VERS

ACSAI Roland

Sebesült angyal 9 11

ANDERSEN, Benny

Így éltem mint bevándorló 1 6
Kezdetben 1 4
Kierkegaard biciklin 1 8
Szívem bevándorlója 1 3

BOGDÁN Ágnes

Fordítás. Lásd Frank, Niels
Fordítás. Lásd Norbrandt, Henrik

CSEHY Zoltán

Az Edgard Varese-matt I. 7/8 48
Nottetempo 7/8 47

DEMÉNY Péter

A lélek hallgat 6 24
Messages 6 25

DOBOZI Eszter

Álom egy utazásról. Vasy Géza köszöntésére 6 15
Beszélgetés északkal, kelettel, nyugattal, déllel 6 16

DUDÁS Erika, Nagy Farkas

Lásd Nagy Farkas Dudás Erika

FERENCZES István

Kecsua dalok 10 23

FRANK, Niels

Egy német költő emlékére 1 45
Napló 1 48
Torzó 1 47
Válasz 1 48

GÁL Sándor

a jövőtlenség éjszakája 4 16
időm ha volna 4 18

HALASI Zoltán

A vesztes 7/8 34
Ázáde. Egy perzsa ezüsttál leírása 2 3

HARKAI VASS Éva

Ami mulandó. A kép fonákja 10 35
Ami tartós. A kép színe 10 36
Feledésre és elmúlásra 10 34
Levele érkezett 10 34
Négysoros 10 34

JÁSZ Attila

[márésmég] 2 19

KARÁCSONYI Zsolt

A Rom 6 28
Az ismeretlen varjú 6 27
Test 6 26

KISS Benedek

Költők, romantikusan, minden időben 3 62
Pitypang és gyermekláncfű 3 64
Pólusok 3 63
Szálljatok, évek! 3 64
Szkarjatyin tábornok a dombon 3 66
Törvények rabságában 3 63
Van rózsa, szerelem 3 65

KOVÁCS András Ferenc

Agyagtáblák a tűzben 11 5
Asztali áldás 10 4
Egy könyv a feledésnek 11 6
Februári napló 10 3
Frusztrált állatok lexikona /versciklus/ 4 27; 6 3
Japán hexameter 11 3
Kipusztuló galaxis 11 5

Kóda 10 5
Légyhullás 10 4

Les Conditions humaines 11 4
Naplótöredék 10 3
Négy koan 11 3
Színe és visszája 11 4

Tavaszvadászat 10 3
Vén rónin búcsúverse 10 3

KRUSOVSZKY Dénes

Az a pont 4 41
Az utolsó dolgok 4 42
Madárfelhők 4 41
Minden egyszerre működik 4 42

LÖVÉTEI Lázár László

Papírszeletek /versciklus/ 11 19

MARSALL László

A „Piroska és a Farkas” közismert mese Ördög-módija 9 4
Köznapi keserves 9 3

MAURITS Ferenc

Szürkület, szürkületben 7/8 57

MISZOGLÁD Gábor

Fordítás. Lásd Andersen, Benny
Fordítás. Lásd Rifjberg, Klaus
Fordítás. Lásd Tafdrup, Pia

NAGY Gábor

Anagrammák /versciklus/ 6 17

NAGY FARKAS DUDÁS Erika

Az öreg háznál 11 48
Csábító 11 49
Döntetlen 11 48
Élt 45 évet 11 49
(test nélkül) 11 48

NORBRANDT, Henrik

Halfogó 1 51
Már nem lehetsz a rózsám 1 51
Mikor elválunk 1 53
Szerelmes szonett 1 52

NYILAS Atilla

A Túra 10 47
Katonavonat 10 48

PINTÉR Lajos

medalion /versciklus/ 12 3
öröknyár: elmúltunk ötvenévesek 4 3
tiszavirág 7/8 20

RAPAI Ágnes

Lakást eladni nem nagy ügy 11 51
Már nem halok 11 50
Utazás előtt 11 50

RIFJBERG, Klaus

Szabadkikötő 1 27
Új házasok 1 26

SÁRÁNDI József

Digitális impulzusok 11 46
Naponta 11 45
Népmese 11 46
Túlélési technika 11 45

SOÓS Anita

Fordítás. Lásd Rifjberg, Klaus

SUMONYI Zoltán

Egy kiállítás képei – Magyar etűdök 3 57

SZENTMÁRTONI János

Az első ballada 7/8 67
Láz 7/8 66
Ripolus ébredése 7/8 66

SZEPESI Attila

Családregény 7/8 17
Párkák 7/8 18
Remetedal 7/8 17

SZŐKE Zsolt

Fordítás. Lásd Thomsen, Soren Ulrik

SZŰGYI Zoltán

Pillangóversek /versciklus/ 4 10

TAFDRUP, Pia

Dán nyár. On location 1 70
Esőfoszlány/darab 1 69
Lecke a lombok között 1 70
Susogás 1 69

TANDORI Dezső

„…az élet reálját” 3 45
Ferenc, én… ! (V.) 11 30
Juhász Ferencnek, 2007-ben 11 25
Magamnak „Nincs Kharón még!” (IV.) 11 30
Pótdal, Ferencnek (II.) 11 27

Rimbaud kontra 3 43
Rimbaud real 3 41

TD, Ferencnek, tovább, kafkai (III.) 11 29

THOMSEN, Soren Ulrik

A vágyott a park sötétje felé futott 1 111
Év végi kedd este 1 110
Ha elég minden napnak
a maga baja 1 110

TORNAI József

A szürke puli 11 42
Anyámban bíztam… 11 44
Az Életfába vésem… 11 42
Egy katona-állat 11 44
Gyümölcsfa 11 44
Kilenc 11 43
Legyetek tökéletesek, mint… 11 42
Mania in excelsis homo! 11 42
Megtarthatatlan 11 44
Mint hetven éve 11 42
Nem halhatok meg? 11 43
Öled előtt 11 43
Öregség és kisgalambok 11 43
Pusztában semmi 11 44
Vágóhíd 11 43

TURCZI István

Aquamanile /versciklus/ 5 28

UTASSY József

Intelem 9 9
Játék 9 9
Szinte szisszent 9 9
Távlat 9 9

VARGA Imre

Az önfelejtő fohásza 10 16
Ókori pornográf töredék 10 17
Sorsalakító 10 16

VÁRI Attila

Ősz 9 10
Tavasz 9 10

VASS Éva, Harkai

Lásd Harkai Vass Éva

VERESS Miklós

Isteni purparlé 7/8 3
Szoborpark II. 7/8 4
Szoborpark IV. 7/8 5

VILLÁNYI László

óta mindhiába 2 20
tőlem ne 2 20
volna nekünk 2 20
vigyem magammal 2 20

ZAZPI DE VASCOS, Estaban

Lásd Ferenczes István

 

SZÉPPRÓZA

AJPIN, Jeremej

Kihunyó tűzhely mellett 5 41

BENE Zoltán

Kis, szerelmes történet 11 21

BLENDSTRUP, Jens

Gud vallomásai 1 74

BLIXEN, Karen

Modern házasság és más elmélkedések 1 55

BOGDÁN Ágnes

Fordítás. Lásd Michael, Ib
Fordítás. Lásd Ejersbo, Jacob

BUDA Ferenc

Négyszázkilencvenöt nyolc-nulla-nyolc – 1957: az én huszonegyedik évem – 2 38; 3 67
Fordítás. Lásd Ajpin, Jeremej: Kihunyó tűzhely mellett
Fordítás. Lásd Manysi népmesék

CSIKI László

A kezdet vége 11 7

CZAKÓ Gábor

Rémmesék 9 12

EJERSBO, Jacob

Északi erő 1 36

FERDINANDY György

Snufákok 9 6

GÉCZI János

Kutyák, arkangyalok és angyalok 7/8 36

GRECSÓ Krisztián

Doktor urak 6 19; 10 6

GRONDAHL, Jens Christian

Piazza Bucarest 1 66

GYÖRGY Attila

Az a bizonyos csecsen zászló 4 8
Mohikánok 4 6

GYŐRI László

A Hamburg – New York-i hajójárat 10 18

HÁSZ Róbert

Heinz fia Szentágost 2 21

HÁY János

A gyerek 3 47

HELLE Helle

Anyánk 1 83

HESSELHOLT, Christina

Törlesztés 1 106

HOLST, Hanne-Vibeke

Egy boldog asszony 1 76

HOEG, Peter

Akik talán rátermettek 1 101

HULTBERG, Peer

XI 1 13
Rekviem 1 11
Szó szerint 1 10

KERTÉSZ Judit

Fordítás. Lásd Blixen, Karen
Fordítás. Lásd Grondahl, Jens Christian

Manysi népmesék 5 30

MÁRTON László

Ez csak egy hétköznapi látogatás 2 5

MICHAEL, Ib

Grill 1 15
René 1 19

NÉMETH István

Kései sirató 5 46

PETŐCZ András

Idegenek. Harminc perccel háború előtt 2 12

PETRIKOVICS Edit

Fordítás. Lásd Hultberg, Peer: XI
Fordítás. Lásd Hultberg, Peer: Rekviem

PODMANICZKY Szilárd

A Magritte-vázlatok 6 7

RIFJBERG, Klaus

Krónikus ártatlanság 1 29

SÁNDOR Iván

Paulóval a görög tengerparton (3.) 4 19

SÁRVÁRI Kornél

A felolvasóest 4 13

SONNERGAARD, Jan

A muslicák 1 88

SOÓS Anita

Fordítás. Lásd Rifjberg, Klaus
Fordítás. Lásd Blendstrup, Jens
Fordítás. Lásd Holst, Hanne-Vibeke
Fordítás. Lásd Helle Helle
Fordítás. Lásd Sonnergaard, Jan
Fordítás. Lásd Thorup Kirsten

SZAPPANOS Gábor

Fordítás. Lásd Hultberg, Peer: Szó szerint
Fordítás. Lásd Hoeg, Peter

SZÖLLÖSI Adrienne

Fordítás. Lásd Hesselholt, Christina

TANDORI Dezső

Érzületi pótkötet 9 17
Farsang utóján: 2006-ban előre 2007-ről 7/8 49

THORUP Kirsten

Harag 1 93

TOLNAI Ottó

A rózsaszín sár (Egy előszó, amely kimozdul) 3 3

VÁRI Attila

Kőpad 7/8 8

VÖRÖS István

Egy törpe bőrkabátja 7/8 24

 

DOKUMENTUMOK

KÁNTOR Lajos

Az idő vaskalapja. Negyed évszázad (1964–1988) Sükösd Mihállyal (És egy kevés abból, ami előtte volt, majd utána következett) 4 56

 

TANULMÁNYOK, INTERJÚK, ESSZÉK

ACÉL Zsolt

Közösség és ítélet. Kísérlet a nemzeti identitás elbeszélésére Berzsenyi Dániel A magyarokhoz című ódája alapján 7/8 68

ÁGH István

Emlékező köszöntés 2 59

ALBERT Gábor

Kodály szózata 1955-ben 12 16

ALBERT Zsuzsa

Lásd Legenda Kiss Tamásról

ALFÖLDY Jenő

Szárnyak és fékek. Jász Attila: Fékezés 2 101

Az áthelyeződések koreográfiája. (Hász Róberttel beszélget Virág Zoltán) 2 31

BAKONYI Veronika

A vad meztelen (ahogy a felnőtt olvasó elképzelte?). Podmaniczky Szilárd: Ahogy a kisnyúl elképzelte című mesekönyvéről 4 102

BÁLINT Péter

„Szellemi tisztaságérzés”. (Visszakeresés Gulyás Pál Garabonciás éj című versében) 6 29

BALOGH Tamás

„Egy reggel a postás levelet hozott”. Kosztolányi ifjúkori helykeresésének önellentmondásai 2 61
Lásd még Bíró-Balogh Tamás

BÁNYAI János

Az eszméjét elfelejtett város. Mítosz- és hagyományvesztés New Hontban 4 44

BÁRTH János

Paraszti életút – paraszti tudás. Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége. Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet élt parasztgazda emlékezetében című könyvéről 5 107

BEKE József

Édös anyanyelvünk (Gondolatok a Kecskemét környéki ö-ző nyelvjárásról) 9 80

BENCE Erika

A mai Jókai-értés. Az Erdély aranykora és a Dzsigerdilen 11 86
Alkotás háború idején. Lovas Ildikó: Kijárat az Adriára. James Bond Bácskában 4 93

BERLÁSZ Melinda

„Csak lélekben és gondolatban.” Veress Sándor Kodály-köszöntői az emigrációból 12 88

BEREZNAI Zsuzsanna

Jézus dicsértessék! Bárth János: Jézus dicsértessék! A székelyvarsági hegyi tanyák népének vallási hagyományai 4 96

BERNTSEN, Thomas

Dán misszió 1 113

BÍRÓ-BALOGH Tamás

A Szerző kísértetének szelleme. Márfai Molnár László: Ahol a szerző megtörténik 9 110
Egyszerű, rövid, populáris. „Csonka Magyarország nem ország”: a revíziós propagandagépezet működése 7/8 86
Lásd még Balogh Tamás

BÓNIS Ferenc

Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus 12 40

BORZÁK Tibor

Dán misszió 1 113

BUDA Ferenc

Végbúcsú Nagy Gáspártól 3 112

BÜKY László

Márai Sándor korszakok határán. Fried István: Siker és félreértés között 7/8 168

CSEKE Péter

Munkássága a Magyar Örökség része. Beke György fejfájára 5 109

DARVASI Ferenc

Fölötte apának-anyának. Urs Widner könyvei 9 125
Mese, mese, meskete. Darvasi László: A titokzatos világválogatott 3 96
Olvasónapló. Identitásjátékok, testgyakorlatok. Kiss Noémi: Trans. 7/8 174
Olvasónapló. Széttartó elbeszélések. Láng Zsolt: Kovács Emma születése és más elbeszélések 7/8 178

DOBOZI Eszter

Kodály Zoltán tanulmányainak stílusáról 12 34

Dsida Jenő századik születésnapjára.

Láng Gusztávval beszélget Fűzfa Balázs 5 66

Elnémulás. „…ezt az Istennek üzenem.

Beszélgetés Hubay Miklós drámaíróval /Az interjút készítette Kada Erika/ 5 56

Elnémulás. Én nem némulok el.

Beszélgetés Merő Béla rendezővel /Az interjút készítee Kada Erika/ 5 62

ERŐS Ferenc

Önéletrajz, napló, levelezés:Analitikusok és páciensek önvallomásai 11 32

Ezt mind egyszerűen el kéne mondani”

(Tandori Dezső A Legjobb Nap című kötetének szerkesztőjével, Tóth Ákossal Gyuris Gergely beszélget) 7/8 156

FAZEKAS Sándor

A Háygyerek (Háy János: Házasságon innen és túl) 11 94

FEHÉR Zoltán

„Ott kincs van, mer tűz ütött ki” (Az arany mint az Alsó világ Napja kincsmondáinkban) 6 89

FEKETE J. József

Aki a csöndöt választotta. Sánta Ferenc 80 éves 9 44
Bájosan együgyű kőszobrok. Helyi színek és túlszínezések négy Gion-regényben 10 86
Egy gépiratban maradt Szentkuthy-kritika elé 6 42
Üdvözítő egyszerűség. Danyi Zoltán könyveiről 11 106

FRIED István

A Madách-kutatás hétköznapi ünnepei (Kerényi Ferenc Madách-köteteiről) 2 81
Jókaival az abszurd határán (Történetek egy ócska kastélyban) 10 49

FŰZFA Balázs

Lásd Dsida Jenő századik születésnapjára

FÜZI László

„A lét örök meséi”. Gion Nándor kései elbeszéléseiről 6 69
A szemtanú. Emlékezés Ryszard Kapuścińskira 5 18

GÖMÖRI György

Pillanatképek költőkről (Szabó Lőrinc, Füst, Illyés) 4 51

GYURIS Gergely

Lásd „Ezt mind egyszerűen el kéne mondani

HÁSZ Róbert

Lásd Az áthelyeződések koreográfiája

HELTAI Nándor

Tóth Lászlónak is köszönhető, hogy Kecskemét szívébe fogadta Kodály Zoltánt 12 64

ITTZÉS Mihály

A népzenekutatás Kodály nyomdokain 12 101
Bartók szolgálatában. László Ferencről – gyűjteményes kötete alkalmából 5 97
Százötven esztendő és hatvannégy év krónikája – szóban, képben. Bónis Ferenc könyvei a Budapesti Filharmóniai Társaságról és Bartók Béláról 6 99

ITTZÉS Mihály–Kéri Laura

Kodály pedagógiájának és művészetének szolgálatában. Két beszélgetés Erdei Péter Liszt-díjas karnaggyal, a Kodály Intézet igazgatójával 12 78

JENEI Gyula

Válogatott huszonegy (Körmendi Lajos: Az álom fonákja) 9 100

KADA Erika

Lásd Elnémulás

KÁNTOR Lajos

Gellért Sándor-olvasat (2007) 10 80

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard

A Mások. Bécsi előadások I–III. 5 3

KENÉZ Ferenc

Vers és környéke. Kibeszélő-s(z)ó 7/8 123

KÉRI Laura–Izés Mihály

Kodály pedagógiájának és művészetének szolgálatában. Két beszélgetés Erdei Péter Liszt-díjas karnaggyal, a Kodály Intézet igazgatójával 12 78

KERTÉSZ Judit

Szerkesztő. Kortárs dán irodalom 1

KISS László

Inkább (?) a nemlét. Balogh Tamás: Nemlétező dolgok 2 110

KOCSIS Lilla

Miért éppen foci? 3 93

KOLOZSI Orsolya

„Cuore, amici” (Kőrösi Zoltán: Milyen egy női mell?) 2 104
Egymást keresztező sorsok (Háy János: A gyerek) 11 98
Tapogatózás. Mihancsik Zsófia: Nincs mennyezet, nincs födém. Beszélgetés Nádas Péterrel 4 89

KONCZER Kinga

„a képeskönyve volt az élet”. Polcz Alaine: Egész lényeddel 4 105
A történetíró. Patrik Ouredník Europeana; A megfelelő pillanat, 1855 9 120

KOVÁCS Krisztina

A tér alakzatai. Hunyady Sándor: Szűrve, habbal – Nagy Lajos: Budapest nagykávéház 10 103
Titkosírás – rejtőzködő történetek. Miklya Luzsányi Mónika: Te csak táncolj szépen 7/8 172

KOVÁCS Viktor, SZIGETI

Lásd Szigeti Kovács Viktor

KÖRBER Tivadar

Kodály műveinek irodalmi forrásai 12 22

LABÁDI Gergely

A magyar költő idegen messze földön. Márton László: Minerva búvóhelye 2 90

LACKFI János

Nyitva. Krusovszky Dénes Az összes nevem című kötetéről 4 110

LÁNG Gusztáv

Lásd Dsida Jenő századik születésnapjára

LÁSZLÓ Ferenc

Kodály Zoltán román „kollégiumai” 3 87
Román utóhang az 1934-es bukaresti „Bartók-affér” történetéhez 5 92

Legenda Kiss Tamásról.

Összeállította Albert Zsuzsa 9 65

LENGYEL András

„…a vulkánló Európa hátán”. Németh Andor, a berlini tudósító 10 60
Az úgynevezett ál-Az Est. Egy magyar médiacsata története 7/8 106

MEZEY László Miklós

Az emlékállító. Sárándi József költészetéről 11 102

MIKOLA Gyöngyi

Verekedés a Zöld utcában. Az agresszió reprezentációja Gion Nándor regényfolyamában 6 64

MISKOLCZI Miklós

Trianoni ikrek. Három pötty a déli országhatáron: Tompa, Kelebia, Csikéria 6 75

MISZOGLÁD Gábor

Fordítás. Lásd Rifjberg, Klaus

MOLNÁR Zsuzsa

Az elvesztegetett vagy lehetséges teljesség könyve. Mihancsik Zsófia: Nincs mennyezet, nincs födém. Beszélgetés Nádas Péterrel 4 86
Nem melléklet vagy függelék. Spiró György: Széljegyzetek 3 101

MONOSTORI Imre

„Az ember célja mégiscsak az üdvözülés”. Németh László: Napló 6 104
Grezsa Ferenc életműve 7/8 138

MÓSER Zoltán

Mesében és fényben. Kodály Háry Jánosáról 12 12

NAGY Hajnalka

Kriptából jövet, emléken túl. Kontra Ferenc: Wien a sínen túl című regényéről 5 102

NAGY Márta

A gnózis poétikája. Lengyel Tamás: Tamás evangéliuma 9 113
Színről színre látni. Baka István: Publicisztikák, beszélgetések 6 109

OLASZ Sándor

A regényírás nehézségei. Ferdinandy György: A Pourtalés-kastély lakói 3 99

ORCSIK Roland

Amikor a szimbólumoknak nyoma vész (Hász Róbert: A künde) 2 96
Egy családtörténet fénylő sebei. Maurits Ferenc: Szürkület, szürkületben 4 107

OROSZ László

Az én 1956-om 10 37
Hatvan éve 11 52
Tiborc és Biberach 5 53

TURAI Tamás

Fordítás. Lásd Borzák Tibor

OSTERGAARD, Anne-Marie

Dán misszió 1 113
Kortárs dán irodalom (szerkesztő) 1

OSTERGAARD, Erling

Dán misszió 1 113

PÉCSI Györgyi

Rekviem Bácskáért. Gion Nándor tetralógiájáról 6 55

PÉTERI Lóránt

Zene, oktatás, tudomány, politika Kodály és az államszocializmus művelődéspolitikája (1948–1967) 12 45

PIENTÁK Attila

Három verseskönyv (Egy rok&roll születése) 10 109

PINTÉR Lajos

A madarat rajzoló kéz (Bodri Ferenc Bánk bán-illusztrációi elé) 10 96

POMOGÁTS Béla

Nyitott műhely. Az új Korunk a magyar folyóiratok között 6 83

RIFJBERG, Klaus

Krónika: Kifelé a semmiből 1 22

RÓZSAFALVI Zsuzsanna

A Nyugat és kora. Babits Mihály: Tanulmányok, esszék 5 100
„…vannak történetek…” Tóth Krisztina: Vonalkód. Tizenöt történet 9 108

SZABÓ Tibor

Tisztított prózaszövet – pusztító referencialitás. Grecsó Krisztián: Pletykaanyu 5 105

SZEKÉR Endre

Levél Határ Győzőnek 3 110
Márai és Kassa 2 77

SZEKRÉNYES István

A király meztelen avagy Egy boldogtalan kritikus „apológiája” 7/8 161

SZENYÁN Erzsébet

Fordítás. Lásd Kapuściński, Ryszard

SZIGETI KOVÁCS Viktor

Adriané fonala, avagy a fordítás elmélete. Márton László: Minerva búvóhelye 2 93

SZILÁGYI Judit

„Csak egy kis dokumentáció”(?) Szakács István: Történtek dolgok 3 103

SZŐKE Zsolt

Fordítás. Lásd Thomsen, Soren Ulrik

SZUROMI Pál

Egy kivételes nyomhagyó. Deim Pál művészi számvetéseiről 9 29
Macskasirató. Földi Péter festészetéről 11 56

TÉCSY Edit

Mind a ketten. Hernádi Mária: Egy találkozás története 2 107

THOMSEN, Soren Ulrik

Tánc a szavakon 1 109

TÓDOR János

Alkalmi munka 4 73

TORNOE, Hanne

Dán misszió 1 113
Utószó 1 128

TÓTH Ákos

Lásd „Ezt mind egyszerűen el kéne mondani”

TÓTH Zsófia

Fordítás. Lásd Borzák Tibor

TÓTHPÁL József

Kodály Zoltán és a magyarság sorskérdései 12 5

URBANIK Tímea

Növénytár nyílás és virágzás. Magyar irodalmi herbárium 9 116

VALASTYÁN Tamás

Egy posztmodern Aesopus. Séták KAF MeseFöldjén 4 31
Vitam impendere vero (Bálint Péter: Egy kretén vallomásai) 9 103

VARGA Mihály

Könyv Bács-Kiskun művelődéstörténetéről. Gila János: Közszínterek, krónikák 3 108

VINCZE Ferenc

Ideológia és rekanonizáció – az 1956–57-es Dsida-vita diskurzusa és retorikája – 5 75

VIRÁG Zoltán

Lásd Az áthelyeződések koreográfiája

ZELEI Bori

Családirodalom? Kiss Ottó három kötetéről 9 96

ZELEI Miklós

Hogyan lehetne olvasni? 4 82
A nagy szovjet cirkusz. Egy nap Zoltai Károllyal 11 65

 

KÉPEK

BAHGET Iskander fotói

Berntsen, Thomas 1 114
Ostergaard, Anne-Marie 1 114
Ostergaard, Erling 1 114
Tornoe, Hanne 1 114

BODRI Ferenc

Bánk bán-ilusztrációk 10 98/102

DEIM Pál grafikái

Beprogramozott 9 40
Golgota viharfelhővel 9 39
Jel III. 9 43
Magvető 9 34
Nyitott ablak 9 41
Panelok közt 9 42
Plakátterv 9 37
Sorfal 9 36
Tükörben 9 35
Vázlat 9 38
Vetített Golgota 9 34

FÖLDI Péter festményei

A kútásó az égre néz 11 64
A macska a kútba ugrik 11 62
Csapda 11 61
Hajléktalan 11 63
Macska a vasúti sínen 11 63
Vadmacska 11 62

MAURITS Ferenc

grafikái 7/8 59-65

TANDORI Dezső

rajzai 3 20; 3 40; 3 42; 3 44; 3 46

 

AKIRŐL ÉS AMIRŐL AZ EGYES SZÁMOKBAN OLVASHATUNK

(SZEMÉLY, INTÉZMÉNY, TESTÜLET, TEMATIKUS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK, MŰVEK, FÖLDRAJZI HELYEK)

125 éve született Kodály Zoltán

Albert Gábor 12 16
Berlász Melinda 12 87
Bónis Ferenc 12 40
Dobozi Eszter 12 34
Heltai Nándor 12 64
Ittzés Mihály 12 78; 12 101
Kéri Laura 12 78
Körber Tivadar 12 22
Móser Zoltán 12 12
Péteri Lóránt 12 46
Pintér Lajos 12 3
Tóthpál József 12 5

1956

Buda Ferenc 2 38; 3 67
Ágh István 2 59
Orosz László 10 37
Lengyel András 7/8 106

ANDERSEN, Benny

/Szerk./ 1 9

Az Est. Babits Mihály: Tanulmányok, esszék

Rózsafalvi Zsuzsanna 5 100

Baka István: Publicisztikák, beszélgetések

Nagy Márta 6 109

Bálint Péter: Egy kretén vallomásai

Valastyán Tamás 9 103

Balogh Tamás: Nemlétező dolgok

Kiss László 2 110

Bárth János: Jézus dicsértessék! A székelyvarsági hegyi tanyák népének vallási hagyományai

Bereznai Zsuzsanna 4 96

BARTÓK Béla

László Ferenc 5 92

BEKE György

Cseke Péter 5 109

BERNTSEN, Thomas

Borzák Tibor 1 113

Berzsenyi Dániel A magyarokhoz

Acél Zsolt 7/8 68

BLENDSTRUP, Jens

/Szerk./ 1 75

BLIXEN, Karen

/Szerk./ 1 65

BODRI Ferenc

Pintér Lajos 10 96

BÓNIS Ferenc

Ittzés Mihály 6 99

BRĂILOIU, Constantin N.

László Ferenc 3 87

BUDA Ferenc

Buda Ferenc 2 38; 3 67
Ágh István 2 59

Csikéria

Miskolczi Miklós 6 75

Darvasi László: A titokzatos világválogato

Kocsis Lilla 3 93
Darvasi Ferenc 3 96

Dán Kulturális Intézet

Borzák Tibor 1 113
Tornoe, Hanne 1 128

DANYI Zoltán

Fekete J. József 11 106

DEIM Pál

Szuromi Pál 9 29

DSIDA Jenő

Fűzfa Balázs 5 66
Láng Gusztáv 5 66

Vincze Ferenc 5 75

EJERSBO, Jacob

/Szerk./ 1 44

ERDEI Péter

Ittzés Mihály 12 79
Kéri Laura 12 79

Ferdinandy György: A Pourtalés-kastély lakói

Olasz Sándor 3 99

FÖLDI Péter

Szuromi Pál 11 56

FRANK, Niels

/Szerk./ 1 50

Fried István: Siker és félreértés közö

Büky László 7/8 168

FÜST Milán

Gömöri György 4 51

GELLÉRT Sándor

Kántor Lajos 10 80

GEORGESCU, George

László Ferenc 5 92

Gila János: Közszínterek, krónikák

Varga Mihály 3 108

GION Nándor

Fekete J. József 10 86
Füzi László 6 69

Gion Nándor: Latroknak is játszott

Mikola Gyöngyi 6 64
Pécsi Györgyi 6 55

GREZSA Ferenc

Monostori Imre 7/8 138

Grecsó Krisztián: Pletykaanyu

Szabó Tibor 5 105

GRENDEL Lajos

Bányai János 4 44

GRONDAHL, Jens Christian

/Szerk./ 1 68

Gulyás Pál: Garabonciás éj

Bálint Péter 6 29

HÁSZ Róbert

Virág Zoltán (interjú) 2 31

Hász Róbert: A künde

Orcsik Roland 2 96

HATÁR Győző

Szekér Endre 3 110

Háy János: A gyerek

Kolozsi Orsolya 11 98

Háy János: Dzsigerdilen

Bence Erika 11 86

Háy János: Házasságon innen és túl

Fazekas Sándor 11 94

HELLE Helle

/Szerk./ 1 87

Hernádi Mária: Egy találkozás története

Técsy Edit 2 107

HESSELHOLT, Christina

/Szerk./ 1 108

HOEG, Peter

/Szerk./ 1 105

HOLST, Hanne-Vibeke

/Szerk./ 1 82

HUBAY Miklós

Kada Erika /interjú/ 5 56

HULTBERG, Peer

/Szerk./ 1 14

Hunyady Sándor: Szűrve, habbal

Kovács Krisztina 10 103

ILLYÉS Gyula

Gömöri György 4 51

Jász Attila: Fékezés

Alföldy Jenő 2 101

JÓKAI Mór

Fried István 10 49

Jókai Mór: Erdély aranykora

Bence Erika 11 86

JÓZSEF Attila

Németh István 5 46

JUHÁSZ Ferenc

Tandori Dezső 11 25; 27; 29; 30

KÁNTOR Lajos

Kántor Lajos 4 56

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard

Füzi László 5 18

Kardos András: Korunk kritikusa

Szekrényes István 7/8 161

Katona József: Bánk bán

Orosz László 5 53

Kecskemét

Beke József 9 80
Heltai Nándor 12 64
Orosz László 10 37

Kelebia

Miskolczi Miklós 6 75

KENÉZ Ferenc

Kenéz Ferenc 7/8 123

Kerényi Ferenc: Madách Imre

Fried István 2 81

Kerényi Ferenc: Madách Imre: Az ember tragédiája

Fried István 2 81

Kiss Noémi: Trans

Darvasi Ferenc 7/8 174

KISS Ottó

Zelei Bori 9 96

KISS Tamás

Albert Zsuzsa /összeállító/ 9 65

Kodály Intézet

Ittzés Mihály 12 79
Kéri Laura 12 79

KODÁLY Zoltán

László Ferenc 3 87
Lásd még 125 éve született Kodály Zoltán

Kodály Zoltán: Háry János

Móser Zoltán 12 12

Kontra Ferenc: Wien a sínen túl

Nagy Hajnalka 5 102

Kortárs dán irodalom

Andersen, Benny 1 3
Bahget Iskander (fotó)
Berntson, Thomas 1 113

Blendstrup, Jens 1 74
Blixen, Karen 1 55
Bogdán Ágnes (fordítás)
Borzák Tibor (interjú) 1 113
Ejersbo, Jacob 1 36
Frank, Niels 1 45
Grondahl, Jens Christian 1 66
Helle Helle 1 83
Hesselholt, Christina 1 106
Hoeg, Peter 1 101
Holst, Hanne-Vibeke 1 76
Hultberg, Peer 1 10
Kertész Judit (válogatás)
Michael, Ib 1 15
Miszoglád Gábor (fordítás)
Óturai Tamás (fordítás)
Ostergaard, Anne-Marie (válogatás)
Ostergaard, Erling 1 113
Norbrandt, Henrik 1 51
Petrokovics Edit (fordítás)
Rifjberg, Klaus 1 22
Sonnergaard, Jan 1 88
Soós Anita (fordítás)
Szappanos Gábor (fordítás)
Szőke Zsolt (fordítás)
Szöllösi Adrienne (fordítás)
Tafdrup, Pia 1 69
Thomsen, Soren Ulrik 1 109
Thorup, Kirsten 1 93
Tornoe, Hanne 1 128
Tóth Zsófia (fordítás)

KOSZTOLÁNYI Dezső

Balogh Tamás 2 61

KOVÁCS András Ferenc

Valastyán Tamás 4 31

Körmendi Lajos: Az álom fonákja

Jenei Gyula 9 100

Kőrösi Zoltán: Milyen egy női mell?

Kolozsi Orsolya 2 104

Korunk

Pomogáts Béla 6 83

Krusovszky Dénes Az összes nevem

Lackfi János 4 110

Láng Zsolt: Kovács Emma születése és más elbeszélések

Darvasi Ferenc 7/8 178

László Ferenc: Bartók markában

Ittzés Mihály 5 97

Lengyel Tamás: Tamás evangéliuma

Nagy Márta 9 113

Lovas Ildikó: Kijárat az Adriára. James Bond Bácskában

Bence Erika 4 93

Luzsányi Mónika, Miklya

Lásd Miklya Luzsányi Mónika

Magyar irodalmi herbárium /General Press Kiadó/

Urbanik Tímea 9 116

Márfai Molnár László: Ahol a szerző megtörténik

Bíró-Balogh Tamás 9 110

MÁRAI Sándor

Szekér Endre 2 77

Márton László: Minerva búvóhelye

Labádi Gergely 2 90
Szigeti Kovács Viktor 2 93

Maurits Ferenc: Szürkület, szürkületben

Orcsik Roland 4 107

MERŐ Béla

Kada Erika /interjú/ 5 56

MICHAEL, Ib

/Szerk./ 1 21

Mihancsik Zsófia: Nincs mennyezet, nincs födém. Beszélgetés Nádas Péterrel

Kolozsi Orsolya 4 89
Molnár Zsuzsa 4 86

Miklya Luzsányi Mónika: Te csak táncolj szépen

Kovács Krisztina 7/8 172

Molnár László, Márfai

Lásd Márfai Molnár László

NÁDAS Péter

Kolozsi Orsolya 4 89
Molnár Zsuzsa 4 86

NAGY Gáspár

Buda Ferenc 3 112
Pintér Lajos 4 3

Nagy Lajos: Budapest nagykávéház

Kovács Krisztina 10 103

NÉMETH Andor

Lengyel András 10 60

Németh László: Napló

Monostori Imre 6 104

NORBRANDT, Henrik

/Szerk./ 1 54

Nyilas Attila: Item

Pienták Attila 10 109

Nyilas Attila: Ráolvasások könyve

Pienták Attila 10 109

Nyilas Attila: (sugar)free

Pienták Attila 10 109

OROSZ László

Orosz László 10 37; 11 52

Ouredník, Patrik: A megfelelő pillanat, 1855

Konczer Kinga 9 120

Ouredník, Patrik: Europeana

Konczer Kinga 9 120

OSTERGAARD, Anne-Marie

Borzák Tibor 1 113

OSTERGAARD, Erling

Borzák Tibor 1 113

Podmaniczky Szilárd: Ahogy a kisnyúl elképzelte

Bakonyi Veronika 4 102

Polcz Alaine: Egész lényeddel

Konczer Kinga 4 105

RIFJBERG, Klaus

/Szerk./ 1 35

SÁNTA Ferenc

Fekete J. József 9 44

SÁRÁNDI József

Mezey László Miklós 11 102

SONNERGAARD, Jan

/Szerk./ 1 92

Spiró György: Széljegyzetek

Molnár Zsuzsa 3 101

SÜKÖSD Mihály

Kántor Lajos 4 56

SZABÓ Lőrinc

Gömöri György 4 51

Szakács István: Történtek dolgok

Szilágyi Judit 3 103

SZENTKUTHY Miklós

Fekete J. József 6 42

Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége. Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet élt parasztgazda emlékezetében

Bárth János 5 107

TAFDRUP, Pia

/Szerk./ 1 73

Tandori Dezső: A Legjobb Nap

Tóth Ákos 7/8 156
Gyuris Gergely 7/8 156

THOMSEN, Soren Ulrik

/Szerk./ 1 112

THORUP, Kirsten

/Szerk./ 1 100

Tódor János: Taxisofőr bajonettel – Kis magyar agressziók

Zelei Miklós 4 82

Tompa

Miskolczi Miklós 6 75

TORNOE, Hanne

Borzák Tibor 1 113

TÓTH László

Heltai Nándor 12 64

Tóth Krisztina: Vonalkód. Tizenöt történet

Rózsafalvi Zsuzsanna 9 108

VATHY Zsuzsa

Fekete J. József 6 42

VERESS Sándor

Berlász Melinda 12 88

Widner, Urs: Anyám szeretője

Darvasi Ferenc 9 125

Widner, Urs: Apám könyve

Darvasi Ferenc 9 125

ZOLTAI Károly

Zelei Miklós 11 65