Tartalom 2000.

December

Faludy György A nagy kékség (vers)
Bálint Tibor Egy jólöltözött férfi (elbeszélés)
Határ Győző Végakkord; Szipirtyó; Erdélyi tél; Tudatom (versek)
Podmaniczky Szilárd A végzet alkonya (irodalmi forgatókönyv)
Szabó T. Anna Szem; Ezer a nyár (versek)
Jász Attila Godot-ja várja; A költészet olyan; Mit mondhatnék (versek)
Ryszard Kapuscinski Ében (XI. rész – fordította Szenyán Erzsébet)
P. Nagy István Bohuska; Kézirat (versek)
Sulyok Vince Minthogyha; Aranylépcső; Nyárutó; Mindenre ráesteledik (versek)
Győri László Dinnyetolvajok; Falu; Hajnalodik; Világ (versek)
*** Legenda Szilágyi Domokosról (Összeállította: Albert Zsuzsa)
Pintér Lajos Virágvasárnap (vers)

Vekerdi László

Minos trónusán ülni (Schéner Mihály: Magyar Játékfundamentum)

Lovász Andrea

Gyermek – irodalom (diskurzusváltozatok)
Alföldy Jenő Etűdök újrakezdés előtt ( Jász Attila: Az ellenállás formái)
Ferdinandy György Az elveszett nemzedék (Kálmán Barsy: Apám arcvonása)
Sánta Gábor „E kedv komor korunkra már csak emlék” (Varró Dániel: Bögre azúr)
Szekér Endre Marosvásárhelyi elégiák (Tóth István: Besztiárium)

November

Kiss Anna Szálak közül (versciklus)
Bárth János Tanyák a változó időben
Kozma Huba – Závada Pál Iparosok és kereskedők Kiskunmajsa múltjában
Sümegi György A kiskun Madonnák fölfedezése
Bereznai Zsuzsanna Falucsúfoló mesék Kecskemét vidékén
Orosz László Katona József és Kisfaludy Károly
Kerényi Ferenc Ibolyák Petőfitől
Kovács Sándor Iván „Batu Kán pesti rokonai” és a „Tatárjárás” Halason
Supka Magdolna Vadvizek (Tóth Menyhért teljessége)
Kerényi József Az angyalszárnyú festő (Megnyitó beszéd Tóth Menyhért festőművész emlékkiállításán)
Pintér Lajos Medalion
Bánszky Pál Népi szobrászat, 2000

Ittzés Mihály

Emlékek, találkozások (Vásárhelyi Zoltán 1900-1977)

Kőhegyi Mihály

Találkozásaim László Gyulával
Nagy Imre A Rejtőzködő (Orosz László: A Bánk bán értelmezéseinek története című könyvét olvasva)
Boldizsár Ildikó A félegyházi mesekirály  (Seres József félegyházi parasztgazda népmeséi — Közreadja: Bereznai Zsuzsanna)
Körber Tivadar Csodát mesélek (Ittzés Mihály: 22 zenei írás)
Ryszard Kapuscinski Ében (X. rész – fordította Szenyán Erzsébet)

Október

Tolnai Ottó Jégzsinór (A Járásszéli naplóból)
Tandori Dezső A mesemondó (vers)
Veress Miklós Taglódások; Hajnali képzelgés; Utak csillagjai (versek)
Karafiáth Orsolya Ki ez a, ki ez a pszichedelikus Szálih?! Visszatér (versek)
Vári Attila A Szentiván-Éj-Sziget (elbeszélés)
Király László Láz; A sétatéri rém; Hová mégy; Alpok utca 3 (versek)
Utassy József Hétpettyes (vers)
Kiss Benedek Kérés Istenhez; Otthon; Érem nyakamba; Deresedők (versek)
Ryszard Kapuscinski Ében (IX. rész – fordította Szenyán Erzsébet)

Géczi János

Physiologus (vers)

Végel László

Exterritórium (Ezredvégi jelenetek)
Katona Imre A magyar művelődés reprezentatív története
Bencze Lóránt A népdalgyűjtő és népdalíró Czuczor Gergely (Móser Zoltán: Körülvesznek engem a dalok)

Szeptember

Gömöri György Temető, ősszel; Cyprian Norwid levele New Yorkból Európába (versek)
Bogdán László A dáridó (elbeszélés)
A 90 éves Faludy György köszöntése
Faludy György Szabadságheg
Pomogáts Béla Faludy György kilencven esztendeje
Vörös István A telefonbeszélgetések végén; Tőlem távoli cselekedeteim; Nagyapámmal a komáromi strandon (versek)
Zalán Tibor 7+2 haIQ (versek)
Kukorelly Endre Leírások (versciklus)

Ryszard Kapuscinski

Ében (VIII. rész – fordította Szenyán Erzsébet)

Gáll Ernő

A regionalizmus kihívása
László Ferenc Bartók Erdélye – Erdély Bartókja

Július-Augusztus

Domonkos – Tolnai: hatvan
Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván „Én próbaidőn vagyok a költészet műhelyében” (beszélgetés Domonkos Istvánnal)
Toldi Éva „mi meghalni mindnyájan / úgyis téves csatatéren”
Balázs Attila Valóban mi lesz velük
Lázáry René Sándor Barbarához, farsangkor; Vers Meleagros után; Erastoshenes a borról; Lázáry sírja (versek)
Buda Ferenc Rendkeresés
Csordás Gábor Rontás és reménység (vers)

Ryszard Kapuscinski

Ében (VII. rész – fordította Szenyán Erzsébet)

Cselényi Béla

Mandula bácsi; a lidérc szappanoperája; benyomás; Intercity; Dorka; a vittoria dallamára; békétlen s hajléktalan; írók boltja – 1999. V. 4. (versek)
Méhes Károly Csönd; Ha (...)* IQ; Boldog csönd (versek)
Lőrincz György Az elveszített sziget
Szepesi Attila Goya – capriccio (vers)
Vasy Géza A természet, az idő és az ember (Szepesi Attila kisprózájáról)
Tari István Van egy Németországunk
Nagy Zoltán Mihály Summások, anno 2000
Szirtes Gábor „Világom víg sötét világ...” (Kautzky Norbert: Párbeszéd)
Tusnády László Képtelen kor rajza (Czigány Lóránt: Ahol állok, ahol megyek)
Hidegkuti Béla Ausztráliai történelem (Kuncz Egon: Magyarok Ausztráliában)

Június

Tornai József Világ buboréka; Tündöklés mindene; Ó káprázatos gyümölcsök (versek)
Vári Attila Isten báránya (elbeszélés)
Tandori Dezső Első trió, új ezr., bef.; A körbeérő kör; A kör visszája; Per tangentem (versek)
Kovács András Ferenc Pandus-papyrus (vers)
Jász Attila A hasonlóság mítoszai; A különbözőség mítoszai
Szöllősi Zoltán Már botrány; Jár az éj; Ne hidd; Záporozz csak; Haikuk (versek)

Háy János

Buszok az érben; később elment (versek)

Lovász Andrea

Mesebeli szomorúság (Háy János: Xanadu)
Király Levente Az ítélet íze; A dosszié megnyitása (versek)
Ryszard Kapuscinski Ében (VI. rész - fordította Szenyán Erzsébet)
Lengyel András Genézis és kompozíció viszonya az Esti Kornélban (Kosztolányi kísérlete az én-integritás bomlásának kompenzálására)
A jövő század irodalma
Sándor Iván Regényszinopszisok - 2080
Fried István A jövő irodalma: az irodalom jövője
Reményi József Tamás A jövő század olvasója
Alföldy Jenő Álom a jövő század irodalmáról
Ciánszőke Tisza
Körmendi Lajos Vizek ura
Katona Imre Hableányok a Tiszában (Népi és személyes emlékek)
Somodi István A tiszai győző
Körmendi Lajos A halhatatlan Tisza (Beszélgetés Dr. Hamar József ökológussal)
Olasz Sándor Érsekre várva (Bodor Ádám: Az érsek látogatása)
Bombitz Attila Pungák a szélben (Bodor Ádám: Az érsek látogatása)

Május

Tandori Dezső Vallomás Weöres Vándornak; Hölderlés; Páris hida(j)i; Szarba ment, jó, persze-nem-jó, de az se; Hézz; hézz ide (versek)
Bálint Tibor Hímes kakukktojás (elbeszélés)
Villányi László Három haiku
Bakos András A különös járvány (novellafüzér)
Podmaniczky Szilárd Vándorrózsa; Memoriter; A pillangó fellángol: Lián; E. Geométer keresztelője; Rapszódia (versek)
Dobozi Eszter Észak s dél között; Valamikor (versek)

Ryszard Kapuscinski

Ében (V. rész) (Fordította Szenyán Erzsébet)

Caius Licinius Calvus

Versek (Kovács András Ferenc műfordításai)
Szigethy András Egy úr a Neue Zürcher Zeitungtól (Beszélgetés Andreas Oplatkával, a Neue Zürcher Zeitung volt skandináviai, párizsi, moszkvai, napjainkban közép-kelet-európai tudósítójával)
Varga Imre Védettek, védtelenek (Beszélgetés Baráth Tibor szociális munkással)
Lengyel András Az igazság-paradigma megrendülése (Kosztolányi beállítódásának egyik eleméről)
Kántor Lajos Kecskemétről a világ
N. Pál József Az elkötelezett gyönyörködtetés szolgálatában (N. Horváth Béla: Műközelben)
Szabad György Emléksorok Révész Lászlóról

Április

Márai Sándor A néma énekes (Egy számkivetett magyar író vallomása)
Mészáros Tibor „A poklot csak az ördög tudja szakszerűen befűteni” (Eligazító gondolatok egy ismeretlen Márai-íráshoz)
Fried István A „freudizmus” – ahogyan Márai elgondolta
Tandori Dezső Post sciptum; Lelki egészség továbbra is Berdának; Verses/telen levél, telen (1999/2000) (versek)
Háy János Annyi-e éppen az annyi? (Esterházy Péter ötvenedik születésnapjára)
Szabó Gábor Ragaszthatatlan szív (Esterházy Péter: A szív segédigéi)

Bogdán László

Átiratok Múzeuma (Áprily Lajos kakasa; Szabó Lőrinc és az ördög; A nyom; másvilági anziksz; A régi dal visszhangja) (versciklus)

Karafiáth Orsolya

Egy reggel (jó alapos) átgondolása (versciklus)
Ryszard Kapuscinski Ében (IV. rész – fordította Szenyán Erzsébet)
Sárándi József Noteszlap búcsúra; Osztatlan (versek)
Nagy Gáspár Amikor a gall kakas négyszer kukorékolta el magát (Volt egyszer egy foci VB, anno 1998)
Szekér Endre Márai igézetében (Lőrinczy Huba: Búcsú egy kultúrától)
Szathmári István Hány nyelv van a világon? (A világ nyelvei című lexikonról)
Alföldy Jenő Már megint (még mindig) vízügyek (Sárándi József: Korvégkezdeteim)

Március

Szabó T. Anna Boszorkánydal; Sámándal (versek)
Sándor Iván Maszkok, szerepek - ifjúság
Vekerdi László "Amiről nem lehet beszélni, azt ki kell mondani" (Későrencenzió Sándor Iván "Ködlovas"-áról)
Buda Ferenc Rigmusok a századra, századvégre; Petőfi utolsó látomása (versek)
Ryszard Kapuscinski Ében (III. rész) (Fordította: Szenyán Erzsébet)
Ismeretlen Ország

Vajda Miklós

Az öreg író meg az ifjú vándor

Patrick Leigh Fermor

A Nagy Magyar Síkság (Fordította: Vajda Miklós)
Zelei Miklós A kettézárt falu
Körmendi Lajos A békés barbár földjén
Háy János Élni a perzsák és a rómaiak szorításában (Éppen középen. Közepén a civilizált világnak.)
Kiss Ottó Verébfogó
Szepesi Attila A cipszer medve
Csajka Gábor Cyprian Hard-Kier, 1999. (40-47) (versciklus)
Standeisky Éva Szálak és csomók a szénakazalból (Dokumentum-böngészés a Történeti Hivatalban)
Tódor János Az utcán harcoló ember
Pintér Lajos El a kezekkel - a képzeletünktől

Február

Veress Miklós Sorshúzás után; Tücsöknémaság; Szívhang és visszhang (versek)
Kertész Ákos Az örökség (Történelmi regény. Vázlat)

Marno János

Irgalmasok; Ikerkertek; Önmarcangolás; Éjszakai járat; Alma; Fejhús (versek)

Ryszard Kapuscinski

Ében (II. rész - Fordította: Szenyán Erszébet)

Lackfi János

A lennadrág viseléséről és vasalásáról; A nagy tisztogatás; Széljárta dal (versek)

Beke György

Citromfák Köröstárkányban

Cseke Péter

A sztánai tűzhely (Kós Károly otthonosságélménye)

Kovács Sándor Iván

Kecskemét mecénása (A költő Koháry István)

Olasz Sándor

Látomás képrendszer az újabb magyar regényben (Szilágyi István, Krasznahorkai László, Sándor Iván)
Németh Zoltán Tömegsír nem létezik, csak tömeg (Grendel Lajos: Tömegsír)

Fried István

Vers-e (még, már), amit az ír úr ír? (Töprengések Sántha Attila Az ír úr című kötete ürügyén)

Január

Sándor Iván Drága Liv! (regényrészlet)
Poszler György Műfajok határán (Sándor Iván két évtizede)

Utassy József

Erdőszélen; Klimax; Utolsó napok (versek)

Tóth Erzsébet

Hazafelé a német éjszakában (vers)

Zelei Miklós

A kötéltáncos (elbeszélés)

Pintér Lajos

Gyermek mondja; Gajdoló napsoroló; A festő madara; Holdbéli mondatok; Álomban mondott mondatok (versek)

Lázáry René Sándor

Mozgóképek, öreg nyarak (vers)

Ryszard Kapuscinski

Ében (I. rész) (Fordította: Szenyán Erzsébet)

Podmaniczky Szilárd

Őszi melltartó (vers)
Részletek Balázs Ferenc és Christine Frederiksen levelezéséből (A leveleket
az angol eredetiből fordította és közzéteszi: Vallasek Júlia)

Lengyel András

A „posztmodern” Móra

Vekerdi László

A Család

Pomogáts Béla

Értékek köztársasága

Alföldy Jenő

Miért van szükség ma kritikára?

Jász Attila

Párbeszédkísérlet (Szigeti László beszélgetése Mészöly Miklóssal)

Szenyán Erzsébet

Világok töréspontján (Kovács István: Beszélgetések Ryszard Kapuscinskival)