Tartalom 2007.

December

  125 éve született Kodály Zoltán
Pintér Lajos medalion (Kodály halála; a Katona-emlékműnél; Kodályt Illyés köszönti; egy rádióadásra) (vers)
Tóthpál József Kodály Zoltán és a magyarság sorskérdései
Móser Zoltán Mesében és fényben (Kodály Háry Jánosáról)
Albert Gábor Kodály szózata 1955-ben
Körber Tivadar Kodály műveinek irodalmi forrásai
Dobozi Eszter Kodály Zoltán tanulmányainak stílusáról
Bónis Ferenc Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus
Péteri Lóránt Zene, oktatás, tudomány, politika (Kodály és az államszocializmus művelődéspolitikája [1948-1967])
Heltai Nándor Tóth Lászlónak is köszönhető, hogy Kecskemét szívébe fogadta Kodály Zoltánt
Kéri Laura-Ittzés Mihály Kodály pedagógiájának és művészetének szolgálatában (Két beszélgetés Erdei Péter Liszt-díjas karnaggyal, a Kodály Intézet igazgatójával)
Berlász Melinda „Csak lélekben és gondolatban” (Veress Sándor Kodály-köszöntői az emigrációból)
Ittzés Mihály A népzenekutatás Kodály nyomdokain

November

Kovács András Ferenc Négy koan; Japán hexameter; Színe és visszája; Les Conditions humaines; Agyagtáblák a tűzben; Kipusztuló galaxis; Egy könyv a feledésnek (versek)
Csiki László A kezdet vége
Lövétei Lázár László Papírszeletek (versek)
Bene Zoltán Kis, szerelmes történet
Tandori Dezső Juhász Ferencnek, 2007-ben; Pótdal, Ferencnek (II.); TD, Ferencnek, tovább; kafkai (III.); Magamnak „Nincs Kharón még!” (IV.); Ferenc, én… ! (V.) (versek)
Erős Ferenc Önéletrajz, napló, levelezés: analitikusok és páciensek önvallomásai
Tornai József Legyetek tökéletesek, mint…; Az Életfába vésem…; Mania in excelsis homo!; Mint hetven éve; A szürke puli; Öregség és kisgalambok; Öled előtt; Nem halhatok meg?; Kilenc; Vágóhíd; Megtarthatatlan; Pusztában semmi; Anyámban bíztam…; Egy katona-állat; Gyümölcsfa (versek)
Sárándi József Túlélési technika; Naponta; Digitális impulzusok; Népmese (versek)
Nagy Farkas Dudás Erika Döntetlen; (test nélkül); Az öreg háznál; Csábító; Élt 45 évet (versek)
Rapai Ágnes Utazás előtt; Már nem halok; Lakást eladni nem nagy ügy (versek)
Orosz László Hatvan éve
Szuromi Pál Macskasirató (Földi Péter festészetéről)
Zelei Miklós A nagy szovjet cirkusz (Egy nap Zoltai Károllyal)
Bence Erika A mai Jókai-értés (Az Erdély aranykora és a Dzsigerdilen)
Fazekas Sándor A Háygyerek (Háy János: Házasságon innen és túl)
Kolozsi Orsolya Egymást keresztező sorsok (Háy János: A gyerek)
Mezey László Miklós Az emlékállító (Sárándi József költészetéről)

Fekete J. József

Üdvözítő egyszerűség (Danyi Zoltán könyveiről)
Földi Péter festményei

Október

Kovács András Ferenc Februári napló; Vén rónin búcsúverse; Tavaszvadászat; Naplótöredék; Légyhullás; Asztali áldás (versek)
Grecsó Krisztián Doktor urak
Varga Imre Sorsalakító; Az önfelejtő fohásza; Ókori pornográf töredék (versek)
Győri László A Hamburg–New York-i hajójárat
Esteban Zazpi de Vascos Kecsua dalok (versciklus – Ferenczes István átköltései)
Harkai Vass Éva Levele érkezett; Feledésre és elmúlásra; Négysoros; Ami mulandó. A kép fonákja; Ami tartós. A kép színe (versek)
Orosz László Az én 1956-om
Nyilas Atilla A Túra; Katonavonat (versek)
Fried István

Jókaival az abszurd határán (Történetek egy ócska kastélyban)

Lengyel András

„…a vulkánló Európa hátán” (Németh Andor, a berlini tudósító)

Kántor Lajos Gellért Sándor-olvasat (2007)
Fekete J. József Bájosan együgyű kőszobrok (Helyi színek és túlszínezések négy Gion-regényben)

Pintér Lajos

A madarat rajzoló kéz (Bodri Ferenc Bánk bán-illusztrációi elé)

Kovács Krisztina

A tér alakzatai (Hunyady Sándor: Szűrve, habbal – Nagy Lajos: Budapest nagykávéház)

Pienták Attila

Három verseskönyv (Egy rock&roll születése)
Bodri Ferenc grafikái

Szeptember

Marsall László Köznapi keserves; A „Piroska és a Farkas” közismert mese Ördög-módija (versek)
Ferdinandy György Snufákok
Utassy József Távlat; Játék; Intelem; Szinte szisszent (versek)
Vári Attila Tavasz; Ősz (vers)
Acsai Roland Sebesült angyal (vers)
Czakó Gábor Rémmesék
Tandori Dezső Érzületi pótkötet
Szuromi Pál Egy kivételes nyomhagyó (Deim Pál művészi számvetéseiről)
Fekete J. József Aki a csöndet választotta (Sánta Ferenc 80 éves)
*** Legenda Kiss Tamásról (Összegyűjtötte Albert Zsuzsa)
Beke József Édös anyanyelvünk (Gondolatok a Kecskemét környéki ö-ző nyelvjárásról)
Zelei Bori Családirodalom? (Kiss Ottó három kötetéről)
Jenei Gyula Válogatott huszonegy (Körmendi Lajos: Az álom fonákja)
Valastyán Tamás Vitam impendere vero (Bálint Péter: Egy kretén vallomásai)
Rózsafalvi Zsuzsanna „…vannak történetek…” (Tóth Krisztina: Vonalkód. Tizenöt történet)
Bíró-Balogh Tamás A Szerző kísértetének szelleme (Márfai Molnár László: Ahol a szerző megtörténik)
Nagy Márta A gnózis poétikája (Lengyel Tamás: Tamás evangéliuma)
Urbanik Tímea Növénytár nyílás és virágzás (Magyar irodalmi herbárium)
Konczer Kinga A történetíró (Patrik Ouredník: Europeana; A megfelelő pillanat, 1855)
Darvasi Ferenc Fölötte apának-anyának (Urs Widmer könyvei)
Deim Pál művei

Július-Augusztus

Veress Miklós Isteni purparlé; Szoborpark II.; Szoborpark IV. (versek)
Vári Attila Kőpad
Szepesi Attila Családregény; Remetedal; Párkák (versek)
Pintér Lajos tiszavirág (vers)
Vörös István Egy törpe bőrkabátja
Halasi Zoltán A vesztes (vers)
Géczi János Kutyák, arkangyalok és angyalok
Csehy Zoltán Nottetempo; Az Edgard Varese-matt I. (versek)
Tandori Dezső Farsang utóján: 2006-ban előre 2007-ről
Maurits Ferenc Szürkület, szürkületben (vers)
Szentmártoni János Ripolus ébredése; Láz; Az első ballada (versek)
Acél Zsolt Közösség és ítélet (Kísérlet a nemzeti identitiás elbeszélésére Berzsenyi Dániel A magyarokhoz című ódája alapján)
Bíró-Balogh Tamás Egyszerű, rövid, populáris („Csonka Magyarország nem ország”: a revíziós propagandagépezet működése)
Lengyel András Az úgynevezett ál-Az Est (Egy magyar médiacsata története)
Kenéz Ferenc Vers és környéke (Kibeszélő-s(z)ó)
Monostori Imre Grezsa Ferenc életműve
*** „Ezt mind egyszerűen el kéne mondani” (Tandori Dezső A Legjobb Nap című kötetének szerkesztőjével, Tóth Ákossal Gyuris Gergely beszélget)
Szekrényes István A király meztelen (avagy Egy boldogtalan kritikus „apológiája”)
Büky László Márai Sándor korszakok határán (Fried István: Siker és félreértés között)
Kovács Krisztina Titkosírás – rejtőzködő történetek (Miklya Luzsányi Mónika: Te csak táncolj szépen)
Darvasi Ferenc Olvasónapló (Identitásjátékok, testgyakorlatok - Kiss Noémi: Tájgyakorlatok; Széttartó elbeszélések - Láng Zsolt: Kovács Emma születése és más elbeszélések)
Maurits Ferenc grafikái

Június

Kovács András Ferenc Frusztrált állatok lexikona (versciklus)
Podmaniczky Szilárd A Magritte-vázlatok
Dobozi Eszter Álom egy utazásról; Beszélgetés északkal, kelettel, nyugattal, déllel (versek)
Nagy Gábor Anagrammák (versciklus)
Grecsó Krisztián Doktor urak
Demény Péter A lélek hallgat; Messages (versek)
Karácsonyi Zsolt Test; Az ismeretlen varjú; A Rom (versek)
Bálint Péter „Szellemi tisztaságérzés” (Visszakeresés Gulyás Pál Garabonciás éj című versében)
Fekete J. József Egy gépiratban maradt Szentkuthy-kritika elé
Pécsi Györgyi Rekviem Bácskáért (Gion Nándor tetralógiájáról)
Mikola Gyöngyi Verekedés a Zöld utcában (Az agresszió reprezen- tációja Gion Nándor regényfolyamában)
Füzi László „A lét örök meséi” (Gion Nándor kései elbeszéléseiről)
Miskolczi Miklós Trianoni ikrek (Három pötty a déli országhatáron: Tompa, Kelebia, Csikéria)
Pomogáts Béla Nyitott műhely (– Az új Korunk a magyar folyóiratok között –)
Fehér Zoltán „Ott kincs van, mer tűz ütött ki” (Az arany mint az Alsó világ Napja kincsmondáinkban)
Ittzés Mihály Százötven esztendő és hatvannégy év krónikája – szóban, képben
(Bónis Ferenc könyvei a Budapesti Filharmóniai Társaságról és Bartók Béláról)
Monostori Imre „Az ember célja mégiscsak az üdvözülés” (Németh László: Napló)
Nagy Márta Színről színre látni (Baka István: Publicisztikák, beszélgetések)

Május

Ryszard Kapuściński

A Mások (Bécsi előadások I–III. – fordította Szenyán Erzsébet)
Füzi László A szemtanú (Emlékezés Ryszard Kapuścińskira)
Turczi István Aquamanile (versciklus)
*** Manysi népmesék (Moszhum hótalpcsapása; Találós kérdések; Az árva leányka; A harkály s a vékonyra köszörült tű; Kedves kicsi Mosne – Buda Ferenc fordítása)
Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett (A Földet hallgatom; Varjú Hónap – Buda Ferenc fordítása)
Németh István Kései sirató
Orosz László Tiborc és Biberach
*** Elnémulás (Beszélgetés Hubay Miklós dráma-íróval; Beszélgetés Merő Béla rendezővel) – az interjúkat Kada Erika készítette
100 éve született Dsida Jenő
*** Dsida Jenő századik születésnapjára (Láng Gusztávval beszélget Fűzfa Balázs)
Vincze Ferenc Ideológia és rekanonizáció (– az 1956–57-es Dsida-vita diskurzusa és retorikája –) 
László Ferenc Román utóhang az 1934-es bukaresti „Bartók-affér” történetéhez

Ittzés Mihály

Bartók szolgálatában (László Ferencről – gyűjteményes kötete alkalmából) 
Rózsafalvi Zsuzsanna A Nyugat és kora (Babits Mihály: Tanulmányok, esszék)
Nagy Hajnalka Kriptából jövet, emléken túl (Kontra Ferenc: Wien a sínen túl című regényéről) 
Szabó Tibor Tisztított prózaszövet – pusztító referencialitás (Grecsó Krisztián: Pletykaanyu)
Bárth János Paraszti életút – paraszti tudás (Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége. Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet élt parasztgazda emlékezetében című könyvéről)
Cseke Péter Munkássága a Magyar Örökség része (Beke György fejfájára)

Április

Pintér Lajos öröknyár: elmúltunk ötvenévesek; tiszavirág (versek)
György Attila Mohikánok; Az a bizonyos csecsen zászló
Szűgyi Zoltán Pillangóversek (versciklus)
Sárvári Kornél A felolvasóest
Gál Sándor A jövőtlenség éjszakája; időm ha volna (versek)
Sándor Iván Paulóval a görög tengerparton (3.)
Kovács András Ferenc Frusztrált állatok lexikona (versciklus)
Valastyán Tamás Egy posztmodern Aesopus (Séták KAF MeseFöldjén)
Krusovszky Dénes Az a pont; Madárfelhők; Minden egyszerre működik; Az utolsó dolgok (versek)
Bányai János Az eszméjét elfelejtett város (Mítosz- és hagyományvesztés New Hontban)
Gömöri György Pillanatképek költőkről (Szabó Lőrinc, Füst, Illyés)
Kántor Lajos Az Idő Vaskalapja – Negyed évszázad (1964–1988) Sükösd Mihállyal (És egy kevés abból, ami előtte volt, majd utána következett)
Tódor János Alkalmi munka
Zelei Miklós Hogyan lehetne olvasni?
Molnár Zsuzsa Az elvesztegetett vagy lehetséges teljesség könyve (Mihancsik Zsófia: Nincs mennyezet, nincs födém. Beszélgetés Nádas Péterrel)
Kolozsi Orsolya Tapogatózás (Mihancsik Zsófia: Nincs mennyezet, nincs födém. Beszélgetés Nádas Péterrel)
Bence Erika Alkotás háború idején (Lovas Ildikó: Kijárat az Adriára. James Bond Bácskában)
Bereznai Zsuzsanna Jézus dicsértessék! (Bárth János: Jézus dicsér-tessék! A székelyvarsági hegyi tanyák népének vallási hagyományai)
Bakonyi Veronika A vad meztelen (ahogy a felnőtt olvasó elképzelte?) (Podmaniczky Szilárd: Ahogy a Kisnyúl elképzelte című mesekönyvéről)
Konczer Kinga „a képeskönyve volt az élet” (Polcz Alaine: Egész lényeddel)
Orcsik Roland Egy családtörténet fénylő sebei (Maurits Ferenc: Szürkület, szürkületben)
Lackfi János Nyitva (Krusovszky Dénes: Az összes nevem című kötetéről)

Március

Tolnai Ottó A rózsaszín sár (Egy előszó, amely kimozdul)
Tandori Dezső Rimbaud real; Rimbaud kontra; „…az élet reálját” (versek)
Háy János A gyerek
Sumonyi Zoltán Egy kiállítás képei – Magyar etűdök (versciklus)
Kiss Benedek Költők, romantikusan, minden időben; Pólusok; Törvények rabságában; Pitypang és gyermekláncfű; Szálljatok, évek!; Van rózsa, szerelem; Szkarjatyin tábornok a dombon (versek)
Buda Ferenc Négyszázkilencvenöt nyolc-nulla-nyolc – 1957: az én huszonegyedik évem – (IV., befejező rész)
László Ferenc Kodály Zoltán román „kollégiumai”
Kocsis Lilla Miért éppen a foci?
Darvasi Ferenc Mese, mese, meskete (Darvasi László: A titokzatos világválogatott)
Olasz Sándor A regényírás nehézségei (Ferdinandy György: A Pourtalés-kastély lakói)
Molnár Zsuzsa

Nem melléklet vagy függelék (Spiró György: Széljegyzetek)

Szilágyi Judit „Csak egy kis dokumentáció”(?) (Szakács István: Történtek dolgok)
Varga Mihály Könyv Bács-Kiskun művelődéstörténetéről (Gila János: Közszínterek, krónikák)
Szekér Endre Levél Határ Győzőnek
Buda Ferenc Végbúcsú Nagy Gáspártól
Tandori Dezső rajzai

Február

Halasi Zoltán Ázáde (vers)
Márton László Ez csak egy hétköznapi látogatás
Petőcz András Idegenek
Jász Attila [márésmég] (vers)
Villányi László óta mindhiába; volna nekünk; vigyem magammal; tőlem ne (versek)
Hász Róbert Heinz fia Szentágost
*** Az áthelyeződések koreográfiája (Hász Róberttel beszélget Virág Zoltán)
Buda Ferenc Négyszázkilencvenöt nyolc-nulla-nyolc – 1957: az én huszonegyedik évem – (III. rész)
Ágh István Emlékező köszöntés
Balogh Tamás „Egy reggel a postás levelet hozott” (Kosztolányi ifjúkori helykeresésének önellentmondásai)
Szekér Endre Márai és Kassa
Fried István A Madách-kutatás hétköznapi ünnepei (Kerényi Ferenc Madách-köteteiről)
Labádi Gergely A magyar költő idegen messze földön (Márton László: Minerva búvóhelye)
Szigeti Kovács Viktor Ariadné fonala, avagy a fordítás elmélete (Márton László: Minerva búvóhelye)
Orcsik Roland Amikor a szimbólumoknak nyoma vész (Hász Róbert: A künde)
Alföldy Jenő Szárnyak és fékek (Jász Attila: Fékezés)
Kolozsi Orsolya „Cuore, amici”  (Kőrösi Zoltán: Milyen egy női mell?) 
Técsy Edit Mind a ketten (Hernádi Mária: Egy találkozás története) 
Kiss László Inkább (?) a nemlét (Balogh Tamás: Nemlétező dolgok)

Január

Benny Andersen

Szívem bevándorlója; Kezdetben; Így éltem mint bevándorló; Kierkegaard biciklin (versek) – fordította : Miszoglád Gábor

Peer Hultberg

Szó szerint – fordította: Szappanos Gábor; Rekviem; XI – fordította: Petrikovics Edit

Ib Michael

Grill; René – fordította: Bogdán Ágnes

Klaus Rifjberg

Krónika: Kifelé a semmiből (próza); Új házasok; Szabadkikötő (versek) – fordította: Miszoglád Gábor;
Krónikus ártatlanság (elbeszélés) – fordította: Soós Anita

Jacob Ejersbo

Északi erő – fordította: Bogdán Ágnes

Niels Frank

Egy német költő emlékére; Torzó; Válasz; Napló (versek) – fordította: Bogdán Ágnes

Henrik Norbrandt

Már nem lehetsz a rózsám; Halfogó; Szerelmes szonett; Mikor elválunk (versek) – fordította: Bogdán Ágnes

Karen Blixen

Modern házasság és más elmélkedések – fordította: Kertész Judit

Jens Christian Grondahl

Piazza Bucarest - fordította: Kertész Judit

Pia Tafdrup

Esőfoszlány/darab; Susogás; Lecke a lombok között; Dán nyár. On location (versek) – fordította: Miszoglád Gábor

Jens Blendstrup

Gud vallomásai – fordította: Soós Anita

Hanne-Vibeke Holst

Egy boldog asszony – fordította: Soós Anita

Helle Helle

Anyánk – fordította: Soós Anita

Jan Sonnergaard

A muslicák – fordította: Soós Anita

Kirsten Thorup

Harag – fordította: Soós Anita

Peter Hoeg

Akik talán rátermettek – fordította: Szappanos Gábor

Christina Hesselholt

Törlesztés – fordította: Szöllösi Adrienne

Soren Ulrik Thomsen

Tánc a szavakon (próza); Év végi kedd este; Ha elég minden napnak a maga baja; A vágyott a park sötétje felé futott (versek) – fordította: Szőke Zsolt

Borzák Tibor

Dán misszió

Hanne Tornoe

Utószó

Bahget Iskander

fotói