VERSEK

b. papp endre

Lásd Papp Endre, B.

BALLAGI Zsigmond

Jobb tán a darvakkal 12 36
Mohács után 12 35
Palinódia 12 37

BÁTHORI Csaba

A séta 2 6
Exodus 2 5
Ha elhiszed 2 4
Vagy ott sem 2 3

BECSY András

Ami marad 12 21
Az én drága árnyékom 12 22
Zsena és a töltött káposzta 12 21

BOGDÁN József

Délelőtt, délután, este 6 28
Lenni szárnytalan 6 27

BOGDÁN László

A jelentés 11 30
A lassú téboly 11 30

A nagy római költő, halála előtt nem sokkal a naphoz fohászkodik 5 11
A szomorú angyal 5 9

Advent Bécsben 11 29
Az elsüllyedt Súgásban 11 29

Csak a hold… 5 10
Én 5 12
Nagy római költő verset mond a barbároknak 5 11
Szuzdáli harangok 5 12

BUDA Ferenc

Hőből, fényből 12 3
Össztánc 3 3
Tér, idő 9 3

CSEHY Zoltán

Hecatelegium /versciklus/ 11 40

CSORNAI Katalin műfordításai

Lásd Jézus dicsérete, Mo Sixin dharma király

DOBOZI Eszter

A gép 11 33
Sovány kísérlet 11 32

Volt idő 3 114

GÁL Sándor

a jövőtlenség éjszakája 10 36

GÁT Anna

Megidézés 12 23
Átjárás 12 24

GÖMÖRI György

Előrejelzés 7/8 77
Húsvéti bizalom 7/8 77

HALASI Zoltán

Átsüt 9 25
Évi 1970 9 26
Keveset kevésért 9 25

HARKAI VASS Éva

Melyik kert 12 15
A Mérleghez 12 15
Gyalog a Dózsa Györgyön át 12 16

HORVÁTH Elemér

a spirálfüzet után 10 16
a szovjet félcipő 10 16
az amerikai ápolónő 10 14
ferenc apokrif himnusza 10 15
lárpúrlár 10 15
randevú 10 14

JÁSZ Attila

A fehér fény kora (Avagy a Tóth Menyhért-változat) 1 66

JENEI Gyula

fekete-fehér 9 31

Jézus dicsérete /manicheus himnuszciklus/ 11 66

Lásd még Csornai Katalin

KIRÁLY Levente

Fehér folt 10 32
Másodszor 10 34
Nem beszél 10 35

KISS Benedek

Aberrációk 9 28
Félreértés 9 29

KOPORTOS-reminiszcenciák 3 65
Unokát várok 9 28

KOVÁCS András Ferenc

Kavafisz-átiratok /versciklus/ 5 3, 6 86
Rembrandt kortársa 10 3
Régi nóta, nyűtt vonóra 10 4

KOVÁCS István

Haikuk 5 23

KUKORELLY Endre

Samunadrág /versciklus/ 10 21

LÁSZLÓFFY Csaba

A hiábavalósággal szembesülő leltár 11 39
Óceán(ia)-nosztalgia 11 39

MAURITS Ferenc

Szürkület, szürkületben (fényképek egy éjjeliszekrényből) 3 111

MO SIXIN dharma-király

Panaszdal az állandótlanságról 11 74
Lásd még Csornai Katalin

ORCSIK Roland

Garfield lokálpatriotizmusa 11 34
Garfield, a hiperpasszív 11 35
Enyvers 11 35
Upotreba čoveka 11 36
Kampányalás 11 36
Mentés másként 11 37

PAPP Endre, B.

deus ex machina 6 14
reductio ad impossibile 6 14

PINTÉR Lajos

égi vendégek 7/8 3
Tóth Menyhért árvasága 1 84

PODMANICZKY Szilárd

Sansz-script líra 2 11

TANDORI Dezső

Egy ferde pulpit 7/8 15
Két szonett Tóth Menyhértre 1 82
Vert hadak és feléledt remények 7/8 8

TOMPA Gábor

Noé színháza 7/8 48
Varázshegy 7/8 48
Váróterem 7/8 49

TORNAI József

A Jóisten segít 12 13
A költő, a festő, a zenész és a szobrász 12 11
A véres kád fölött 12 10
És ki verhetné le a fény lázadását? 12 11
Ezen az örökkévaló vágóhídon… 12 14
Krétarajz-halál 12 12
Marathón emlék, Szalay emlék 12 12
Odüsszeusz útja 12 13
„Volt erdők és ó nádasok” 12 10

TÓTH Béla

1987 6 37
HOLnap 6 38
Mert kutyaéletünk van 6 37

UTASSY József

Szerelemijesztő 1 12
Veronikon 1 12

VARGA Imre

Elhagyva lakja 2 17
Fehér vers 2 18
Ne félj, ne reménykedj! 2 17
Nem múlik el 2 18

Vass Éva, Harkai

Lásd Harkai Vass Éva

VILLÁNYI László

Fogkefék 4 3
Lillafüred 4 4
Öregurak 4 3
Pulóver 4 3
Tenor 4 4
Tokaj 4 4

VÖRÖS István

A lélekevő villa 9 48
Hárman 9 46
Isten két trükkje 9 48

ZALÁN Tibor

Friss rajzok a halálról 7/8 12

 

SZÉPPRÓZA

BALÁZS József

A torcellói Krisztus /regény – I. rész/ 3 8
A torcellói Krisztus /regény – II. rész/ 4 5

BALLA D. Károly

A hiány szeretete (Szembesülés, 31–39) 10 6

BUDA Ferenc

Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból 1 27
Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból 2 20
Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból 4 96
Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból 5 84
Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból 6 96
Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból 7/8 38
Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból 10 24
Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból 11 52

CZAKÓ Gábor

A víz 11 60

CSIKI László

Kettőskép /regényrészlet/ 9 5

DANYI Zoltán

Az érthetetlenről szól 6 40
Mindenhol ugyanaz 6 39
Mint az áramütés 6 43

Dudás Erika, Nagy Farkas

Lásd Nagy Farkas Dudás Erika

FALUDY György

Fowey, Cornwall /regényrészlet/ 9 35

FERDINANDY György

Templomos Vidor 7/8 5

GÁT Anna

Tűzlépcső 5 6

GOBBY FEHÉR Gyula

A haszontalan venyige 6 62
A pogányok öröksége 6 55
Féltve látom egeidet 6 60
Kicsoda lakozik sátorodban 6 57

Fehér Gyula, Gobby

Lásd Gobby Fehér Gyula

HATÁR Győző

Morbus sacer 11 3

KÁNTOR Lajos

A kapu. Ház, utca, város (ország) /regényvázlat, I. rész/ 2 73
A kapu. Ház, utca, város (ország) /regényvázlat, II. rész/ 3 78

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard

Egy riporter önarcképe I. 3 67
Egy riporter önarcképe II. 4 74
Egy riporter önarcképe III. 5 66
Egy riporter önarcképe IV. 6 90
Egy riporter önarcképe V. 7/8 20
Lásd még Szenyán Erzsébet

MOLNÁR Miklós

Bolond Istók zápszínháza 12 4

MOLNÁR Vilmos

Béla kézre kerítése 10 18

MÓRICZ Zsigmond

A szabolcsi földvár 7/8 94
Beszélgetés az írógéppel 7/8 78
Halásztanyán 7/8 99
Tükör 7/8 106

NAGY FARKAS DUDÁS Erika

Fruzsina 6 46

NÉMETH István

Merülő szigetek. Szórványsors Délvidéken öt képben 5 13

PAPP Tibor

A varrónő 11 14
Vipera és oroszlán 2 7

PODMANICZKY Szilárd

Agyagbuborék 12 17

SÁNDOR Iván

A tetthely megközelítése. Lásd Daniellával a vonaton
Daniellával a vonaton /regényrészlet/ 1 3

SZENYÁN Erzsébet

(műfordításai)
Lásd Kapuściński, Ryszard

TANDORI Dezső

Sors, undercover haver! 11 43

TOLNAI Ottó

Mint ő Jeruzsálembe 9 59

VASAGYI Mária

Cifra ház bőségszaruval 6 34

 

TANULMÁNYOK, INTERJÚK, ESSZÉK, RECENZIÓK

A. Gergely András

Lásd Gergely András, A.

ÁGOSTON István

Szent Ferenc leányai Baján. Háztörténet 1929–1948 7/8 175

ANDRÁS Sándor

Levél Zalánnak, aki azért Tibor 7/8 14

„Az írás a mai napig élmény  számomra” (Podmaniczky Szilárddal beszélget Ménesi Gábor) 2 13

BAGÓ Ilona, H.

Móricz Zsigmond ismeretlen fotói és elfeledett riportjai 7/8 88

BALÁZS Géza

Gesztuskommunikáció 3 120

BALÁZS Imre József

Örök organikusság. Szentimrei Jenő költészete 9 77

BALÁZSNÉ FODOR Katalin

Ajánlás 3 62

BALOTĂ, Nicolae

Ligeti Ernő (1891–1944) 9 90
Lásd még Vallasek Júlia

BÁNSZKY Pál

Az ábrázolás határai. A tér és kompozíció Tóth Menyhért festészetében 1 95

BENCE Erika

A hagyományteremtés alternatívái. Az Új Symposion első nemzedéke és Domonkos István költészete 6 29

BOGDÁN László

Az Én útvesztői. Sándor Iván: Séta a holdfényben 9 94

BOMBITZ Attila

Az idézőjelbe tett élet. Kertész Imre: Felszámolás 5 104

BORCSA János

Zsilava nem volt kávéház. Méliusz József írói számvetése 4 117

CSÁKY S. Piroska

Alkotás és könyvkiadás 6 70

CSEKE Péter

Kisebbségi életmodell teremtője. Debreczeni László vallomásai a száz éve született László Dezsőről 10 47

CSÉVE Anna

„A papír igényeinek megfelelően”. Móricz Zsigmond Tükreiről 7/8 102

CSORNAI Katalin

A sziklatemplom manicheus himnuszaiból 11 64

DEMÉNY Péter

„Havas pillájú angyalok”. Bálint Tibor újraolvasása 11 107

DOBOZI Eszter

„…az anyanyelv a mi arcunk”. Faragó Laura: Szülőföldem – zengő anyanyelvem című könyvéről 7/8 172

DÖMÖTÖR János

A vásárhelyi kiállítás (Apró adalék Tóth Menyhért biográfiájához) 1 98

Ember az erőterekben. Staar Gyula beszélgetése Nagy Károly akadémikussal 10 74

FEHÉR Zoltán

Arra járnak a nagy ezüstgombosok. (A betyárvilág emlékei Bács-Kiskun megye néhány kétnyelvű közösségében) 12 93

FEKETE J. József

Karámban 6 3
„Miért újra Ulysses?” Avagy elvszerű komolytalanság 11 96
Próteusz nyomában. Bálint Péter: Szentkuthy álruhában. Közelítések egy gigantikus napló írójához 9 98

Fodor Katalin, Balázsné

Lásd Balázsné Fodor Katalin

FOGARASSY Miklós

A rózsakert. Géczi János: Rózsahagyományok 7/8 166

FRIED István

Régiók, nemzet(iség)ek a jövő Európájában 2 108
A saját meg az idegen (Önkép és a másik képe: horvát–magyar viszonyulások) 10 38

GAÁL József

Tóth Menyhért – zseni a művészetben 1 78

GERGELY András, A.

Ellenbeszéd és médiamanipuláció (Bevásárlóséta a kortárs közléskultúra piacán) 10 106

GÖMÖRI György

Puskás és Márai. Márai-konferencia Cambridge-ben 12 111

GYERGYÁDESZ László, ifj.

„Csak a jó szándéknak van gyümölcse”. Tóth Menyhért életműve a Kecskeméti Képtárban – helyzetkép és feladatok 1 115

H. Bagó Ilona

Lásd Bagó Ilona, H.

HÓZSA Éva

Irodalmunk elnyelő és összecsúszó zajtalansága 6 10

IMRE László

A közelmúlt regénytörténete (Olasz Sándor: Mai magyar regények – Poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában) 3 125

ITTZÉS Mihály

Egy zeneköltő az ezredfordulón. Vonások a hetvenesztendős Kocsár Miklós zeneszerzői arcképéhez 2 57

KABDEBÓ Tamás

Morus Tamás ünneplése. Thomas Morus: Erősítő párbeszéd balsors idején 12 107

KÁNTOR Lajos

Apokalipszis – háborúban és békében. Kolozsvári történetek, prózában 12 79
Reményik, Németh László – és a kézilámpás 10 57

KASS János

Tóth Menyhért új törvénye 10 103

KOMÁLOVICS Zoltán

Az eltűnés esztétikája. Villányi László: időközben 4 123

KOVÁCS Zoltán

Móricz Zsigmond: Beszélgetés az írógéppel 7/8 78

LADÁNYI Zsuzsa

Lásd Tóth Menyhért kisugárzása

LENGYEL András

A szabadkőműves Móra 7/8 50

LŐRINCZY Huba

Esszébe ágyazott krízisregény. Márai Sándor: Harminc ezüstpénz 10 62

LUCHMANN Zsuzsanna

Az anyanyelv bűvöletében. Pintér Lajos: Békarokka 7/8 162

MÁRTON László

Levél a Szerkesztőséghez 5 127

MÉNESI Gábor

Az „elszellentett idő” újraalkotása (Balázs Attila: A meztelen folyó) 9 106
Lásd még „Az írás a mai napig élmény számomra”

MÉSZÁROS Zoltán

Képek 6 24

MIRNICS Károly

Ámítás és hiszékenységünk. Gyorsjelentés a délvidéki magyar népességi helyzetről 6 76

MÓZES Huba

Erdélyi elégia. Ismeretlen Dsida-fordítások 12 39

NAGY Gábor

A nemzeti közösség sorsértelmezése Baka István költészetében 12 53
A szülőföld és az anyanyelv (A nemzeti önazonosság keretei Kányádi Sándor költészetében) 5 39
„Virágok romlása” (Hazafiasság és emberség Utassy József költészetében) 1 13

NAGY Károly

Lásd Ember az erőterekben

NÉMETH Zoltán

A halál jelentésének paródiája. (Szécsi Noémi: Finnugor vámpír) 7/8 168

ÓCSAI Éva

Add vissza mértékét az embernek. (Spiró György: Mit ír az ember,ha magyar) 9 103

OLASZ Sándor

Elea és Milétosz. Tőzsér Árpád Milétoszi kumisz című esszékötetéről 7/8 154
Kass, a képíró 5 100

OROSZ László

Katona vadásznaplója – a vadásznapló Katonája 3 115
Kérdőjelek. Egy Katona-kutató töprengése 9 70
„Közelebb az éghez”. Jókai és Katona 11 91

PAPP Róbert

Írás és mondanivaló. Borisz Akunyin: Azazel; Török csel 12 109

PODMANICZKY Szilárd

Lásd „Az írás a mai napig élmény számomra”

POMOGÁTS Béla

Három felvonás a zsarnokságról. Páskándi Géza Dávid Ferenc-drámájának környezete 2 66

POSZLER György

„Rejtélyek” (Törless és [Medve?]) 1 35

SÁFRÁNY Attila

A posztmodern kísérlet kudarca 6 16

SCHÉNER Mihály

Lásd Tóth Menyhért kisugárzása

SCHILLER Róbert

Vallomás Vekerdi Lászlóról 5 97

SILLING István

„Engedje az Isten”. A mindennapok vallásossága a bácskai Kupuszinán 6 65

STAAR Gyula

Lásd Ember az erőterekben

SÜMEGI György

Fehér a fehérben 1 68

SZEKÉR Endre

Az írótársak között. Márai Sándor: Írók, költők, irodalom 7/8 151

SZENTMÁRTONI János

A valóságos látszat. Ágh István: Semmi sem úgy 7/8 158

SZUROMI Pál

Megváltó örvényben. Tóth Menyhért organikus, ciklikus szemléletéről 1 55

TANDORI Dezső

Nem hogy „mi”, de hogy mi „nem” 2 27

TARJÁN Tamás

Egy sosem volt lap történeti jelentősége (Bajor Andor és az Ütünk) 1 49

TATÁR Sándor

Miért/hogyan igen, ha nem, avagy van-e kiút a radikalitás csapdájából? Kertész Imréről és a Felszámolásról 5 109

TERTS István

Vekerdi László példája? 7/8 128

TOLDI Éva

Hol lakik a fájdalom? 6 81

TORNAI József

A Jóisten vagy a Rosszisten? 5 31
Misztika helyett ontológia 4 103

TÓTH Ákos

Toll, szőr, bunda, tüske, pikkely (Acsai Roland: Természetes ellenség) 9 109

TÓTH Tibor

Arany János és a stressz 4 110

Tóth Menyhért kisugárzása (Schéner Mihállyal beszélget Ladányi Zsuzsa) 1 87

TŐZSÉR Árpád

Költő Kolónoszban (A 75 éves Kányádi Sándornak, szeretettel) 5 24

TÜSKÉS Tibor

Fák élete 1 91

VALASTYÁN Tamás

A kioltódás és elővarázslás dinamikája Bombitz Attila: Mindenkori utolsó világok című könyvében 12 102

VALLASEK Júlia

Csipkebokor az alkonyatban. Kányádi, a kalandvágyó fordító 5 35
Szakfordítását lásd Balotă, Nicolae

VASY Géza

Az írás megmarad. A posztumusz torcellói Krisztus 4 67
„Magyarnak számkivetve”. Balázs József Magyarok című regénye és fogadtatása 12 43

VÉGEL László

Meditáció Iliáról 9 65

VEKERDI László

Ilia 9 50

WEHNER Tibor

„Nem akarok pitbull lenni!”. fe Lugossy László művészetéről 12 90

 

SZOCIOGRÁFIA

GYŐRFFY Ákos–Sánta Sebő

Perőcsény. Egy észak-börzsönyi kistelepülés specifikus helyzete 11 79

HORVÁTH Dezső

Huszonnégy évvel később 12 26

SÁNTA Sebő–Győrffy Ákos

Perőcsény. Egy észak-börzsönyi kistelepülés specifikus helyzete 11 79

TÓDOR János

Gettó-Magyarország. Cigányok a törésvonalban: roma rendszerváltás testközelből 2 37

 

DOKUMENTUMOK

BORZÁK Tibor

Zöld lábú lovak (Miskeiek emlékeznek Tóth Menyhértre) 1 104

 

KÉPEK

BAHGET Iskander

Kányádi Sándor 5 26

DOHNÁL Áron grafikái

5 38, 65, 96, 126

DOHNÁL Tibor grafikái

11 28, 33, 38, 42, 90, 106, 112

fe Lugossy László festményei

12 14, 20, 22, 25, 34, 38, 89, 92

GERLE Margit építészeti kerámiák

2 6, 19, 36, 56, 65, 72, 107, 120

KASS János grafikai sorozata

10 17, 20, 35, 46, 56, 61, 105

KISS Béla műtárgyfotók.

Lásd Tóth Menyhért

MAURITS Ferenc grafikái 3

7, 66, 77, 110, 113, 119

MÓRICZ Zsigmond fényképfelvételei

7/8 19, 37, 49, 76, 81, 95, 98, 100, 153, 157, 161,

SZALAY Lajos rajzai /Faludy György: Villon/

9 4, 27, 30, 34, 45, 49, 58, 64, 69, 76, 93, 97, 108

SZOMBATHY Bálint

Ex patriae libris, 2003 6 15, 26, 28, 45, 54, 64, 80, 85

TÓTH Menyhért festményei.

/Színes számozatlan melléklet/ 1
A jó kovács
A megsebzett
Az óceán gondja
Állat (Európa)
Boldogasszony
Cigányleány (Szent Apollónia)
Disznófejű nagyúr
Etetés
Éva
Gondos pásztor
Gonosz
Hálókötöző
Kecskenyáj
Korpusz
Macskalány
Menekülés Egyiptomba
Műlovarnő
Parasztok
Szeretet (Ember és állat)
Tájkép életfával
Veszély

 

HÍREK

A „Megyejárás” 4 128

 

AKIRŐL ÉS AMIRŐL AZ EGYES SZÁMOKBAN OLVASHATUNK

(SZEMÉLY, INTÉZMÉNY, TESTÜLET, TEMATIKUS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK, MŰVEK, FÖLDRAJZI HELYEK)

60 éve született Balázs József 3

Balázs József 3 8
Balázsné Fodor Katalin 3 62
Kiss Benedek 3 65

100 éve született Tóth Menyhért

Lásd Száz éve született Tóth Menyhért

A 70 éves Ilia Mihály köszöntése 9

Tolnai Ottó 9 59
Végel László 9 65
Vekerdi László 9 50

A 75 esztendős Kányádi Sándor köszöntése 5

Nagy Gábor 5 39
Tornai József 5 31
Tőzsér Árpád 5 24
Vallasek Júlia 5 35

Acsai Roland: Természetes ellenség

Tóth Ákos 9 109

Ágh István: Semmi sem úgy

Szentmártoni János 7/8 158

Akunyin, Borisz: Azazel

Papp Róbert 12 109

Akunyin, Borisz: Török csel

Papp Róbert 12 109

Alsószentmárton

Tódor János 2 37

ARANY János

Tóth Tibor 4 110

Bács-Kiskun megye

Fehér Zoltán 12 93

Bajor Andor: Ütünk

Tarján Tamás 1 49

BAKA István

Nagy Gábor 12 53

Balázs Attila: A meztelen folyó

Ménesi Gábor 9 106

BALÁZS József

Lásd 60 éve született Balázs József

Balázs József: A torcellói Krisztus

Balázsné Fodor Katalin 3 62
Vasy Géza 4 67

Balázs József: Magyarok

Vasy Géza 12 43

Bácskertes /Vajdaság/

Lásd Kapuszina

Bálint Péter: Szentkuthy álruhában. Közelítések egy gigantikus napló írójához

Fekete J. József 9 98

BÁLINT Tibor

Demény Péter 11 107

Betyárvilág

Fehér Zoltán 12 93

Bombitz Attila: Mindenkori utolsó világok

Valastyán Tamás 12 102

Budapest

Tódor János 2 37

Cigányság

Tódor János 2 37

DÁVID Ferenc

Pomogáts Béla 2 66

DEBRECZENI László

Cseke Péter 10 47

DOMONKOS István

Bence Erika 6 29

DSIDA Jenő

Mózes Huba 12 39

FALUDY, György

Faludy György 9 35

Faragó Laura: Szülőföldem – zengő anyanyelvem

Dobozi Eszter 7/8 172

fe LUGOSSY László

Wehner Tibor 12 90

Ferences Szegénygondozó Nővérek (Baja)

Ágoston István 7/8 175

Géczi János: Rózsahagyományok

Fogarassy Miklós 7/8 166

ILIA Mihály

Lásd A 70 éves Ilia Mihály köszöntése

Irodalom /Vajdaság/

Toldi Éva 6 81

Jászladány

Tódor János 2 37

JÓKAI Mór

Orosz László 11 91

KÁNYÁDI Sándor

Lásd A 75 esztendős Kányádi Sándor köszöntése

KASS János

Olasz Sándor 5 100

KATONA József

Dobozi Eszter 3 114
Orosz László 3 115, 9 70, 11 91

Kertész Imre: Felszámolás

Bombitz Attila 5 104
Tatár Sándor 5 109

KOCSÁR Miklós

Ittzés Mihály 2 57

Kolozsvár

Kántor Lajos 12 79

Kommunikáció

Balázs Géza 3 120

Könyvkiadás /Vajdaság/

Csáky S. Piroska 6 70

Kupuszina /Vajdaság/

Silling István 6 65

LÁSZLÓ Dezső

Cseke Péter 10 47

LIGETI Ernő

Balotă, Nicolae 9 90

Lugossy László, fe

Lásd fe Lugossy László

Mai magyarok mai magyarokról

Olasz Sándor 5 100
Schiller Róbert 5 97

Manicheus himnusz

Csornai Katalin 11 64

MÁRAI Sándor

Gömöri György 12 111

Márai Sándor: Harminc ezüstpénz

Lőrinczy Huba 10 62

Márai Sándor: Írók, költők, irodalom

Szekér Endre 7/8 151

MÉLIUSZ József

Borcsa János 4 117

Mohács

Tódor János 2 37

MÓRA Ferenc

Lengyel András 7/8 50

MÓRICZ Zsigmond

Bagó Ilona, H. 7/8 88
Cséve Anna 7/8 102
Kovács Zoltán 7/8 78

Morus, Thomas: Erősítő párbeszéd balsors idején

Kabdebó Tamás 12 107

Musil, Robert: Törless iskolaévei

Poszler György 1 35

NAGY Károly

Staar Gyula 10 74

NÉMETH László

Kántor Lajos 10 57

Népesség /Vajdaság/

Mirnics Károly 6 76

Olasz Sándor: Mai magyar regények

Imre László 3 125

Ottlik Géza: Isola a határban

Poszler György 1 35

Páskándi Géza: Vendégségben

Pomogáts Béla 2 66

Perőcsény

Győrffy Ákos – Sánta Sebő 11 79

Pintér Lajos: Békarokka

Luchmann Zsuzsanna 7/8 162

PODMANICZKY Szilárd

Ménesi Gábor 2 13

REMÉNYIK Sándor

Kántor Lajos 10 57

Sándor Iván: Séta a holdfényben

Bogdán László 9 94

Spiró György: Mit ír az ember, ha magyar

Ócsai Éva 9 103

Symposion

Sáfrány Attila 6 16

Szabolcs

Móricz Zsigmond 7/8 94

Száz éve született Tóth Menyhért

Bánszky Pál 1 95
Bélik Péterné Csörgő Margit /miskei emlékező/ 1 104
Borzák Tibor 1 104
Csörgő János /miskei emlékező/ 1 109
Czár János /miskei emlékező/ 1 111
Czár Jánosné /miskei emlékező/ 1 112

Dömötör János 1 98
Gaál József 1 78
Gosztonyi Tiborné /miskei emlékező/ 1 111
Gyergyádesz László, ifj. 1 115
Horváth Józsefné /miskei emlékező/ 1 109
Illés Jánosné /miskei emlékező/ 1 108

Jász Attila 1 65
Ladányi Zsuzsa 1 87
Petrecz József /miskei emlékező/ 1 110
Pintér Lajos 1 84
Schéner Mihály 1 87
Sümegi György 1 68
Szuromi Pál 1 55
Tandori Dezső 1 82
Tóth István, ifj. /miskei emlékező/ 1 106
Tóth János /miskei emlékező/ 1 107

Tüskés Tibor 1 91

Szécsi Noémi: Finnugor vámpír

Németh Zoltán 7/8 168

Szegénygondozó Nővérek

Lásd Ferences Szegénygondozó Nővérek (Baja)

SZENTKUTHY Miklós

Fekete J. József 11 96

SZENTIMREI Jenő

Balázs Imre József 9 77

Táltos

Sáfrány Attila 6 16

Tandori Dezső: Nem hogy „mi”, de hogy mi „nem”

Márton László 5 127

Tatabánya

Tódor János 2 37

Tisza

Móricz Zsigmond 7/8 99

TÓTH Menyhért

Kass János 10 103
Lásd még Száz éve született Tóth Menyhért

Tőzsér Árpád: Milétoszi kumisz

Olasz Sándor 7/8 154

Új Symposion

Bence Erika 6 29
Toldi Éva 6 81

UTASSY József

Nagy Gábor 1 13

Utunk.

Lásd Bajor Andor: Ütünk

Vajdaság

Bence Erika 6 29
Bogdán József 6 27
Csáky S. Piroska 6 70
Danyi Zoltán 6 39
Fekete J. József (szerk.) 6
Gobby Fehér Gyula 6 55
Hózsa Éva 6 10
Mészáros Zoltán 6 24
Mirnics Károly 6 76
Nagy Farkas Dudás Erika 6 46
Papp Endre, B. 6 14
Sáfrány Attila 6 16
Silling István 6 65
Toldi Éva 6 81
Tóth Béla 6 37
Vasagyi Mária 6 34

Vallásosság /Vajdaság/

Silling István 6 65

VEKERDI László

Schiller Róbert 5 97
Terts István 7/8 128

Villányi László: időközben

Komálovics Zoltán 4 123

ZALÁN Tibor

András Sándor 7-8 14

Zsombó

Horváth Dezső 12 26