Tartalom 2006.

December

Hatvani Dániel Bármikor (vers)
Balázs Attila Kinek Észak, kinek Dél. Vagy a világ kicsiben
*** Bakugrások (Balázs Attilával beszélget Ménesi Gábor)
Utassy József Őszvilág (versciklus)
Ferdinandy György Post mortem
Tornai József Kheirón megtudja hogy testvére beteg; A tizedik kanca; Amikor a halálról írsz; Kheirón tanít; A kentaurok is az anyanyelvükön; A szabadság kiűzetése (versek)
Darvasi László Virágzabálók (regényrészlet)
Buda Ferenc Négyszázkilencvenöt nyolc-nulla-nyolc – 1957: az én huszonegyedik évem (II. rész)
***
Harminc éve halt meg Szilágyi Domokos
Pécsi Györgyi Kísérlet a világ rendszerbe foglalására (Emeletek vagy a láz enciklopédiája)
Varga Imre A kígyószisz virágai
Nagy Gábor Aki egy paradoxonba halt bele (Avagy a poéta Szilágyi Domokos poétikai fordulata)
Demény Péter Ruhátlanul, mint a magány (Vázlat Szilágyi Domokos magyarságáról)
Z. Lajtos Nóra A „sárga sziromsapka” szomorúsága (Szilágyi Domokos privát magányának és a nemzet magányának összefonódása a Napraforgók című versében)
Borcsa János Szilágyi Domokos Kézdivásárhelyt
Bertha Zoltán Szilágyi Domokos-emlékkiadványok a szatmári szülőföldön
***
Pintér Lajos Az égtartó ember (Búcsú Sütő Andrástól)
Füzi László Búcsú Hatvani Dánieltől
Bahget Iskander fotója Sütő Andrásról Hatvani Dánielről

November


A hetvenéves Buda Ferenc köszöntése
Buda Ferenc Négyszázkilencvenöt nyolc-nulla-nyolc – 1957: az én huszonegyedik évem
Fekete J. József Egyetlen felesleges szó se (Buda Ferenc verseit olvasva)
Józsa Fábián Határ és határtalanság (vers)
Nagy Gábor Buda Ferenc-torzó könyvekkel
Vekerdi László Isten szalmaszálán (Buda Ferenc legszebb versei)
***
Podmaniczky Szilárd Hutchinston rugói (regény – II. rész)
***

Hetven éve halt meg Kosztolányi Dezső
Tandori Dezső Brenner Józsefnek (vers)
Lengyel András Kosztolányi-dubiózák
***
Pintér Lajos Bardócz Lajos köszöntése
Agárdi Péter Meglett” könyv az értekező József Attiláról (Lengyel András: „...gondja kél a gondolatban”)
Orcsik Roland A szóban halmozódó vég (Koncz István: Összegyűjtött versei)
Füzi László Búcsú Faludy Györgytől
Bardócz Lajos fametszetei
Bahget Iskander fotója

Október


Az 1956-os forradalom emlékezete
Buda Ferenc Huszadik évem: 56 (vers)
Ferdinandy György Még mindig élsz?
Bogdán László Másvilág (részletek egy versciklusból)
Gyáni Gábor A forradalom társadalomtörténeti paradoxonjai
Szekér Endre James A. Michener: Az andaui híd (Editorial Danubio, Buenos Aires, 1957)
Győri László Kádár megőrült, Maléter hatvanezer emberrel a Bükkben, a Szovjetunióban kitört a forradalom
(Hírek, álhírek, rémhírek, legendák az 1956-os forradalom után) 
Tóth Ágnes Vádlottak-vádak-ítéletek Bács-Kiskun megyében 1956 után
***
Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból – versciklus)
Podmaniczky Szilárd Hutchinson rugói (regény – I. rész)
Jász Attila A Töredék teljessége (Bemutatás. Szeifert Judit: Molnár Péter)
Ittzés Mihály János a vérzivatarban (avagy egy másik Háry János a kecskeméti Katona József Színházban)
Molnár Péter képei

Szeptember

Fekete Vince Négysorosok (Két daltöredék; Megeshet; Boldogok leszünk; Éjfél, homályos óra; Népdal; Méreg; Test, lélek; Egyszer; Ököl, szemöldök; Napló-négysorosok; Hommage; Kimarad mind) – versek
Sigmond István Hozudnak rendilétesen (avagy: Kopjafák rózsaszínben) – Színház két részben
Marsall László Egy Lakótelepbe falazott költőre; Röpke Idillium; Rosszacska félreértés; Merevített pillanat; Egy Erdőkerülő dilettáns szerelmes verse; Kufár-számítás; Rigmus Kosztolányi Dezső emlékére; Kopott rímmel az elején indul Kassák Lajos; Egy kisnemes úrfi versezete a zsandáros RuzsaSándoros időkből (versek)
Tandori Dezső Elszálló élet (A/Gyors Vers; B/Lassú Vers); Alkalmi vers a pont állásáról; W. S. mesternek (versek)
Sárándi József Pepita kutyafülek (1–19.); Férfisírás; Hurrikán, tájfun és a többiek (versek)
Szuromi Pál Egy aranyékes templomtér (Kalmárné Horóczi Margit művészetéről)
Orosz László Döbrentei – Katona, Berzsenyi
Fehér Zoltán „Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam” (Gondolatok a bátyai paraszti önéletrajzok szerkesztése közben)
Lengyel András A szóértés reménye nélkül (Egy József Attila-konferencia tanulságai)
Vekerdi László Staar Gyula: Fizikusok az aranykorból
Kalmárné Horóczi Margit festményei (fotó: Bahget Iskander)

Július-Augusztus

Tóth Krisztina Állatságok (versciklus)
Szabó T. Anna Teázik a tearózsa; Pitypang; Buborék; Interurbán; Körforgás; Nyuszibuszi; Tatoktatok; Nagymamának (versek)
Határ Győző Barbarossa; Bönge bocs (versek);
Kötyköli János (gyomai mese)
Jász Attila A spenót, a jégszekrény és a szó; Bolha és a bolhák; Bogárvonat (versek)
Kiss Anna Gyöngy Ilona meg a Kisze-villő
Mezey Katalin Járművek (versciklus)
Podmaniczky Szilárd Bácsi, maga a…? Nem, fiam… (folytatható vers gyerekeknek)
Zalán Tibor Kaland a Nagy Családerdőben
Csukás István Cseremisz kettős ének; Egy kisfiú mondja; Dal a hóemberről; Álmában fut a kutyám (versek)
Buda Ferenc Kicsi versek; Rímgyötrők; Közmondások a gyermekről
Marsall László Fonák idill a Rendelőben
Utassy József Lúdláb, kacsaláb; Mondóka; Ösvényen; Róka fut az alkonyatban; Balambér (versek)
Kiss Benedek Tücsök-ország; Kata és Kóconkóc születése; Egeresdi; Vihar előtt (versek)
Böszörményi Gyula Zsófi
Pintér Lajos ezüst (vers)
Molnár Miklós Dromedár úr margarétát vesz (Bábjáték Federico García Lorca tiszteletére)
Tandori Dezső Esszé és mese (Az én Gergely-naptáramból)
Balogh Tamás A titkos könyvtár
Kiss Ottó Szép Szó Tár (versciklus)
Ócsai Éva Wersek, báb- és mesejátékok 4–696 éves korú gyerekek számára
(Weöres Sándor a gyerek[b]irodalomban)
Pécsi Györgyi „Félelem nélkül élni” (Világképteremtés Kányádi Sándor gyermekverseiben és meséiben)
Elek Tibor „A szép dolgokat falba kell vésni, hogy meg maradjanak” (Gion Nándor ifjúsági regényeiről)
Mikola Gyöngyi A Kék és a Rózsaszín (Tolnai Ottó gyermek- könyveiről)
Balázs Géza Gyermeknyelv – gyermeksajtó – gyermekirodalom
Alföldy Jenő Mi az, hogy „Mark Twain”? (Emlékképek a gyerekirodalomból)
Dobozi Eszter Meddig kísérnek meséink?
Szekér Endre „Ha a világ rigó lenne…” (Szeszélyes könyvleltár)
Kovács Lajos Az elit olvasók élménye volt-e a kincs keresése?
Lovász Andrea A gyerekkor alkímiája
Tandori Dezső rajzai

 
Összeállításunkkal köszöntjük a IX. Európa Jövője Gyermek- és Ifjúsági Találkozót

Június

Utassy József Mikor az agyban téboly trónol (Holtpont; Te üss agyon!; Félek már; Halál úr!; Halálra váltan; Daltalanul; Szép elmúlás, gyönyörű enyészet;  Pokolból jövet; Hírhedt hangulat;  Mikor a téboly trónol; ***; Aki elandalítana)
Darvasi László Virágzabálók (regényrészlet)
Tandori Dezső Az „Évek” című regény + után (Woolf és T. D. +) Az új irályból + (vers)
Faludy György Karoton (regényrészlet – fordította: Orbán János Dénes)
Maurits Ferenc Szürkület, szürkületben (vers)
Lackfi János Különös egyensúlyok; Fénycérna; Ritmikus panaszok (versek)
Bogdán László Borka; Az ötszögletű szoba; A tükörlidérc I.; Találkozás /VI./; A vistai asszonyok;  Katonazenészek az erdőben (versek)
Onagy Zoltán Gasztro-szerelem
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal (X. rész – fordította:   Szenyán Erzsébet)
Mózes Huba Könyörgés csodáért
Kakuszi B. Péter Az anarchista-expresszionista világszemlélettől az értékrendváltásig
Fried István Kultúraközvetítés, hungarológia, bohemisztika
Kántor Lajos Helyzetek és fényjelek  (Poszler György 75. születésnapjára)

Blazovich László

A levéltárak csendjében (Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun autonómia)
Maurits Ferenc grafikái

Május

Buda Ferenc Míg élsz; A számtartók kórusa (versek)
Jász Attila Az örökkévalóság 1 napja
Horváth Elemér vae victis; a gangesz partjain; az öreg kúnné; pogányosan; a hűség és a hála éneke; családi kör (versek)
Ferdinandy György Adalékok egy szociográfiához
Gömöri György Amaryllis; Szonáta; Lakásaink; Budapest, 1896 (versek)
Sándor Iván „Várni kell, hogy emlékezni tudjunk…” – Várkonyi Benedek beszélgetése –
Olasz Sándor A regényírói én „stabilizálódása” (A futár, A helyszín és a Ködlovas)
Villányi László halk töredékek (vers)
Orcsik Roland Pornó-Eurüdiké (vers)
Kollár Árpád átkelés; mintha p; beázik a konyhánk. az esős (versek)
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal (IX. rész – fordította:   Szenyán Erzsébet)
Varga Imre A szél fúvása; Párhuzamos életeimből; Karusszel (versek)
Borzák Tibor Szolgálni a nemzetet (Beszélgetés B. Mikli Ferenc festőművésszel) 
Bence Erika Prózaforma, aktualitás, kánon (Gion Nándor: Testvérem, Joáb) 
Faragó Kornélia „A perspektíva végén” (Baka István prózaírásáról)
Gyulai Levente Az interjú mint az (ön)kanonizáció lehetősége (A Lázáry René Sándor-művek szövegkontextusairól) 
Bálint Péter Szövegközti párbeszédek a „vajúdó Európában” (Fekete J. József: P.O.S.T – Szentkuthy Miklós és művei)
Fekete J. József „Mit ér az irodalom, ha magyar?” (Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila)
B. Mikli Ferenc festményei
Bahget Iskander fotója
Pályázati felhívás

Április

Dobozi Eszter Triptichon (Csalóka; Zsibpiac; Audiencia); Egy ifjú költőnek; Téli kertben; Paradox (versek)
Czakó Gábor Rémmesék (A bal orca; Civil kurázsi; Csodaszer; Emelkedés; Jogkövetés; Két lépés; Karrier)
Zalán Tibor Dünnyögés, félhangokra (vers)
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal (VIII. rész – fordította:   Szenyán Erzsébet)
Kovács András Ferenc Kavafisz-átiratok (Polükratész, Szamosz türannosza; Szofista Antiokheiából; Hekatombaión havában; Makedón politikák; Vaksors)
Ferenczes István Esteban Zazpi de Vascos (1746 [?] – 1821 [?])
Levél Córdobába; Toledói dal; A zarándoklány; Búcsú Spanyolországtól; Törtlábú dal;  Egy alkirályra; A megszállókra; Copla egy forradalmárról; A honvágyról (versek)
Tandori Dezső A „Töredék” második része
Lőrinczy Huba A nimfa és a követné (Adalékok két Márai-regény önéletrajzi hátteréhez) 
Bálint Péter Európa a lelkekben pusztul el (Tűnődések Márai Kassai őrjáratáról és Napnyugati őrjáratáról)
Hartay Csaba Számtanpélda; Tananyag; Szellemtánc (versek)
Vasy Géza Az Egy: Látó, Fehér, Kettőztető, Másolhatatlan (Dobozi Eszter költészetéről)
Alföldy Jenő Egy s más Tandoriról
Szuromi Pál Fekete izzásban (Kajári Gyula)
Iványosi-Szabó Tibor Probatio calami (Tollpróbák a XVII. századból)
Kajári Gyula grafikái

Március

125 éve született Bartók Béla
Bónis Ferenc Bartók Béla élete: dramma per musica
Kárpáti János Bartók Béla kereszttűzben
László Ferenc „Gheorghe Alexici” és fia, „Alexits György”? (Egy Bartók-adalék és háttérrajza)
Körber Tivadar Találkozásaim Bartók Bélával
Ittzés Mihály Bartók-élmények

 

Pintér Lajos Világosságot! (vers)
Németh István Mely az út Becskerekére? (Végvidéki jegyzetek)
Kovács András Ferenc Kavafisz-átiratok (Thamürasz sírja Antiokheiában;   Mithridatész idejében; Thermódón; Kimón, Learkhosz fia, huszonkét éves egyetemista, görög bölcsészhallgató (Kürénében) (versek)
Utassy József Isten hozott tavasz, Isten hozott! (Türelmetlen; Hajlék hajléktalanoknak; Kiszáradt fa; Isten hozott; Tavasz van, kikelet; Tűntén a télnek; Tavasz a hadi úton; Haiku)
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal (VII. rész – fordította:   Szenyán Erzsébet)
Tornai József A kitagadott; Szilvafának sok ága; Nem, nem: megölték a szerelmet… (versek)
Halasi Zoltán A királycsináló (vers)
Filep Tamás Gusztáv Deklasszálódás, unalom, irónia (Ligeti Ernő társadalmi regényei)
Varga Balázs A rajzolók szerződése (Az elmúlt évek hazai animációs rövidfilmjei a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál tükrében)

Február

*** A vörös és a fehér szamár, avagy a határzónák intenzivitása (Tolnai Ottóval beszélget Virág Zoltán)
Géczi János A fekete; Milyen (versek)
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal (VI. rész – fordította:   Szenyán Erzsébet)
Jánk Károly Vadkacsák éve (versciklus)
Ferdinandy György Chica (Trópusi lány)
Konrád Áron Egyedül; Négysoros; Előlem vagy mögülem; Ámulat; Nagy függönyök, bársony ágyak (versek)
Tódor János Kis magyar agressziók
Zelei Miklós Egy tengerjárt magyar (Elmondja Csáky Károly ipolysági író)
Bence Erika A vonat jelentésköre a közép-kelet-európai kultúrában
Elek Tibor Fejek-Szemek-Kezek-Lábak (Bahget Iskander fotókiállítása elé)
Csányi Erzsébet Fáradhatatlan káosz (Géczi János: Az egyetlen tőr balladája)
Bahget Iskander fotói

Január

Sándor Iván A tetthely megközelítése (Egy nyomozás krónikája)
Bogdán László Sándor Iván épülő regénye
Kovács András Ferenc Kavafisz-átiratok (Bizánci költő Monemvasziából; Szüéné végvidékén 1291-ben; Kitörni Atlantisz felé; Athanasziosz Hrisztopulosz; Húsz éve már)
Tóth Erzsébet Gyerekgyilkosok (vers)
Tandori Dezső Gergely-naptár fahangra
Fekete J. József Miként lettem budapesti író (és nem veszítettem el egy barátot)
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal (V. rész – fordította: Szenyán Erzsébet)
Sulyok Vince Szent-Iván éjén (vers)
Kántor Lajos Vörösmarty – Bazilika – Károlyi
Tolnai Ottó Két új jegyzet Benes Józsefről
*** Legenda Rab Zsuzsáról (Összeállította: Albert Zsuzsa)
Molnár Csaba Ráérő idő (Janisch Attila vallomása)
Pécsi Györgyi A mese folytatódik (Lázár Ervin: Csillagmajor)
Kemény Gábor Értekezések Márai Sándorról (Lőrinczy Huba: Az emigráció jegyében)
Fehér Zoltán Valamikor régen a Száraz Szeretnél volt Magyarföldnek határa
(Halász Péter: A moldvai csángó magyarok hiedelmei)
Benes József grafikái