VERSEK

ÁGH István

Hajnali zarándoklat 4 51

BÁTHORI Csaba

Erózió 4 60
Kettős 4 61
Utcarészlet 4 59

BOGDÁN László

A vodka hiánya 11 31
Az erdélyi madonna /versciklus/ 3 55
Az erdélyi mocsár 11 29
Sejtelem 11 30
Súgás I. 11 29
Súgás II. 11 30

BUDA Ferenc

Árapály 4 3
Vadludak 6 43
Vásárfia 3 37

CAIUS Licinius Calvus

(Ceresről) 10 34
(Curiusra) 10 34
(Egy populáris politikusra) 10 35
(Epithalamium – töredék) 10 34
(Töredék az Endymionból) 10 36
(Töredék az Ióból) 10 35
(Változatok Nicomedesre) 10 35
(Változatok Pompei Magnusra) 10 34

Lásd még Kovács András Ferenc

CSANÁDY János

Két keréken 10 65
Hogy mik vannak? Hogy mik is vannak? 10 67

FALUDY György

Két szonett 6 59
Véres évszázad /versciklus/ 2 9

FENYVESI Ottó

Halott vajdaságiakat olvasva 9 3

FILIP Tamás

Pasztell 10 90
Re: 10 91
Üzenet 10 90

GÁT Anna

A helyes mondat megválasztása létfontosságú 1 36
Kávé 1 35
Látom 1 36

GÉCZI János

A vak 3 67
Az éjjeli lepke 11 46
Címtelen 11 45

Előhang a Tetradrachmához 3 68
Tetradrachma 3 69
Utóhang a Tetradrachmához 3 70

GÖMÖRI György

Á la recherche… 2 3
Drámai percek… 2 4

GYŐRI László

Szőlőhegyen 2 26

HALASI Zoltán

A satnya 9 24
Egy ujjvonással 9 23
Válasz Kafkának 9 24

HORVÁTH Elemér

budapesti est 5 4
hűvös fuvallat 5 3
látogatás a várban 5 4
örökélet 5 3

JÁSZ Attila

Semmiről valamit 6 3

KABDEBÓ Tamás

36 (Hitetlen Tamás) 11 57
48 (Türelemjáték) 11 58

KESZTHELYI Rezső

Esőtükör 4 75
Javított szöveg 4 74
Lepedőn 4 74
Szöveg, amikor változik 4 75

KIRÁLY László

Domáldi alkony 1 9
Itt van az ősz 1 10
Kikezdések 1 9

KISS Benedek

Bakafánt mellé tűzz kacifántot! /versciklus/ 3 39

KISS Ottó

Aszfaltoznak 5 27

KORMOS István

Az ébrentartó csipkedésről 10 3
Egy lélek tájairól 10 5
Éhenkórász-dúdoló 10 4
Eső… 10 3
Hetvenöt év 10 9
Kegyelem 10 4
Klári 10 5
Komolyabban 10 7
Luca széke 10 10
Mint lány az ingét 10 7
Szabadság 10 6
Vörösmarty Gimnázium 10 8

KOVÁCS András Ferenc

A körmendi Döbrentey 1 27
Tíz haiku 3 65
Tyúklétra 1 25
Lásd még Caius Licinius Calvus; Lázáry René Sándor

LÁSZLÓFFY Aladár

A fontos pont 12 91
Az élet csendes ars poeticája 12 92

Belváros 6 45
Evidenciák 6 45

Ha valakit bánat mardos 12 91
Halotti beszéd 12 92

Kálvin tér 6 46
Ladach 12 91
Szilágyi és Hajmási 6 46

LÁZÁRY René Sándor

Párisi Catullusok 11 32
Lásd még Kovács András Ferenc

NAGY Gáspár

Márciusi biztató 3 8

PALÓCZ Szabó Attila

Lásd Szabó Palócz Attila

PINTÉR Lajos

hely színei /versciklus/ 3 3

PODMANICZKY Szilárd

Sansz-script líra 4 63

SZABÓ Palócz Attila

tintahalak még nem jöttek vissza 4 67
tintahalak szárnyán 4 65

SZABÓ T. Anna

Északnyugati szél 10 64
Ünnepnap 10 64

SZEPESI Attila

Szentivánéj 6 11

TANDORI Dezső

Isten keleti-nyugati lépcsőin /képvers/ 3 9
Pintér Lajos két sorára 3 9

TATÁR Sándor

A fogoly hím… éneke 5 12
Lux interna 5 13

TOLNAI Ottó

Mitikus kovácsok 11 3
Semmis harsona 11 9

VERESS Miklós

Angyali vágta 1 22
Csodák múltán 12 102
Előtt 6 53
Építészeti emlékiratok 6 54

Himnuszködben 1 23
Javított példány 6 55
Őszi rohamok 1 23
Utójelek 1 21

VÖRÖS István

A megtalált napernyő 6 24
Heidegger, a postahivatalnok IV. ének /visszatérés/ A gúnyolódók 1 28

 

SZÉPPRÓZA

BEKE György

Fekete város 10 107

BUDA Ferenc

Levél egy (két? három?) levélről 2 27
Összeöregszünk 3 37
Rendkeresés 12 94

BRATKA László

Állhatatlansággal 6 58
Egy jó osztálykirándulás 6 56

CSIKI László

A mesélő rendőr 11 14

FERDINANDY György

Kivándorlók 9 26
Odaát 4 57

GION Nándor

Zongora a fehér kastélyból 4 5

HATÁR Győző

Örökbecs 4 68

HÁY János

Sanyika 6 28

JÁSZ Attila

Sajátszótár 7/8 40

KÁNTOR Lajos

Magyar–német (avagy: mi a boldogság?) 1 39
Krisztus meggörbült térdei mögé… (Magyarok, szerbek – Budapesttől Belgrádig) 4 48

KAPUSCINSKI, Ryszard

Lapidárium V. I. rész 5 14 II. rész 6 70 III. rész 7/8 103 IV. rész 7/8 117 V. rész 9 29
Lásd még Szenyán Erzsébet

KORMOS István

Ismeretlen prózai írások, vallomások 10 13

NÉMETH István

Levél-féle a Sárról meg a Kékről 3 52

PÁSKÁNDI Géza

Ézagh történetei 5 43

PODMANICZKY Szilárd

Feltétlen emberek 6 47

POLCZ Alaine

Napló 7/8 27

SÁFRÁNY Attila

Az ember 4 70

SIGMOND István

Csókavész 7/8 7

SZENYÁN Erzsébet

műfordító Lásd Kapuscinski, Ryszard

TANDORI Dezső

A tűz testcsonk 11 33
Lábon vett filozófia 5 29
„Megtaláltuk. Nincs” 1 12

TÓDOR János

Melósnovellák 2 14

VATHY Zsuzsa

Apa és fia 5 5

ZELEI Miklós

Ellenség 2 7
Feltámadás 2 5

 

DRÁMA, SZÍNMŰ, HANGJÁTÉK

BALÁZS Attila

Kukorica János Vitéz 3 10

 

TANULMÁNYOK, INTERJÚK, ESSZÉK

A. Gergely András

Lásd Gergely András, A.

ALBERT Zsuzsa

Lásd Legenda Mándy Ivánról

ALFÖLDY Jenő

Hamis és valódi Két szonett Weöres Sándortól 6 30

BALASSA M. Iván

Sztrinkó István és az Alföld népi építészeti kutatása 5 86

BALOGH Tamás

„…körülbelül elég lesz egy füzetre” Schöpflin Aladár két levele Ady Endrének A tízmilliós Kleopátra… című Ady-kötet kapcsán 10 70

BANNER Zoltán

Az új erdélyi szobrászi idóma megteremtője. Emlékezés a száz éve született Szervátiusz Jenőre 9 79

BENEY Zsuzsa

József Attila inverz anyaképei Anya – Szürkület 12 59

Beszélgetés Kormos Terus nénivel /A beszélgetést készítette: Vasy Géza/ 10 24

BOMBITZ Attila

Harmadik könyv – pastich – Esterházy Péter: Javított kiadás 9 74

BUDA Ferenc

A fényképíró születésnapjára A hatvanesztendős Bahget Iskander köszöntése 7/8 129

DEMÉNY Péter

A végtelen partján József Attila Nagyon fáj és Szilágyi Domokos Tétován című versének összehasonlító elemzése 12 82

DOBOZI Eszter

„…a világ is megvonja magát tőled” Motivikus ismétlődések Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényében 5 104
Vasárnapi írók, dekonstruktív epigonok 9 97

FEHÉR Zoltán

Históriások, fűzfapoéták meg mindenféle írogató emberek 9 88
Két ujja van a ködmönnek, kerek alja a pöndölnek (A bátyai népviselet változásai) 3 71

FEKETE J. József

Dulce et utile. Radics Viktória: Danilo Kiš. Pályarajz és breviárium 6 101
Iskola a határon (túl). /Kontra Ferenc: Gimnazisták/ 2 110
A könyv és a könyv nélküli irodalom Az írás szentségéről a szubkulturális deviancia kulturális jelenséggé minősüléséig 12 106

Fekete szalag. Beszélgetés Páll Lajossal /Az interjút készítette: Kozma Huba/ 5 51

FOGARASSY Miklós

Új tűz 6 66

FRIED István

Az elbeszélő, mint útitárs 10 37
Faludy György viharos évszázada 6 60
Haldokló (halódó?) európaiak /Karl-Markus Gauss könyvének margójára/ 1 50

FÜZI László

Maszkok, terek… 7/8 3

GÁL Sándor

Barna füzet. /Egy küzdelem lenyomatai 1963–2001/ 7/8 56

GERGELY András, A.

Ájulattól hökkenésig /Alkalmi könyvismertetések/ 6 95

GÖMÖRI György

Weöres-recepció Angliában és Amerikában 6 38

HORVÁTH Béla, N.

Wilhelm Reich- és József Attila-párhuzamok 12 74

ITTZÉS Mihály

Egy „antimuzikális” költő, avagy Weöres Sándor a zeneszerzők szövegírója. Előszó-féle egy készülőben lévő jegyzékhez 6 35

JÁSZBERÉNYI Lehel

A folyamat rajza Tverdota György: József Attila 12 88

KÁRPÁTI János

A „harmadik” mester: Szőllősy András 6 81

KELEMEN Zoltán

Szindbád és a többiek 10 50

KOLOZSI Orsolya

Három nemzedék /Végel László: Parainézis/ 11 123
Minden lehetséges Podmaniczky Szilárd: Két kézzel búcsúzik a leopárd 4 120

KONCZER Kinga

Irodalmi (tü)körkép. Vadai István: Tükörben tükröződő tükör 10 119
A mitikus tér. Bogdán László: Drakula megjelenik 3 108

KORMOS Terus

Lásd Beszélgetés Kormos Terus nénivel

KOVÁCS Gábor

Az „inspiráló hatás”. Németh László történelemfelfogása, elitelmélete, Európa-képe, politikai koncepciója és Bibó István ezekhez való viszonya 11 78

KOVÁCS Lajos

A gyermekolvasóért. A Katona József Könyvtár könyvsorozatáról 5 110

KOVÁCS Viktor, Szigeti

Lásd SZIGETI Kovács Viktor

KOZMA Huba

Lásd Fekete szalag

KÖRBER Tivadar

„Fontolva haladó munkamódszer…” Breuer János: Kodály és kora 4 126

LACKFI János

Kosztolányi álma 10 80

Legenda Mándy Ivánról Összegyűjtötte: Albert Zsuzsa 1 102

LENGYEL András

A József Attila-életrajz kutatásának néhány kérdése 12 17
Kiss Ferenc József Attila-gyűjteményéből 12 87
Nagy Lajos emlékezése elé 12 51

LOVÁSZ Andrea

Hogyan csábítsuk el a gyerekolvasót? Darvasi László: Trapiti 6 88

LŐRINCZY Huba

Hordalékok és diáriumok eszmecseréje Megfelelések Déry Tibor A napok hordaléka című könyve és Márai Sándor naplói között 4 76
Az inkvizítor és az eretnek Márai Sándor: erősítő 11 59

MÓSER Zoltán

„Az idő árján” 7/8 86

NAGY Gábor

„Két part között” Mezey Katalin: Párbeszéd 2 106

NAGY Gáspár

Álomi Jékely-órák 4 55
Mint tükörben felejtett szavak… Orosz István: Útvesztők című bibliofil verseskönyvéről 11 121

NAGY Hajnalka

Halálnemek – énváltozatok Ingeborg Bachmann: Malina 9 46

NAGY Lajos

József Attiláról /bevezeti Lengyel András/ 12 51

NEMES Ilona

Arisztodemokraták Gróf Révay József: Mások megértéséről; Kisnemesek Tajnán 1 117

ÓCSAI Éva

„száll a világ lepkeszárnyon” Weöres, a lélekvezető 6 12

OLASZ Sándor

Az utolsó utáni lehetőség Sándor Iván Drága Liv című regényéről 5 99

OROSZ László

Egy monográfia előmunkálatai Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete (1790–1867) 4 124
Katona Piroska 1913–2003 11 126
Petőfi 1–4. Egy kritikai kiadás harminc éve 9 130
Új eredmények Bíró Ferenc: Katona József 3 118

PÁLL Lajos

Lásd Fekete szalag

PÁSKÁNDINÉ Sebők Anna

Páskándi Géza „Ézagh történetei” 5 50

PETHŐ Bertalan

Az Iszony stációi: létértelmezési kísérlet 3 91
Iszony: egy magyar paradigma 4 88

PINTÉR Lajos

Schéner Mihály betyárvilága A 80 éves Mester köszöntése 2 95

POZSVAI György

Az anekdotikus hagyományok önironikus felülírása. Petelei István Árva Lotti című novellájáról 2 76

PÜNKÖSTI Árpád

A szerelmes Rákosi 10 92

SÁNDOR Iván

Búcsú a mítoszoktól, avagy az új terek szemrevételezése 7/8 17
Nem Oidipusz, nem Antigoné, bizony Iszménénk a főalak; miért?... 1 3

SEBŐK Anna

Lásd Páskándiné Sebők Anna

SIMAI Mihály

Képzelet, felfedezés Olasz Attila képei 10 116

SZABÓ Gábor

Daisy. Ágnes. Ki szavatol 9 66

SZEKÉR Endre

Krúdy álomvilága 10 55
Por és hamu. Szathmári István: Alakzatok Márai Sándor Halotti beszéd című versében 9 133

SZÉLES Klára

„Kusza”, „zavaros”, – vagy „ígéretes” ifjú költőnemzedék? /Az erdélyi első Forrás-nemzedék és a Korunk/ 4 110

SZIGETI Lajos

Sándor Öntudatos kamaszvágyak József Attila két ifjúkori versének kontextusa 12 27

SZIGETI Kovács Viktor

Az elbeszélt hasonlóság Darvasi László: Kínai novellák 2 99

SZŐKE György

„Egy töredék alakulása” 12 56

TANDORI Dezső

Weöres Sándor 90 éve 6 6

TARJÁN Tamás

Elég a jóból. Magyar badar 2 103

TORNAI József

Csillagok hosszú házsora 7/8 48

TVERDOTA György

Holt vidék 12 61
A József Attila-kutatás dilemmái 12 3

VALACHI Anna

„Elejtem képzelt fegyverem” Móricz Zsigmond és József Attila 12 37

VALASTYÁN Tamás

Hogyan lehet valaki perzsa? /Szerb Antal naplóiról és leveleiről / 7/8 88

VALLASEK Júlia

Kipergett magvak Fiatal erdélyi szerzők népiség- koncepciója a negyvenes években 3 80

VASY Géza

Műhelyvallomás Kormos Istvánról 10 29
Lásd még Beszélgetés Kormos Terus nénivel

VÉGEL László

Gyökerek az idegenségben Peremvidék-kisebbség-irodalom 11 47
Naplójegyzetek, 2001 /II. rész/ 1 64
Naplójegyzetek, 2001 /III. rész/ 2 39

VEKERDI László

A kör négyszögesítése Staar Gyula: Matematikusok és teremtett világuk 5 91
Közjóra való törekedések Benkő Samu hetvenöt éves 2 30

VIRÁG Zoltán

Az azúr enciklopédiája Tolnai Ottó írásművészetéről 11 114

WEHNER Tibor

„Új struktúra”. Tízéves a Műhely Művészeti Egyesület 3 106

ZALÁN Tibor

A kötőhomok krónikái Feljegyzések Kántor Lajos utazás-könyvéhez 3 113

 

DOKUMENTUMOK

GERGELY Ferenc

„Keresni foglak” Dr. Kőhegyi Mihály levelei Gergely Ferenchez. 5 70

József Attila-dedikációk Kiss Ferenc gyűjteményéből 12 16, 36, 50, 55, 58, 73, 86, 87, 93, 101

KORMOS István

„Könnyű szívvel” Kormos István kiadatlan levelei 10 18

KŐHEGYI Mihály

Lásd Gergely Ferenc: „Keresni foglak”

MÉSZÖLY Miklós

1985-ig kijegyzések II. /Az író hagyatékából közreadja: Polcz Alaine/ 7/8 23

 

KÉPEK

BAHGET Iskander fotói

/Íróportrék, csoportképek Melléklet/ 7/8
Tízéves a Forrás /csoportkép/
Könyvbemutató 1984-ben /csoportkép/
Tóth Menyhért
Fiatal írók lakiteleki találkozója, 1979 /csoportkép/
Illyés Gyula Lakiteleken, 1979
Illyés Gyula és Flóra asszony, Lakitelek, 1979
Buda Ferenc
Zám Tibor
Kovács István
Baka István
Hatvani Dániel
Kányádi Sándor
Húszéves a Forrás /csoportkép/
Huszonöt éves a Forrás /csoportkép/
Varga Mihály
Könyvbemutató /1997!/ /csoportkép/
Tápén Ilia Mihály 60. születésnapján /csoportkép/
Faludy György
Vendégségben Faludy Györgynél
Ilia Mihály
Sándor Iván
Sütő András és felesége
Orosz László
Szekér Endre
Zelei Miklós
Kovács András Ferenc
Esterházy Péter
Vekerdi László
Tolnai Ottó
Harmincéves a Forrás /csoportkép/
Gion Nándor
Írótábor Veránkán, 2002 /csoportkép/
Bahget Iskander kertjében /csoportkép/

BENES Bátor Márkó

Egy város dinamizmusa 3 51

DAMÓ István

Násztánc 3 117

GERLE Margit

Biomorph 3 105

KERESZTES Dóra

001. 02 3 112

KALMÁRNÉ Horóczi Margit

Kereszt 3 79

MÓSER Zoltán

fotói 4 4, 47, 50, 64, 119, 123

OLASZ Attila

grafikái 10 36, 54, 69, 89, 115, 117

OROSZ István

grafikái 11 13, 31, 46, 77, 113, 119, 121, 128

Oszlop parafrázisa 3 7

PÁLFY Gusztáv

Szemtől szemben 3 107

PAULOVICS László

grafikái 1 8, 11, 20, 24, 27, 37, 38, 101

SCHÉNER Mihály

munkái /grafikák, festmények/ 2 4, 8, 38, 75, 94, 96, 98, 102, 105, 109

SOMOGYI Győző

grafikái 6 5, 10, 37, 42, 44, 55, 58, 69, 94, 104

SZERVÁTIUSZ Jenő

rajzai 9 45, 65, 80, 85, 87, 129

VINCZELLÉR Imre

festményei 5 11, 26, 28, 42, 69, 90, 103

 

HÍREK, FELHÍVÁSOK

A Baka István Alapítvány előfizetőket gyűjt ... 4 128

 

AKIRŐL ÉS AMIRŐL AZ EGYES SZÁMOKBAN OLVASHATUNK
(személy, intézmény, testület, tematikus összeállítások, művek, földrajzi helyek)

70 éve született Páskándi Géza 5

Páskándi Géza 5 43
Páskándiné Sebők Anna 5 50

90 éve született Jékely Zoltán 4

Ágh István 4 51
Nagy Gáspár 4 55

125 éve született Krúdy Gyula 10

Fried István 10 37
Kelemen Zoltán 10 50
Szekér Endre 10 55

ADY Endre

Balogh Tamás 10 70

AGÓCS Sándor

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

ALFÖLDY Jenő

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

AMBRUS Lajos

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Az alkímia eredete és misztériuma /Balassi, 2001./

Gergely András, A. 6 95

Bachmann, Ingeborg: Malina

Nagy Hajnalka 9 46

BAHGET Iskander

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8
Buda Ferenc 7/8 129

BAKA István

Bahget Iskander 7/8

BAKA Tünde

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

BALÁZS József

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Bátya

Fehér Zoltán 3 71

BENCZ Boldizsár

Fenyvesi Ottó 7/8 5

BENES József

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

BENKŐ Samu

Vekerdi László 2 30

BIBÓ István

Kovács Gábor 11 78

Bíró Ferenc: Katona József

Orosz László 3 118

Bogdán László: Drakula megjelenik

Konczer Kinga 3 108

Breuer János: Kodály és kora

Körber Tivadar 4 126

BUDA Ferenc

Bahget Iskander 7/8

CAIUS Licinius Calvus

Kovács András Ferenc 10 34

CSÁSZÁR Cirill

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

CSIKI László

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

CSOÓRI Sándor

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Darvasi László: Kínai novellák

Szigeti Kovács Viktor 2 99

Darvasi László: Trapiti

Lovász Andrea 6 88

Demetrovics Zsolt: Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein

Gergely András, A. 6 95

Déry Tibor: A napok hordaléka

Lőrinczy Huba 4 76

DOBOZI Eszter

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

DOMOKOS Mátyás

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Ehmann Bea: A pszichológiai tartalomelemzés

Gergely András, A. 6 95

ESTERHÁZY Péter

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Esterházy Péter: Ágnes

Szabó Gábor 9 66

Esterházy Péter: Daisy

Szabó Gábor 9 66

Esterházy Péter: Javított kiadás

Bombitz Attila 9 74

Esterházy Péter: Ki szavatol a lady biztonságáért?

Szabó Gábor 9 66

FALUDY György

Bahget Iskander 7/8
Fried István 6 60

Fehér József könyvnyomdája és könyvkötészete /Újkécske/

Fehér Zoltán 9 88

FEKETE Gyula

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

FEKETE J. József

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

FODOR András

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Forrás-nemzedék /Erdély/

Széles Klára 4 110

FÜZI László

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

GÁL Farkas

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

GÁLFALVI György

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Gauss, Karl-Markus: A haldokló európaiak

Fried István 1 50

GÉCZI János

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

GERLE Margit

Bahget Iskander 7/8

GION Nándor

Bahget Iskander 7/8

GOÓR Imre

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

HARTAY Csaba

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

HATVANI Dániel

Bahget Iskander 7/8

HIDEG Antal

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

HUSZÁR Tibor

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

ILIA Mihály

Bahget Iskander 7/8

ILIA Mihályné

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

ILLYÉS Gyula

Bahget Iskander 7/8

ILLYÉS Gyuláné Kuzmutza Flóra

Bahget Iskander 7/8

JÉKELY Zoltán

Lásd 90 éve született Jékely Zoltán

JÓZSA Fábián

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

JÓZSEF Attila

Beney Zsuzsa 12 59
Demény Péter 12 82
Horváth Béla, N. 12 74
Lengyel András 12 87 12 17
Nagy Lajos 12 51
Szigeti Lajos Sándor 12 27
Szőke György 12 56
Tverdota György 12 3
Valachi Anna 12 37

A József Attila-kutatás dilemmái 12

Beney Zsuzsa 12 59
Demény Péter 12 82
Horváth Béla, N. 12 74
Jászberényi Lehel 12 88
Lengyel András 12 87 12 17
Nagy Lajos 12 51
Szigeti Lajos Sándor 12 27
Szőke György 12 56
Tverdota György 12 3
Valachi Anna 12 37

József Attila: Anya

Beney Zsuzsa 12 59

József Attila: Holt vidék

Tverdota György 12 64

József Attila: Komor búcsúzás

Szigeti Lajos Sándor 12 27

József Attila: Nagyon fáj

Demény Péter 12 82

József Attila: Önarckép

Szigeti Lajos Sándor 12 27

József Attila: Szürkület

Beney Zsuzsa 12 59

KÁNYÁDI Sándor

Bahget Iskander 7/8

KARAFIÁTH Orsolya

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

KATONA Piroska

Orosz László 11 126

Kántor Lajos: Gyökerek, álmok, tengerek

Zalán Tibor 3 113

SZŐLLŐSY András

Kárpáti János 6 81

Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete (1790–1867)

Orosz László 4 124

Kilencven éve született Weöres Sándor 6

Alföldy Jenő 6 30
Gömöri György 6 38
Háy János 6 28
Ittzés Mihály 6 35
Jász Attila 6 3
Ócsai Éva 6 12
Szepesi Attila 6 11
Tandori Dezső 6 6
Vörös István 6 24

Kiskapus (Románia)

Beke György 10 107

KISS Benedek

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Kiss Benedek hatvanéves

Buda Ferenc 3 37
Kiss Benedek 3 39

KISS Ferenc /könyvgyűjtő/

Lengyel András 12 87

KISS Jenő

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

KOCSIS István

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Koleszár Márta: Kincsestár

Kovács Lajos 5 110

KOMÁROMI Attila

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Kontra Ferenc: Gimnazisták

Fekete J. József 2 110

KORMOS István

Kormos István 10 3
Bázsa Sándorné Kormos Terézia 10 24
Vasy Géza 10 29

KORMOS Terus

Lásd Bázsa Sándorné Kormos Terézia

Korunk (Erdély)

Széles Klára 4 110

KOSZTOLÁNYI Dezső

Lackfi János 10 80

KOVÁCS András Ferenc

Bahget Iskander 7/8

KOVÁCS István

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

KŐHEGYI Mihály

Gergely Ferenc 5 70

KÖRMENDI Lajos

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

KŐTÖRŐ Miklós

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

KRÚDY Gyula

Lásd 125 éve született Krúdy Gyula

A kultúra magyarázata – naturalista megközelítésben /Osiris, 2001/

Gergely András, A. 6 95

Lackó Mihály: Széchenyi elájul

Gergely András, A. 6 95

Lakiteleki találkozó, 1979

Bahget Iskander 7/8

LENGYEL András

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

LEZSÁK Sándor

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

LÖBL Árpád

Fenyvesi Ottó 7/8 3

MÁNDY Iván

Albert Zsuzsa 1 102

MÁRAI Sándor

Lőrinczy Huba 11 59

Márai Sándor: Napló

Lőrinczy Huba 4 76

MÉSZÖLY Miklós

Polcz Alaine 7/8 23

Mezey Katalin: Párbeszéd

Nagy Gábor 2 106

MÓRICZ Zsigmond

Valachi Anna 12 37

Műhely Művészeti Egyesület (Kecskemét)

Wehner Tibor 3 106

NAGY István

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

NAGY Lajos

Lengyel András 12 51

NÉMETH László

Kovács Gábor 11 78

Németh László: Iszony

Pethő Bertalan 3 91 4 88

Nyolcvan éve született Kormos István

Kormos István 10 3
Bázsa Sándorné Kormos Terézia 10 24
Vasy Géza 10 29

OLASZ Attila

Simai Mihály 10 116

OROSZ László

Bahget Iskander 7/8

OROSZ István

Nagy Gáspár 11 120

PÁLL Lajos

Kozma Huba 5 51

PÁSKÁNDI GÉZA

Lásd 70 éve született Páskándi Géza

PÉCSI Györgyi

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Péley Bernadette: Rítus és története

Gergely András, A. 6 95

Petelei István: Árva Lotti

Pozsvai György 2 76

Petőfi Sándor összes költeményei Kritikai kiadás

Orosz László 9 130

PINTÉR Lajos

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Pintér Lajos ötvenéves

Buda Ferenc 6 43
Pintér Lajos 3 3
Nagy Gáspár 3 8
Tandori Dezső 3 9

Podmaniczky Szilárd: Két kézzel búcsúzik a leopárd

Kolozsi Orsolya 4 120

Radics Viktória: Danilo Kiš. Pályarajz és breviárium

Fekete J. József 6 101

RÁKOSI Mátyás

Pünkösti Árpád 10 92

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka

Dobozi Eszter 5 104

REICH, Wilhelm

Horváth Béla, N. 12 74

Révay József, Gróf: Kisnemesek Tajnán

Nemes Ilona 1 117

Révay József, Gróf: Mások megértéséről

Nemes Ilona 1 117

SÁNDOR Iván

Bahget Iskander 7/8

Sándor Iván: Drága Liv

Olasz Sándor 5 99

SCHÉNER Mihály

Pintér Lajos 2 95

SCHÖPFLIN Aladár

Balogh Tamás 10 70

SOMOGYVÁRI Ágnes

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Staar Gyula: Matematikusok és teremtett világuk

Vekerdi László 5 91

SÜMEGI György

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

SÜTŐ András

Bahget Iskander 7/8

SZABÓ József

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

SZABÓ TAMÁS

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

SZABÓ Palócz Attila

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Szathmári István: Alakzatok Márai Sándor Halotti beszéd című versében

Szekér Endre 9 133

Száz éve született Szervátiusz Jenő 9

Banner Zoltán 9 79

SZEKÉR Endre

Bahget Iskander 7/8

SZERB Antal

Valastyán Tamás 7/8 88

SZERVÁTIUSZ Jenő

Banner Zoltán 9 79

SZERVÁTIUSZ Tibor

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Szilágyi Domokos: Tétova

Demény Péter 12 82

Szophoklész: Antigoné

Sándor Iván 1 3

SZTRINKÓ István

Balassa M. Iván 5 86

TEMESI Ferenc

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

TOLNAI Ottó

Virág Zoltán 11 114

TORNAI József

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

TÓTH Erzsébet

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

TÓTH Menyhért

Bahget Iskander 7/8

Tverdota György: József Attila

Jászberényi Lehel 12 88

UTASSY József

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

Vadai István: Tükörben tükröződő tükör

Konczer Kinga 10 119

Várady Szabolcs: Magyar badar

Tarján Tamás 2 103

VARGA Mihály

Bahget Iskander 7/8

Végel László: Parainézis

Kolozsi Orsolya 11 123

VEKERDI László

Bahget Iskander 7/8

VÖRÖS Júlia

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

WEÖRES Sándor

Lásd Kilencven éve született Weöres Sándor

ZALÁN Tibor

Bahget Iskander /csoportképén/ 7/8

ZÁM Tibor

Bahget Iskander 7/8

ZELEI Miklós

Bahget Iskander 7/8