VERS

ÁGH István

Ki tudja, melyik fronton át? 2 3

BALLA D. Károly

Féreglyuk 1 41
Helyben-lét 1 41

BOGDANOV, Vaszilij

23. Zamjatyin 3 87
24. Solohov 3 88
25. Bergyajev 3 89
26. Varlam Szalamov 3 90
27. Kuprin 3 91
28. Babel 3 92
29. Ehrenburg 3 92
30 Nabakov 3 93
Arcok a forradalmi Menetoszlopból /versciklus/ 3 87

BOGDÁN László

Műfordítás lásd Bogdanov, Vaszilij

BUDA Ferenc

Álomi bálom 11 3
Az a mennybolt 6 3
Az a város 6 3

Bal-jobb 12 15
MR1 3 3
Őszi derű 12 19
Tor(zó) 12 18

Utószó 11 6

DOBOZI Eszter

Ki látogat meg? 3 9

GÁL Sándor

fázik az öregember 6 19
szárnyakat gondoltam karjaid helyére 6 19

GÉCZI János

A hűséges 3 30

GYŐRI László

Csalogány 10 31

JÁSZ Attila

belső pince. Azaz van egy hely 3 52
borongó. Csendélet üveggel és pohárral 3 53

JÓNÁS Tamás

Jegyzik az álmokat 1 40
Töredék 1 39

JUHÁSZ Ferenc

1. Akasztás 4 3
2. Üldögélő 4 3
3. Részeg hazafelé 4 4
4. Kanásztánc 4 4
5. Nihil 4 4
6. Debussy Ravellel pipázik 4 5
7. Őrült csárdás 4 5
8. Mefisztó röhög 4 5
9. Kháron ladikja 4 6

Egyszerű Történelem 12 3
Kodály-epigrammák /versciklus/ 4 3

KABDEBÓ Tamás

Létezés 2 10

KISS Benedek

Az őrült Isten 3 67
Bort, rizst, kenyeret 3 66
Penész öl tüdőt 3 66

KIRÁLY Odett

A befejezés esélye 10 25
A mondatok is 10 23
Képlet 10 24

KOVÁCS András Ferenc

Calvus Tiburban haldokol 4 20
Egy lírikus epilógja 3 16
Francesco gyermekkora 4 19
Haza a szavakban 3 17
Hét szép szonett a szépről /versciklus/ 4 19
Keats alig finomodik 4 20
Olvasónapló, Tóth Árpád 4 21

Önarckép szerkesztői pózban 3 16
Redakció ad abszurdum /versciklus/ 3 16

Ungheretto dicsősége 4 19
Utazás Kiotóba 4 22
Yoshiwara szépei 4 21

LACKFI János

A kezed, a lábad 5 97
Etetős 5 98
Kizárás 5 97

LÖVÉTEI Lázár László

Ötödik ecloga – tanmese – 10 3

MARKÓ Béla

Bent a mindenség 12 40
És hányszor még? 12 38
Kézbe vesz s belénk olvas 12 38
Kihűlő kertünk 12 39
Sötétedünk mi is 12 39

MAURITS Ferenc

Tájversek. Baráth Ferenc objektumaira 3 48

MIKLYA Zsolt

Kő, korom, olaj 1 58
Öt bagatell 1 59

ORCSIK Roland

A félresikerültek 5 104
Finoman átszúrjuk 5 103
Napló, kiállítás-törmelékkel /versciklus/ 5 103
Színtiszta kiáltás 5 103
Útközben 5 104
Vörös és sárga 5 104

PETŐCZ András

Látástól másnapi látásig 10 22

PETRIK Iván

felettébb különös jelenségek tárháza 11 40

PINTÉR Lajos

a Nap és a Hold elrablása 3 7
álom 3 7
Buda Feri számvetése 3 8
három játék /versciklus/ 3 7

SÁRÁNDI József

Áldozat 5 115
Bipoláris poétika 5 116
Haladék. Lillának nem Csokonaiul 5 113
Idegenség 5 116
Magasles avagy egy kultúrdarwinista feljegyzései 5 114
(Ön)vádirat 5 115

SUMONYI Zoltán

Beírtak engem mindenféle könyvbe 9 34
Csomagold be mind… 9 34

SZÁLINGER Balázs

A fordított Madonna 6 5
Keserves 6 5
Közétek dobva búcsúzom 6 6

SZEPESI Attila

Anakreoni dal 3 63
Biztató 3 65
Boros bolondozás /versciklus/ 3 63
Csupa ó 3 63
Distichon ő-vel 3 64

Emlékdal 9 30
Lugas 3 64
Régi szőlők, régi dalok 3 64

Schubert-noktürn 9 31
Ü-vel és á-val 3 64
Védőszentek 3 63

SZÖLLŐSI Mátyás

Gyulladás 5 111
Kötelező gyász 5 112

TANDORI Dezső

I. Egy Seurat-ciklus 9 3
II. Seurat „Grande Jatte” szigete 9 4
III. A pontos egzisztencialista 9 5
IV. Seurat-bárka F. L. úrnak 9 6
V. Bárka forrásvizen 9 8
VI. Kiderül. Pont. Beborul 9 9
VII. Részhiányegész. Kór 9 10

Az egzisztencialista ügyesség iskolája 11 17
Az „emberek” 11 22
Az emberek közt 11 11
Az író, a szellem… 11 22
Jöjj, hosszú forró nyár 11 20
Kocsmapultoknál sosem jut eszembe 11 20
Művek rendezése 11 14

Pontversek /versciklus/ 9 3
TD 70 + 1/2 11 19

TARNAI László

Lélegzik a tanya 6 14

TÉREY János

„Áthelyeztek a huszadik századhoz” 12 26

TOLNAI Ottó

Montenegró új alkotmánya 2 11

TORNAI József

Ángyom 1 14
Anyám 1 13
Apám 1 14
Bella István 1 14
Csanádi Imre 1 15
Cseres Tibor 1 15
Dr. Bollobás Béla 1 15
Előszó 1 13
És hosszú gyászkocsik /versciklus/ 1 13
Fehér Ferenc 1 16
Fodor András 1 16
Gelencsér Teréz 1 16
Gerzson Pál 1 17
Határ Győző 1 17
Hernádi Gyula 1 17
Hervay Gizella 1 18
Huszárik Zoltán 1 18
Illyés Gyula 1 18
Jánosy István 1 19
Kálnoky László 1 19
Katona Jenő barátom 1 19
Kerepesi Anna barátom 1 20
Király Ági 1 20
Kisebbik bátyám 1 20
Kormos István 1 21
Kristó Nagy Márta 1 21
Lantos Erzsébet 1 21
Lelkes Dalma 1 22
Make love, not war 3 37
Mándy Iván 1 22
Mészáros Mihály 1 22
Nagy Attila 1 23
Nagy Gáspár 1 23
Nagy László 1 24
Nagybátyám T. J. 1 23
Nagyobbik bátyám 1 24
Nemes Nagy Ágnes 1 24
Németh László 1 25
Nővérem 1 25
Orbán Ottó 1 25
Parancs János 1 26
Pilinszky János 1 26
Ratkó József 1 26
Sadovszky Ottó barátom 1 27
Sík Csaba 1 27
Szabó Lőrinc 1 27
Szalay Géza barátom 1 28
Szalay Lajos 1 28
Szécsi Margit 1 28
Szilágyi Domokos 1 29
Tóth Irén 1 29
Török Endre 1 29
Váradi Éva 1 30
Veres Péter 1 30
Veress Mihály 1 30
Veress Pál 1 31
Weöres Sándor 1 31

UTASSY József

A csend hintája 3 71
Akiért a Zambézi zokog /versciklus/ 3 68
Az én kicsi fiam 3 68
Csillaközi csaló 3 70
Derengők 3 69
Feleségemhez 3 73
Jóskám 3 72
Majd számolunk 3 72
Már csak az álmok 3 71
Nagy kék szemeidet örökre lehunytad 3 70
Nem tudom kimondani 3 70
Rédicsi aprószent 3 69
Úton 3 72

VARGA Imre

Áthallás (a rossz fülemmel) 9 37
Előhang az Emlékiratokhoz 9 37
Emlékek és gyász-sorok 9 37
János ön kieléggit 9 38
„Őskori s vadon érzékiség” 9 36
Rosamunda beírásai /versciklus/ 9 37

VÁRI Attila

Önarckép nemzettel 4 23
Vágy 4 23

VERESS Miklós

Olvasókönyv X. 1. Októberi öncenzúra 3 18
Olvasókönyv X. 2. Hétkrajcáros 3 18
Olvasókönyv XI. 1. Holnapelőtt 3 19
Olvasókönyv XI. 2. Paletta 3 19

VILLÁNYI László

egymás után 3 50
időn kívül 3 50
lehetne betelni 3 50
mielőtt édesanyámhoz 3 51

ZALÁN Tibor

Minden dolgok lakója 3 28

 

SZÉPPRÓZA


BUDA Ferenc

Világ, világom XI. 9 12
Világ, világom XII. 10 5

DREFF János

Az utolsó magyartanár feljegyzései 1 32

EGRESSY Zoltán

A város ilyenkor már részeg 5 105

FERDINANDY György

A ház 12 10
Az amerikai menekült 2008 4 25

GÉCZI János

Veszprém-esszé 11 23

GÖMÖRI György

Lapok egy hosszú barátság történetéből 12 64

GRECSÓ Krisztián

Randevú Arankával – hat nyomozás – 4 7

GYŐRI László

Elza 2 6

HÁY János

Kurátorok 3 21

MARÓTI Egon

Szilánkok 10 26

NAGY Koppány Zsolt

Amelyben Ekler Ágostra emlékezünk 5 99

NAGY Pál, Váradi

lásd Váradi Nagy Pál

NÉMETH István

Mini(mális) próza 12 20

OROSZ László

Hatvan éve. V. 11 77

PODMANICZKY Szilárd

A szőke galamb 11 7
Tornatermi évforduló 3 11

SÁNDOR Iván

A 37 milliméteres légvédelmi ágyútól Friedrich Nietzschéig. Kecskeméti séták 3 39
Az Argolíszi-öböl 1 3

TANDORI Dezső

Kurt Schwitters nyolc-és-fél. „Hiányzik végig az igazi fél?” 3 55

TÓTH Dezső

lásd Dreff János

VÁRADI NAGY Pál

Betűvetők a Kincses kocsmáiban 11 42

VÁRI Attila

Vicinális 6 7

ZELEI Miklós

Búcsú 3 33

 

TANULMÁNYOK, INTERJÚK, ESSZÉK


A. SAJTI Enikő

lásd Sajti Enikő, A.

ACÉL Zsolt

Elbeszélés és élettörténet Petőfi Sándor János vitéz című művében 6 46

ÁCS Margit

Megrabolt szőlőtőkék, „kiszervezett” mezőgazdaság 6 38

ALFÖLDY Jenő

„És mit írva nem látsz a képen…” Csanádi Imre: Ostorosok 2 86

BAGI Ibolya

A szemétdomb mint a világ rezüméje Danilo Kiš poétikájában 2 37

BAKI Péter

A belső törvényszerűség. Gyarmathy Tihamér fotogramjai 1 71

BÁLINT Ágnes

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben. Az Irgalom születése 6 83

BALOGH Tamás, Bíró

lásd Bíró-Balogh Tamás

BÁRTH János

Dunapataj a történelem fókuszában 12 73

BENCE Erika

Ondrok. Oravecz Imre: Ondrok gödre 4 112

BEKE József

Ismétlődő elemek Radnóti költői nyelvében 5 54
Monumentális élet és életrajz. Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete. Kritikai életrajz 10 92

BÍRÓ-BALOGH Tamás

Ilia Mihály szakirodalmi bibliográfiájához 9 61
„Megajándékozott egy kötetével”. Radnóti dedikációi mint életrajzi források 5 46

BOBKOWSKI, Andrzej

A nagy kozmopolák életrajza 4 54

BOGDÁN László

Vaszilij Bogdanov 3 80

BOMBITZ Attila

A Krasznahorkai-általános 4 126
AEIOU, avagy a XX. század utolsó világai – osztrák pastich – 7/8 178
Sztyepan Pehotnij feltámadása. Kommentárok és jegyzetek Baka István életműkiadásához 12 50

BÓNIS Ferenc

Erkel alakja Kodály írásában 5 117

BOTKA Ferenc

Nagy Lajos király Arany János a Toldi szerelme nyomán Itáliában 4 67

BUDA Ferenc

Zám Tibor emléktáblája előtt 6 17

ČUDIĆ, Marko

Lehet-e a Korai bánatot a művészregény ironikus változataként értelmezni? 2 28

CSAPODY Tamás

Túl a jón és rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése 5 69

DARVASI Ferenc

Belső tájak. Hász Róbert: Sok vizeknek zúgása 5 127
Ítélkezés nélkül. Szabó Tibor: A lányos apák puskája 4 119

DÁVID Gyula

Az én huszadik századom. Száz esztendő tíz pillanatképben 7/8 151

DOBÁS Kata

Az átdolgozások „hasznáról és káráról” 9 39

ELEK Tibor

Ifjúsági regények felnőtteknek. Gion Nándor: Angyali vigasság, Zongora a kastélyból 1 52

FAZEKAS Sándor

Kommentár egy novelláskötethez. Laczkovits Miklós: Laboda 10 104

FEHÉR János, Kurdy

lásd Kurdy Fehér János

FEHÉR Zoltán

„De szép kocsi, de szép ló előtte” (A bátyai paraszti lótartás hagyományai) 1 81
„Életében megtette kötelességét, gyarapította nemzeti értékeinket”. Néprajzi gyűjtések a Duna–Tisza közén.
Sztrinkó István hagyatéka alapján írta és sajtó alá rendezte Szabó László 6 106

FEKETE J. József

„A miniatúrákba hágjanak bele a mindennapok”. Műfaji marginalitás Szentkuthy Miklós életművében 1 61
Egy folyóiratszám magánélete 3 43
„És van szellemi éhség is” Tóth Erzsébet: Szívhangok. Tárcák, elbeszélések 4 115
Jegyzetek a hátlapon. Szentkuthy Miklós: Pendragon és a XIII. Apolló 10 97

FRIED István

Egy elmúlt világ emlékezete (Kérdések a Szepesség többnyelvűsége, – kulturáltsága körül) 4 81

FOGARASSY Miklós

Németh László és Mészöly Miklós levélváltása. Dokumentumközlések, kommentárokkal 6 94

FÜZI László

40 éves a Forrás 6 112
Forrás – 40 3 120
Mozgások, fejlődések, ütközések, átalakulások a huszadik században 7/8 16
Szétesés. Benes József újabb grafikáiról 3 104

GÁL Róbert, Oláh-

lásd Oláh-Gál Róbert

GEROLD László

Testvérem, Joáb 1 42

GÖMÖRI György

Zbigniew Herbert a magyarokról 4 64

GRECSÓ Krisztián

„Ha kiállsz egy sziklaszirtre”. Grecsó Krisztiánnal beszélget Ménesi Gábor 4 13

GYÁNI Gábor

A 20. század mint emlékezeti „esemény” 7/8 3

GYÖRGY Péter

A Lenin-emlékmű Londonban 7/8 70

HALPER Nándor Ferdinánd

Túl a jón és rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése /A visszaemlékezést közreadja Csapody Tamás/ 5 69

ILIA Mihály

Maurits nincs jelen, de van 3 95

ITTZÉS Mihály

Egy előrenéző Visszatekintései. Kodály Zoltán írásai új kiadásban 5 123

IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor

XVII. századi népművészeti motívumok Kecskeméten 4 104
Ötödfél évszázad szellemi öröksége egy városközpontban 9 102

KABDEBÓ Lóránt

A huszadik századi magyar költészet nagy pillanatai 10 35

KÁNTOR Lajos

Hálót fonunk… /részlet a Barátom a malomban. Négykezes Csiki Lászlóval című könyvből/ 9 72

KELEMEN Lajos

Szerelmes unió. Villányi László: valaki majd 4 117

KINCSES Károly

Fényképészmester vagyok én, barátom, ennél a címnél soha nem vágytam többre /Beszélgetés Bérci Lászlóval/ 12 87

KISS Gy. Csaba

Dunapataj a történelem fókuszában 12 73

KOLLÁR Árpád

Hogyan lettem (nem) nacionalista – Csáth Géza fél szemmel méregeti Kiss Danilót 2 16

KONCZER Kinga

Tizenkét nap. Szép Ernő: Natália 1 103

KOVÁCS Bálint

A német megszállás, a front átvonulása és az azt követő időszak Kecskeméten.Interjú Kovács Bálint református lelkésszel /Készítette Rigó Róbert/ 6 22

KOVÁCS József, Ö

Kinek a történelme? Jelenkortörténeti szövegtöredékek és társadalmi önismeret 7/8 129

KOVÁCS Krisztina

A kritika terhe. Nagy Boglárka: Vándorló történetek 10 107
Az egyidejűség retorikája. Mózes Huba: A kötöttség körei. Állandóság és változás egyidejűsége a versben 11 109
Az „önértelmezés kísérletei”. N. Horváth Béla: A líra logikája. József Attila 6 98
„Szerves törmelékek”. Mészöly Miklós: Műhelynaplók 4 109
Valódi és belső utazások. Miklya Luzsányi Mónika: Madárkenyér 1 109

KŐRÖSSI P. József

Nagy tűzhányók voltak bennem. Kőrössi P. József beszélgetése Lovas Ildikóval 10 84

KURDY FEHÉR János

Kép/szó. Magritte és Podmaniczky rövidre vágva 11 100

LATOR László

Tragikus bel canto – A bori versek 5 3

LENGYEL András

A modernitás kibontakozása és törései. A magyar kultúra mélyszerkezetének átalakulása a 20. század első felében 7/8 35
Radnóti identitásszerveződésének kérdéséhez 5 15

LOVAS Ildikó

Nagy tűzhányók voltak bennem. Kőrössi P. József beszélgetése Lovas Ildikóval 10 84

MÉNESI Gábor

„Ha kiállsz egy sziklaszirtre”. Grecsó Krisztiánnal beszélget Ménesi Gábor 4 13

MOHAI V. Lajos

Regényvárosok. Bekezdések Bánki Éva prózaírásáról 12 117

MOLNÁR Zsuzsa

Modern magyar politikai eszmetörténet 4 124

MÓZES Huba

Az Erdélyi Helikon és a Nyugat 9 55
Dsida Jenő levelesládájából (1926–1938)4 95

NOVÁK Anikó

Megsimogatni a szétszórt lapokat. Tolnai Ottó: Grenadírmars, egy kis ízelt opus 11 106

OLÁH-GÁL Róbert

Adalék a Bolyai-levelek történetéhez – Öreg Bolyai Gáspár utolsó levele – 10 81

OLASZ Sándor

Idegen testünk. Závada Pál regénye 6 103
Regény a XX. században – a XX. század regényben 12 41

OROSZ László

Hatvan éve (V.) 11 78
Katona – Kecskemét. I. 3 78
Katona – Kecskemét. II. A tizenkilencedik század közepétől végéig 4 89
Kerényi Ferenc 2 110

Ö. KOVÁCS József

lásd Kovács József, Ö

PÁLFALVI Lajos

Egy costaguanai emigráns a nagy elődről 4 49
Műfordítás lásd Bobkowski, Andrzej

PATAKI Ferenc

A rendszerváltás fénye és árnyéka 7/8 190

PASTYIK István

Dunapataj a történelem fókuszában 12 73

PÉCSI Györgyi

A fordulat évei Romániában. Az 1956-os magyarországi forradalom és következményei Romániában, 1956–1959 3 111

PÉTER László

Tápé, öreg este 5 24

PIENTÁK Attila

Ami érdekkel tetszik. Babits Mihály: Levelezés 1 107

PODMANICZKY Szilárd

Összeszikráztatni különböző életeket /Zelei Miklós beszélgetése/ 11 48

RADICS Viktória

„Ütött-kopott történelmi kofferünk”. Danilo Kiš visszahívása 2 41

RIGÓ Róbert

A német megszállás, a front átvonulása és az azt követő időszak Kecskeméten. Interjú Kovács Bálint református lelkésszel 6 22

SAJTI Enikő, A.

Egy kommunista káder a külügyben 1945–1948: Rex József 7/8 89

SÁNDOR Iván

Huszadik századunk 7/8 209
Olasz Sándor hatvanéves 10 110

SIPOS Lajos

„Mindig lesz benne felfedeznivaló”. A Babits-recepcióról 6 63

SUTARSKI, Konrad

Katyń. Fordította: Szenyán Erzsébet 7/8 77

SÜMEGI György

Szalay Lajos műveinek a világa 2 47
Szobor-kálváriák. A Katona József szobrok történetéből 11 81

SZABÓ Tibor, Iványosi

lásd Iványosi-Szabó Tibor

SZAKÁLY Sándor

Dunapataj a történelem fókuszában 12 73

SZEKÉR Endre

„A semmi közelít” (Vers és stílus) 3 74

SZENYÁN Erzsébet

Műfordítás lásd Sutarski, Konrad 7/8 77

SZEPES Erika

A hagymaember. Turczi István költészetének mélyrétegei 2 94

SZERDAHELYI Zoltán

Az, hogy nyelvészkedünk, az egy magánügy. Vászolyi Erik ausztráliai magyar nyelvésszel Szerdahelyi Zoltán készített interjút 2 104

SZŐKE Katalin

M. O. – O. M. Danilo Kiš prózájának „Mandelstam-szövege” 2 32

SZUROMI Pál

Egy ördöngös konstruktőr. Schéner Mihály művészi metamorfózisai 11 88
Üdvözlégy sötétség. Az árnyak nyomdokain 9 78

TANDORI Dezső

Század-szépírás 7/8 162

THOMKA Beáta

Herbárium 2 23

TEMETŐ Krisztina

A megszakíthatatlan folytonosság. Berniczky Éva Méhe nélkül a bába című regényéről 9 109

TÓTH Balázs Zoltán

A kamera fegyver (Bevezető a fotográfiák elé) 7/8 110

TORNAI József

Radnóti közöttünk 5 7

TŐKÉCZKI László

Dunapataj a történelem fókuszában 12 73

TÜSKÉS Tibor

Radnótiról – személyesen 5 64

VÁSZOLYI Erik

Az, hogy nyelvészkedünk, az egy magánügy. Vászolyi Erik ausztráliai magyar nyelvésszel Szerdahelyi Zoltán készített interjút 2 104

VÉGH Dániel

Mint észrevétlenül az irodalom peremén. Radnóti Miklós Don Quijoteátdolgozása 5 31

WOROSZYLSKI, Wiktor

Gömöri György 12 64

ZALÁN Tibor

Tóth László fordított zuhanásai (tűnődés-forgácsok) 11 102

ZELEI Miklós

Összeszikráztatni különböző életeket. Beszélgetés Podmaniczky Szilárddal 11 48
Saját idő. Előszó A kettézárt falu német kiadásához 7/8 143

 

KÉPEK


BAHGET Iskander

Veránkai képek /fotósorozat/ 10 73/80

BENES József

Grafikák 3 106/110

BÉRCI László

Isaszeg. Ótemető /fotó/ 12 111
Isaszegi nagylányok /fotó/ 12 111
Mariska, Isaszeg /fotó/ 12 112
Poros út /fotó/ 12 113
Jelky András szobra, Baja /fotó/ 12 114
Tersánszky Józsi Jenő /fotó/ 12 115
Szárszó Soli Deo Gloria Konferencia, strandon /fotó/ 12 116
Szárszó Soli Deo Gloria Konferencia /fotó/ 12 116

BOJÁR Sándor

Kisbíró Borsodivánka, 1938 /fotó/ 7/8 119

ESCHER Károly

Bankigazgató fürdik, 1938 /fotó/ 7/8 113
Kilakoltatottak, 1934 /fotó/ 7/8 114
Kubikosok, 1930 /fotó/ 7/8 124
Várakozási állásponton, 1937 /fotó/ 7/8 122

GYARMATHY Tihamér

Fotogramok 1 72/80

HAÁR Ferenc

Csikók a Hortobágyon, 1935 /fotó/ 7/8 123
Földmunkás déli pihenőben, 1931 /fotó/ 7/8 124

HELTAI Csaba

Fotó 7/8 144

KÁLMÁN Kata

Cigány kislány, 1935 /fotó/ 7/8 126
Gyerek, 1935 /fotó/ 7/8 116
Útépítő munkás, 1937 /fotó/ 7/8 117

KÁRÁSZ Judit

Olvasó férfi, 1932 /fotó/ 7/8 114

LENGYEL Lajos

Ez Amerika, 1935 /fotó/ 7/8 125
Szénhordók, 1932 /fotó/ 7/8 121

MAURITS Ferenc

Grafikák 3 97/103

PÉCSI József

Kassák Lajos, 1930 /fotó/ 7/8 115

Reprodukciók

/Rembrandt: Emmausi vacsora, Monet: A londoni Parlament, Rubens: A kereszt felállítása, Van Gogh: Csillagos ég,
Szűcs Tibor: A pályafelvigyázó tanfolyam, Picasso: Csendélet ökörkoponyával, De Chirio: Olasz tér/ 9 97/101

SCHÉNER Mihály

Rajzai 11 92/99

SUGÁR Kata

Munkanélküliek, 1935 /fotó/ 7/8 127
Szabó Miklósné, 1938 /fotó/ 7/8 118

SZALAY Lajos

Grafikák 2 78/85

SZÉLPÁL Árpád

Elhagyatva, 1930 /fotó/ 7/8 122

TABÁK Lajos

Magánút! Tilos az átjárás!, 1939 /fotó/ 7/8 120,

TANDORI Dezső

Rajzok 3 59/60; 7/8 163, 165

TONELLI Sándor

Az Ultónia kivándorlói /fotó/ 7/8 127, 128

 

HÍREK

40 éves a Forrás 6 112

A Nagy Gáspár Alapítvány felhívása 10 112

 

AKIRŐL ÉS AMIRŐL AZ EGYES SZÁMOKBAN OLVASHATUNK

(SZEMÉLY, INTÉZMÉNY, TESTÜLET, TEMATIKUS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK, MŰVEK, FÖLDRAJZI HELYEK)

I. Lajos király, Nagy

Fried István 4 81

75 éves Kabdebó Tamás

Kabdebó Tamás 2 10

80 éves lenne Zám Tibor

Buda Ferenc 6 17
Tarnai László 6 14

100 éve született Radnóti Miklós

Beke József 5 54
Bíró-Balogh Tamás 5 46
Halper Nándor Ferdinánd 5 69
Lator László 5 3
Lengyel András 5 15
Péter László 5 24
Tornai József 5 7
Tüskés Tibor 5 64
Végh Dániel 5 31


100 éve született Szalay Lajos

Sümegi György 2 47

Arany János: Toldi szerelme

Botka Ferenc 4 67

BABEL, Iszaak Emmanuilovics

Bogdanov, Vaszilij 3 92

BABITS Mihály

Sipos Lajos 6 63

Babits Mihály: Levelezés

Pienták Attila 1 107

BAKA István

Bombitz Attila 12 50

BÁNKI Éva

Mohai V. Lajos 12 117

BÁTYA

Fehér Zoltán 1 81

BELLA István

Tornai József 1 14

BENES József

Füzi László 3 104

BERGYAJEV, Nyikolaj Alekszandrovics

Bogdanov, Vaszilij 3 89

Berniczky Éva: Méhe nélkül a bába

Temető Krisztina 9 109

BÉRCI László

Kincses Károly 12 87

BOBKOWSKI, Andrzej

Pálfalvi Lajos 4 49

BOGDANOV, Vaszilij

Bogdán László 3 80

BOLLOBÁS Béla, Dr.

Tornai József 1 15

BÓLYAI Gáspár

Oláh-Gál Róbert 10 81

BUDA Ferenc

Buda Ferenc 9 12

Cervantes, Miguel de: Don Quijote

Végh Dániel 5 34

CONRAD, Joseph

Bobkowski, Andrzej 4 54
Pálfalvi Lajos 4 49

CSÁKY Imre

Fried István 4 81

CSANÁDI Imre

Tornai József 1 15

Csanádi Imre: Ostorosok

Alföldy Jenő 2 86

CSÁTH Géza

Kollár Árpád 2 16

CSERES Tibor

Tornai József 1 15

CSIKI László

Kántor Lajos 9 72

DÁVID Gyula

Dávid Gyula 7/8 151

Danilo Kiš emlékezete

lásd Kiš, Danilo

DSIDA Jenő

Mózes Huba 4 95

DUNAPATAJ

Kiss Gy. Csaba 12 73
Bárth János 12 73
Tőkéczki László 12 73
Szakály Sándor 12 73
Pastyik István 12 73

ERDÉLYI HELIKON

Mózes Huba 9 55

EHRENBURG, Ilja

Bogdanov, Vaszilij 3 92

ERKEL Ferenc

Bónis Ferenc 5 117

FEHÉR Ferenc

Tornai József 1 16

FODOR András

Tornai József 1 16

FORRÁS

lásd Negyvenéves a Forrás

GELENCSÉR Teréz

Tornai József 1 16

GERZSON Pál

Tornai József 1 17

Gion Nándor: Angyali vigasság

Elek Tibor 1 52

Gion Nándor: Testvérem, Joáb

Gerold László 1 42

Gion Nándor: Zongora a kastélyból

Elek Tibor 1 52

GRECSÓ Krisztián

Ménesi Gábor 4 13

GYARMATHY Tihamér

Baki Péter 1 71

Hász Róbert: Sok vizeknek zúgása

Darvasi Ferenc 5 127

HALPER Nándor Ferdinánd

Csapody Tamás 5 69

HATÁR Győző

Tornai József 1 17

HERBERT, Zbigniew

Gömöri György 4 64

HERNÁDI Gyula

Tornai József 1 17

HERVAY Gizella

Tornai József 1 18

Horváth Béla, N: A líra logikája. József Attila

Kovács Krisztina 6 98

HUSZÁRIK Zoltán

Tornai József 1 18

ILIA Mihály

Bíró-Balogh Tamás 9 61

ILLYÉS Gyula

Tornai József 1 18

Írások a huszadik századról

A. Sajti Enikő 7/8 89
Bombitz Attila 7/8 178
Dávid Gyula 7/8 151
Füzi László 7/8 16
Gyáni Gábor 7/8 3
György Péter 7/8 70
Heltai Csaba 7/8 144
Lengyel András 7/8 35
Ö. Kovács József 7/8 129
Pataki Ferenc 7/8 190
Sándor Iván 7/8 209
Sutarski, Konrad 7/8 77
Tandori Dezső 7/8 162
Tóth Balázs Zoltán 7/8 110
Zelei Miklós 7/8 143

JÁNOSY István

Tornai József 1 19

Jókai Mór: Az arany ember

Dobás Kata 9 39

JÓZSEF Attila

Kovács Krisztina 6 99

KÁLNOKY László

Tornai József 1 19

KATONA Jenő

Tornai József 1 19

KATONA József

Orosz László 3 78; 4 89
Sümegi György 11 81

KATYŃ /Lo./

Sutarski, Konrad 7/8 77

KECSKEMÉT

Iványosi-Szabó Tibor 4 104; 9 102
Kovács Bálint 6 22
Orosz László 3 78; 4 89; 11 77
Rigó Róbert 6 22
Sándor Iván 3 39

Kemény Zsigmond: A rajongók

Dobás Kata 9 39

KERÉNYI Ferenc

Orosz László 2 110

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete

Beke József 10 92

KEREPESI Anna

Tornai József 1 20

KIRÁLY Ági

Tornai József 1 20

KIŠ, Danilo

Bagi Ibolya 2 37
Čudić, Marko 2 28
Kollár Árpád 2 16
Radics Viktória 2 41
Szőke Katalin 2 32
Thomka Beáta 2 23
Tolnai Ottó 2 11

Kiš, Danilo: Korai bánat

Čudić, Marko 2 28

KODÁLY Zoltán

Bónis Ferenc 5 117
Juhász Ferenc 4 3

Kodály Zoltán: Visszatekintés

Ittzés Mihály 5 123

KOLOZSVÁR

Váradi Nagy Pál 11 42

Kosztolányi Dezső: Aranysárkány

Dobás Kata 9 39

KORMOS István

Tornai József 1 21

KOVÁCS Bálint

Rigó Róbert 6 22

KRASZNAHORKAI László

Bombitz Attila 4 126

KRISTÓ NAGY Márta

Tornai József 1 21

Laczkovits Miklós: Laboda

Fazekas Sándor 10 104

KUPRIN, Alakszandr Ivanovics

Bogdanov, Vaszilij 3 91

LANTOS Erzsébet

Tornai József 1 21

LELKES Dalma

Tornai József 1 22

LOVAS Ildikó

Kőrössi P. József 10 84

LUZSÁNYI Mónika, Miklya

lásd Miklya Luzsányi Mónika

MANDELSTAM, Oszip

Szőke Katalin 2 32

MÁNDY Iván

Tornai József 1 22

MAURITS Ferenc

Ilia Mihály 3 95

MAGYARORSZÁG, 1956

Pécsi Györgyi 3 111

MÉSZÁROS Mihály

Tornai József 1 22

MÉSZÖLY Miklós

Fogarassy Miklós 6 94

Mészöly Miklós: Műhelynaplók

Kovács Krisztina 4 109

Miklya Luzsányi Mónika: Madárkenyér

Kovács Krisztina 1 109

Mózes Huba: A kötöttség körei. Állandóság és változás egyidejűsége a versben

Kovács Krisztina 11 109

N. HORVÁTH Béla

lásd Horváth Béla, N.

NABAKOV, Vladimir

Bogdanov, Vaszilij 3 93

NAGY Attila

Tornai József 1 23

Nagy Boglárka: Vándorló történetek

Kovács Krisztina 10 107

NAGY Gáspár

Tornai József 1 23

Nagy Lajos király

lásd I. Lajos király, Nagy

NAGY László

Tornai József 1 24

Negyvenéves a Forrás

Benes József 3 106/110
Bogdán László 3 80
Buda Ferenc 3 3
Dobozi Eszter 3 9
Fekete J. József 3 43
Füzi László 3 104, 3 120
Géczi János 3 30
Háy János 3 21
Ilia Mihály 3 95
Jász Attila 3 52
Kiss Benedek 3 66
Kovács András Ferenc 3 16
Maurits Ferenc 3 48, 3 97/103
Orosz László 3 78
Pécsi Györgyi 3 111
Pintér Lajos 3 7
Podmaniczky Szilárd 3 11
Sándor Iván 3 39
Szekér Endre 3 74
Szepesi Attila 3 63
Tandori Dezső 3 55, 59/60
Tornai József 3 37
Utassy József 3 68
Veress Miklós 3 18
Villányi László 3 50
Zalán Tibor 3 28
Zelei Miklós 3 33

NÉMETH László

Fogarassy Miklós 6 94

Németh László: Irgalom

Bálint Ágnes 6 83

NYUGAT

Mózes Huba 9 55

OLASZ Sándor

Sándor Iván 10 110

Oravecz Imre: Ondrok gödre

Bence Erika 4 112

OROSZ László

Orosz László 11 77

Petőfi Sándor: János vitéz

Acél Zsolt 6 46

PODMANICZKY Szilárd

Zelei Miklós 11 48

Podmaniczky Szilárd: Magritte-vázlatok

Kurdy Fehér János 11 100

RADNÓTI Miklós

lásd 100 éve született Radnóti Miklós

REX József

Sajti Enikő, A. 7/8 89

ROMÁNIA, 1956

Pécsi Györgyi 3 111

SCHÉNER Mihály

Szuromi Pál 11 88

SOLOHOV, Mihail Alekszandrovics

Bogdanov, Vaszilij 3 88

Szabó Tibor: A lányos apák puskája

Darvasi Ferenc 4 119

SZALAY Lajos

Sümegi György 2 47

Szentkuthy Miklós: Pendragon és a XIII. Apolló

Fekete J. József 10 97

Szép Ernő: Natália

Konczer Kinga 1 103

SZILÁGYI Domokos

Tornai József 1 29

Sztrinkó István: Néprajzi gyűjtések a Duna–Tisza közén

Fehér Zoltán 6 106

Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet

Molnár Zsuzsa 4 124

Tolnai Ottó: Grenadírmars, egy kis ízelt opus

Novák Anikó 11 106

Tóth Erzsébet: Szívhangok. Tárcák, elbeszélések

Fekete J. József 4 115

TÓTH Irén

Tornai József 1 29

TÓTH László

Zalán Tibor 11 102

TÖRÖK Endre

Tornai József 1 29

TURCZI István

Szepes Erika 2 94

VÁRADI Éva

Tornai József 1 30

VARLAM, Tyihonovics, Salamov

Bogdanov, Vaszilij 3 90

VÁSZOLYI Erik

Szerdahelyi Zoltán 2 104

VERES Péter

Tornai József 1 30

VERESS Mihály

Tornai József 1 30

VERESS Pál

Tornai József 1 31

VESZPRÉM

Géczi János 11 23

Villányi László: valaki majd

Kelemen Lajos 4 117

WEÖRES Sándor

Tornai József 1 31

ZÁM Tibor

lásd 80 éves lenne Zám Tibor

ZAMJATYIN, Jevgenyij Ivanovics

Bogdanov, Vaszilij 3 87

Závada Pál: Idegen testünk

Olasz Sándor 6 103