéd II.; részvételi demokrácia; teleologikus gondolkodás, célokság; béke; önszerveződés 7/8

GYŐRI László

Hiány-lexikon: hiányrúl 7/8

HATÁR Győző

Hiány-lexikon: haza II. 7/8
Új regényvilágot! (keszegjáró válasz a Forrás körkérdésére) 6 83

HITES Sándor

A történelem és a metafikció az angolszász regényirodalom közelmúltjában 6 93

HORVÁTH Elemér

Hiány-lexikon: lábjegyzet 7/8

ILIA Mihály

Hiány-lexikon: sarkantyúzó életérzés 7/8

IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor

Historiográfiai vázlat. Kecskemét 1686-1849 közötti időszakáról 2 73
Keserű sors. Katona József: Versek, tanulmányok, egyéb írások 12 125

JÁSZ Attila

Hiány-lexikon: bor; csend I.; gyerekkor; intelligencia; mennyvágy; művészet II.; szerelem; tükör II.; vágy 7/8
Miért nem írok regényt 6 102

JÓKAI Anna

Hiány-lexikon: hiány 7/8

KÁNTOR Lajos

Hiány-lexikon: Cola; egyetemes magyar irodalom; magyar-román írói találkozások; Marosi Péter; mínusz egy forradalom; pénz; Pezsgő-díj; székelyudvarhelyi értelmiségi kör; szerkesztői józanság, mérce; Ütünk; erdélyi magyar irodalmi (köz)élet 7/8
Kína-földrész 4 105

KÁNTOR Péter

Hiány-lexikon: elégedett férfi; ingyen berúgás; kertes ház Budán; Pormentes 7/8

KARAFIÁTH Orsolya

Hiány-lexikon: rock; zabla és kötőfék 7/8

KERÉNYI Ferenc

Hiány-lexikon: beszédtechnika; idézőjel; köztársasági szellem; tisztes polgári haszon 7/8

KISS Andor

Egy „hevenyészett gyorsanírt szöveg“. Bibó István szegedi „Politika“ című főkurzusáról 2 55
„Megtalálni a szabadság rendjét“. Bibó István életművéről 10 98

KISS Ottó

Hiány-lexikon: vidéki könyvterjesztés 7/8

KOCH Sándor

Hiány-lexikon: szeretet II.; hit II.; remény II. 7/8

KOMÁROMI Attila

Hiány-lexikon: apám mosolya; rend 7/8

KONCSOL László

Hiány-lexikon: Nincs hiányom 7/8

KOVÁCS Sándor Iván

„Szegény Zrínyi, ha ehetett volna abból a vaddisznóból is...“ Illyés emlékek, levelek, dokumentumok 11 74

KUN István

A Kálvária stációi. Szabolcs-Szatmár-Bereg keresztje 10 85

LACKFI János

Hiány-lexikon: hálaadás; nemzedék; régi barátok 7/8
Az irodalom „res publicája“ avagy egy kritikusi családregény (Lengyel Balázs: Ki találkozik önmagával?) 5 123

„Lányaim.” Beszélgetés Németh Magdával. Judittal, Ágnessel és Csillával édesapjukról, Németh Lászlóról. /Készítette: Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván/ 4 60

LÁSZLÓ Ferenc

„Habent sua fata epistolae“. Bartók- levelek a történelem sodrában 9 106

LÁSZLÓFFY Aladár

Hiány-lexikon:abonyi kettő; fele-falu; kettős kötődés II.; könnnnnnybe lábad; taposóakták 7/8

Legenda Kemény Jánosról. Összeállította Albert Zsuzsa 1 55

LENGYEL András

A korszerűtlen Illyés 11 26
József Attila, Rátz Kálmán és „A nemzeti szocializmus” 12 96

LENGYEL Balázs

Hiány-lexikon: Mándy Iván; olvasás I. 7/8

LŐRINCZ György

Hiány-lexikon: Haza a magasban, de hol? 7/8

LŐRINCZY Huba

Hiány-lexikon: csend II.; idő II.; méltánylás; olvasás II.; rejtőzködés; szakmai türelem; tapintat II. 7/8
„Illyés az egyetlen, akivel beszélhetnék...“. Márai Sándor Illyés-képe avagy: Egy elfogultság története 11 44
Két példázat az emberi kapcsolatok szövevényes voltáról. Márai Sándor: Eszter hagyatéka; Déli szél 1 86

M. NAGY Miklós

Lásd NAGY Miklós, M.

Magyar író Angliában. 1978-as beszélgetés Czigány Lóránttal. /A beszélgetést készítette: Siklós István/ 5 108

MAROS Miklós

Magyar Vonnegut 12 31

MÁRTON László

Hiány-lexikon: hiányok hiánya II. 7/8

MEDGYESI Konstantin

„...jogosultságát megtarthassa“. Bibó István szakvéleménye az állásvesztésre ítélt magántanárok magántanárságnak megszűnéséről 2 57

NAGY András

Az ezredelő katedrálisa 3 93

NAGY FARKAS DUDÁS Erika

Talán holnap (adósságom naplója) 3 101

NAGY Miklós

„Ahol a pénz nem Isten“. A századutó, századelő Jókaija 9 75

NAGY Miklós, M.

Erotománok és erasztománok. Gondolatok a regényről 6 113

NÉMETH István

Hiány-lexikon: anyanyelv ismerete; Fekete tó; második anyanyelv; mi utcánk; tapintat; utcaközösség 7/8

NÉMETH Zoltán

1989 6 118

NOBEL Iván - Erdélyi Erzsébet

Lásd „Lányaim”
Lásd „Úgy érzem, hogy a múlt kortársa vagyok”

NOVOTNY Tihamér

„Rosszban, jóban..“ (A MAMŰ, azaz a MA születő MŰ-vek Társaság kiállításának megnyitója a Kecskeméti Képtárban) 5 114

OHNSORGE-SZABÓ László

Belépő a XXI. századba. Pethő Bertalan: Technikai civilizáció és Lélek 2 101

OLASZ Sándor

Új regénykorszak? 6 120

ONAGY Zoltán

Hiány-lexikon: szolgálati utasítások 7/8

OROSZ László

Átdolgozta Katona József? Az Aubigny Clementia és a Hédervári Czeczilia 2 83
Emlékezés Nagy Miklósra 9 80
„Nem sokaság, hanem lélek.” Csetri Lajos (1928-2001) 4 115

PÁL Ferenc

Mégis, hogy olvassuk Saramago-t? (Kísérlet a saramago-i regényforma meghatározására) 6 123

PÉCSI Györgyi

Szépen beszélő férfiak legendája 12 34

PÉTER László

Ötvenöt magyar népmese. Beszélgetés Katona Imrével 10 109

PETHŐ Bertalan

Az Iszonytól az „Iszony“-esszéig 9 87
Hiány-lexikon: hiány 7/8

PINTÉR Lajos

„Föld, víz, ég“ 4 112
Gion-medalion 12 37
Hiány-lexikon: Bibó; férfiak; irodalom; jövőkép II.; öröklét; mosoly III.; szolidaritás II.; valóság; zsarát 7/8

PODMANICZKY Szilárd

Hiány-lexikon: állatok; biztos és zárt körök; eltelt idő; hiány hiánya; hiány-lexikon; spontán derű és szellemesség; szabadság II.; térben való mozgás; új a nap alatt; űrutazás; világbéke 7/8

POMOGÁTS Béla

Hiány-lexikon: emberi méltóság; írói szolidaritás; nemzeti stratégia 7/8
Mikor a rózsák nyílni kezdtek. 1956 az irodalom emlékezetében 4 92

RADICS Viktória

Gyász: egy arcmás letisztul 12 42

SÁFRÁNY Attila

Egy könyv kapcsán 3 99

SÁNDOR Iván

Hiány-lexikon: hamuszín egek 7/8
Semmi sem tilos csakis a hamisság és a csalás 6 130
Lásd még Szóértés Sándor Ivánnal

SCHILLER Róbert

Hiány-lexikon: dilettáns 7/8

SEBEŐK János

Hiány-lexikon: egy fő; hiánycikk; tintaszivárvány 7/8

SELYEM Zsuzsa

A regényről 6 136

SIKLÓS István

Lásd Magyar író Angliában

SILVER, Ephemeria

Hiány-lexikon: afro; bensedin; busz; Creedence Clearwater Revival; delete; Dylan; Eltávozott Nap; évelő növények; gyufa; kajak; kerékpár; könyvtár; ló; lop-Art; margó; Olympus; Orlowsky; papírbrikett; Szentkuthy; trigonometria; véna; virágének 7/8

SOLT Kornél

Amikor a Vénusz este fölkel nyugaton. Hibázó klasszikusok 3 121

SOMOS Béla

A cseppben a tenger reménye. Beke György barangolásai Az Értől a Kölesérig 9 68

STAAR Gyula - Bakos Tibor

Mindhalálig KöMaL. Az utolsó beszélgetés Bakos Tiborral 5 94

SZABÓ T. Anna

Hiány-lexikon: kert; utazás 7/8

SZABÓ Zoltán

Becsvágy nélküli nagy szerep 2 46

SZABÓ Zsuzsa Réka

Egy Magyar költő orosz lírája. Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma 5 117

SZATHMÁRI István

Hiány-lexikon: Kruzsok; társas élet 7/8

SZEKÉR Endre

Hiány-lexikon: Don-kanyar (Kecskemét); ékezet II.; és; Haza a magasban; hiány VII.; ifjúság; igényesség; kapcsos könyv; kifogy jövőjéből; szabadság, egyenlőség, testvériség; szeretet I.; Arany; Latinovits Zoltán 7/8
Író, az Idő markában. Sütő András hetvenötödik születésnapjára 9 19
Király nélkül maradtunk. Illyés Gyula a Forrásban 11 100
Dublin és Pozsony. Tőzsér Árpád: Finnegan halála 5 120
Márai évszakai 10 36

Szóértés Sándor Ivánnal /Az interjút készítette: Vértessy Sándor/ 1 9

SZŰGYI Zoltán

Hiány-lexikon: Isten formájú hiány 7/8

TÁBOR Ádám

Hiány-lexikon: hiányhatvány 7/8

TANDORI Dezső

Függelék az Illyés-versekhez (itt) 11 21
Hiány-lexikon: filozófia I. 7/8

TÓDOR János

Hiány-lexikon: hiány VIII. 7/8

TOLDI Éva

Hiány-lexikon: kávéház; könyvesbolt; név; nyelv; víz 7/8

TOMPA Mária

A porszemtől az Androméda-ködökig 3 76

TORNAI József

Hiány-lexikon: filozófia II. 7/8

TÓTH Dezső

Kedvenc Pessoa-utánérzéseim 3 69

TÓTH László

Októberből Európába. Vonások Peéry Rezső életrajzához 1 68

„Úgy érzem, hogy a múlt kortársa vagyok.” Beszélgetés Veress Dániellel. /Az interjút készítette Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván / 2 60

VALASTYÁN Tamás

A ritmus retorikája – mint a narrative kibontakozás rendje Günter Grass A bádogdob és Darvasi László A könny-mutatványosok legendája című regényeiben 6 142

VASADI Péter

Hiány-lexikon: bizalom; bizonyosság I.; hit; hűség; megtérés; okosság; szeretni-elviselni; türelem 7/8

VASY Géza

Egy legendák övezte életrajz első fejezetei Kormos Istvánról 4 82
Hiány-lexikon: filológia; hatvanas; hiány IX.; türelem 7/8
„magamat adom a semmi ellen“. Dobozi Eszter: Kettőztető 1 106

VATHY Zsuzsa

Ecset és henger. Hencze Tamás festményeiről 9 85

VATTAY Elemér

Hiány-lexikon: bizonyosság II. 7/8

VÉGEL László

Naplójegyzetek, 2001 12 57
Peremregény, fattyúregény 6 146

VEKERDI László

„Semmi sem oly közös, mint jövőnk” 11 34

VERES Dániel

Lásd „Úgy érzem, hogy...”

VERESS Miklós

Hiány-lexikon: hiánytalan hiány 7/8

VÉRTESSY Sándor

Lásd Szóértés Sándor Ivánnal

VILLÁNYI László

Hiány-lexikon: csapat 7/8

ZALAI Tibor

Lásd „ Egy jövőforma...”

ZELEI Miklós

Hiány-lexikon: Zelei 7/8

 

DOKUMENTUMOK

József Attila címjegyzékéből /részlet a fotómásolatról/ 12 111

A műfajjá nemesített üzenet.

Válogatás Füst Milán leveleiből. /A leveleket közzéteszi Szilágyi Judit/ 5 52

Rátz Kálmán 1916-ban /fotó/ 12 111

SZILÁGYI Judit

Lásd A műfajjá nemesített üzenet.

 

KÉPEK

BAÁSZ Imre

A föld sebei (1984) 5 115

BAHGET Iszkander

Gion Nándor /fotó/ 21-26, 12
Illyés Gyula /fotó/ 5, 104 11
Sütő András /fotó/ 15, 20 9
Veránka /fotó/ 12 27

BENES József

Hiány-grafikák 71, 72, 73, 74, 75, 76 7/ 8

BODOR Anikó

Cím nélkül (1998) 5 125

Dedikációk

Illyés Gyula könyvtárból 23, 41, 42, 43, 56, 57, 58, 59, 72, 73 11

feLugossy László

Társasági röntgen (2001) 5 113

HENCZE Tamás

festményei 65, 74, 82, 83, 84, 86 9

KISS Béla

fotói lásd A MAMŰ Társaság kiállításának képei

A MAMŰ Társaság kiállításának képei 5

MAURITS Ferenc

Gion-feszület /grafika/ 12 30
grafikái 4, 7, 33, 48, 84, 97, 104, 112 10

MIKLÓS Árpád

A nagy ugrás (2001) 5 119

OROSZ István

grafikái 9, 25, 27, 30, 45, 82, 98 2

PODMANICZKY Szilád

regénytényei 53, 62, 82, 101, 119, 122, 129, 135, 141 6

RATCZ András

Cím nélkül (1981) 5 51

SCHRAMMEL Imre

grafikái 8, 35, 48, 59, 72, 81, 111, 113 4

SZENTKUTHY Miklós

rajzai 6, 21, 26, 33, 47, 68, 75, 78, 103 3

SZURCSUK József

Gerinctelenek (1990) 5 122

TAHIN Gyula

fotói lásd Vigh Tamás szobrai

TANDORI Dezső

rajzai 52, 56 9

VÍGH Tamás

szobrai 19, 20, 33, 34, 85, 105, 109, 1

 

HÍR

Interjúpályázat 5 128

Szociográfiai pályázat 5 128

Szociológiai és szociográfiai pályázat 12 128

 

AKIRŐL ÉS AMIRŐL AZ EGYES SZÁMOKBAN OLVASHATUNK

(személy, intézmény, testület, tematikus összeállítások, művek, földrajzi helyek)

100 éve született Illyés Gyula

Alföldy Jenő 11 93
Bahget Iszkander 11 5, 104
Balogh Tamás 11 60
Czetter Ibolya 11 64
Domokos Mátyás 11 18
Illyés Gyula 11 3
Kovács Sándor Iván 11 74
Lengyel András 11 26
Lőrinczy Huba 11 44
Szekér Endre 11 100
Tandori Dezső 11 20
Vekerdi László 11 34

1956

Pomogáts Béla 4 92

Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma

Szabó Zsuzsa Réka 5 117

BAKOS Tibor

Staar Gyula 5 94

BARTÓK Béla

László Ferenc 9 106

BEKE György

Somos Béla 9 68

BIBÓ István

Kiss Andor 2 55
Kiss Andor 10 98
Lengyel András (szerk.) 2
Medgyesi Konstantin 2 57
Szabó Zoltán 2 46

Bodor Ádám: Sinistra körzet

Eged Alice 9 100

Bori Imre: Ember, táj, történelem. Délvidéki olvasókönyv

Bence Erika 10 107

Búcsú Gion Nándortól

Bahget Iszkander 12 21-26
Elek Tibor 12 16
Fekete J. József 12 40
Gálfalvi György 12 38
Gion Nándor 12 3,16
Maros Miklós 12 31
Maurits Ferenc 12 28
Pécsi Györgyi 12 34
Pintér Lajos 12 37
Radics Viktória 12 42

CSETRI Lajos

Orosz László 4 115

CZIGÁNY Lóránt

Magyar író Angliában. /Készítette: Siklós István/ 5 108

Darvasi László: A könnymutatványosok legendája

Valastyán Tamás 6 142

DERZSI Sándor

Beke György 3 112

Dobozi Eszter: Kettőztető

Vasy Géza 1 106

Erdélyi szociográfia

Cseke Péter 5 71

Fekete J. József: Próbafüzet III.

Bence Erika 1 110

FÜST Milán

Leveleit közzéteszi Szilágyi Judit 5 52

GION Nándor

Lásd Búcsú Gion Nándortól

Gobby Fehér Gyula: A tűz közepéből

Bence Erika 5 126

Grass, Günter: A bádogdob

Valastyán Tamás 6 142

HERCEG János

Fekete J. József 10 49

Hiány-lexikon 7/8

Alföldy Jenő
Balázs Géza
Bálint Péter
Bálint Tibor
Balla D. Károly
Benes József
Benyhe János
Bertók László
Bodor Béla
Bogdán László
Bratka László
Buda Ferenc
Csapody Tamás
Csatári Bálint
Czeizel Endre
Dobozi Eszter
Domokos Mátyás
Ferdinandy György
Ferenczes István
Fried István
Füzi László /szerkesztő/
Gál Sándor
Gálfalvi György
Géczi János
Gerold László
Gömöri György
György Lajos
Győri László
Határ Győző
Horváth Elemér
Ilia Mihály
Jász Attila
Jókai Anna
Kántor Lajos
Kántor Péter
Karafiáth Orsolya
Kerényi Ferenc
Kiss Ottó
Koch Sándor
Komáromi Attila
Koncsol László
Lackfi János
Lászlóffy Aladár
Lengyel Balázs
Lőrincz György
Lőrinczy Huba
Márton László
Maurits Ferenc
Németh István
Onagy Zoltán
Pethő Bertalan
Pintér Lajos
Podmaniczky Szilárd
Pomogáts Béla
Sándor Iván
Schiller Róbert
Sebeők János
Silver, Ephemeria
Szabó T. Anna
Szathmári István
Szekér Endre
Szügyi Zoltán
Tábor Ádám
Tandori Dezső
Tódor János
Toldi Éva
Tornai József
Tóth István
Vasadi Péter
Vasy Géza
Vattay Elemér
Veress Miklós
Villányi László
Zelei Miklós

ILLYÉS Gyula

Lásd 100 éve született Illyés Gyula

Illyés Gyula: őszi vendéglátás

Alföldy Jenő 11 95

JÓKAI Mór

Nagy Miklós 9 75

JÓZSEF Attila

Lengyel András 12 96

Kadlečik, Ivan: Tarokkok

Benyovszky Krisztián 6 6

Katona Imre: Ötvenöt magyar népmese

Péter László 10 109

KATONA József

Orosz László 2 83

Katona József: Aubigny Clementia

Orosz László 2 83

Katona József: Hédervári Czeczilia

Orosz László 2 83

Katona József: Versek, tanulmányok, egyéb írások

Iványosi-Szabó Tibor 12 125

Kecskemét

Iványosi-Szabó Tibor 2 73

KEMÉNY János

Albert Zsuzsa 1 55

Kína

Kántor Lajos 4 105

KORMOS István

Vasy Géza 4 82

Középiskolai Matematikai Lapok

Staar Gyula 5 94

Lengyel Balázs: Ki találkozik önmagával?

Lackfi János 5 123

MA születő MŰ-vek Társaság

Novotny Tihamér 5 114

MÁRAI Sándor

Fried István 4 73
Lőrinczy Huba 11 44

Márai Sándor: A négy évszak

Szekér Endre 10 36

Márai Sándor: Déli szél

Lőrinczy Huba 1 86

Márai Sándor: Eszter hagyatéka

Lőrinczy Huba 1 86

Márton László: Árnyas főutca

Fenyves Miklós 6 51

NAGY Miklós

Orosz László 9 80

NÉMETH László

Lányaim. /Készítette Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván / 4 60

Németh László: Iszony

Pethő Bertalan 9 87

OROSZ István

Dobozi Eszter 2 97

Orwell, George: 1984

Bényei Tamás 6 14

PEÉRY Rezső

Tóth László 1 68

PÉTER Jenő

Beke György 3 112

Pethő Bertalan: Technikai civilizáció és lélek

Ohnsorge-Szabó László 2 101

RÁTZ Kálmán

Lengyel András 12 96

A regény kora?

Bán Zoltán András 6 4
Bényei Tamás 6 14
Benyovszky Krisztián 6 6
Bombitz Attila 6 26
Faragó Kornélia 6 36
Fekete J. József 6 43
Fenyves Miklós 6 51
Fried István 6 54
Gion Nándor 6 63
Grendel Lajos 6 79
Határ Győző 6 83
Háy János 6 91
Hazai Attila 6 92
Hites Sándor 6 93
Jász Attila 6 102
Kukorelly Endre 6 107
Láng Zsolt 6 108
Nagy Miklós, M. 6 113
Németh Zoltán 6 118
Olasz Sándor 6 120
Pál Ferenc 6 123
Podmaniczky Szilárd 6
Sándor Iván 6 130
Selyem Zsuzsa 6 136
Valastyán Tamás 6 142
Végel László 6 146

SÁNDOR Iván

Vértessy Sándor 1 9

SARAMAGO, José

Pál Ferenc 6 123

SCHRAMMEL Imre

Pintér Lajos 4 112

Šimko, Dušan: Esterházy lakája

Benyovszky Krisztián 6 6

SÜTŐ András

Bahget Iszkander 9 15
Sütő András 9 14
Szekér Endre 9 19

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kun István 10 85

Szank

Fehér Zoltán 2 87

SZENTKUTHY Miklós

Lásd Az üdvözítő formátlanság 3

Szentkuthy Miklós: Nárcisszus tükre

Sáfrány Attila 3 99

Tandori Dezső: A zen-lófogadás

Acsai Roland 10 105

Tőzsér Árpád: Finnegan halála

Szekér Endre 5 120

Az üdvözítő formátlanság

Bálint Péter 3 79
Fekete J. József 3 48
Jász Attila 3 109
Kalász István 3 104
Nagy András 3 93
Nagy Farkas Dudás Erika 3 101
Sáfrány Attila 3 99
Szentkuthy Miklós 3 34
Tompa Mária 3 76
Tóth Dezső 3 69

Veránka

Bahget Iszkander 12 27

VERESS Dániel

Úgy érzem, hogy a múlt kortársa vagyok /Készítette: Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván / 2 60

VÖRÖSMARTY Mihály

Alföldy Jenő 3 124

ZALÁN Tibor

Egy jövő-forma primitív előfutárai vagyunk. /szerk. Balla D. Károly/ 4 49