Tartalom 2008.

December

 

Tandori Dezső: 70

Tandori Dezső A menti félypont; Porleonínusok (versek)
Tóth Ákos „A körbejárható ember”
Frankl Aliona Tandori Dezső portréja
Csányi Vilmos A kapcsolat
Acsai Varga Vera munkái
Hegyi Csaba – Tandori Dezső rajzairól
Bányai János Szó és rajz (Tandori, Lator, Nádasdy, Tandori)
Nádler István Jambus (Tandori Dezsőnek)
Gyulai Zoltán Az „egy gondolkodás atlasza” (Tandori Dezső Ördöglakat című kötetéről)
Váli Dezső Köszöntés
Keserü Ilona Tandori Dezső portréja
Lanczkor Gábor Tandori Dezső nyolc Utrillo-verse
 
Dobozi Eszter A hely; Babérnyár; Írisz; Mondani, mondani, mondani… (versek)
Géczi János Gyakorlatilag elfeledhetetlen. Egy.
Aczél Géza (kontra)galopp javított utószinkron (versek)
Varga Imre Viviane elhagyja Merlint; Egy diáklány levele (versek)
Tarján Tamás Hal, halraj, csalétek („Fiatal dráma”: idéző jelek)
Demény Péter Kevéske else
Iván Zsuzsanna „szokatlan szavakban / nyilvánulok meg” (A kárpátaljai [?] Négyek)
Ménesi Gábor Liliom és vér (Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony)
Sinka Annamária Történetek a Másik szemével (Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony)
Fekete J. József Csillagfény és homály közt (Bálint Péter: Csillagfény és homály közt)
Bálint Péter Magam ajánlása (Örök közelség, ezer emlék – Szentkuthy Miklós válogatott dedikációi)

November

Utassy József Morgolódó; Csoda kell!; Bertalanosdi (versek)
Bogdán László Vaszilij Bogdanov verseiből (versciklus)
Váradi Nagy Pál URBIA (osztálykirándulás)
Halasi Zoltán Bolygó; Gyertya (versek)
Fenyvesi Ottó Maximum rock & roll (vers)
Bogusław Wróblewski „Az élet mélyre hatolásból fakad” (fordította: Szenyán Erzsébet)
Bence Erika Magyarország fölfedezése (esszénovella)
Miskolczi Miklós Szabadka elvesztése (90 éve történt: 1918. november 13., este 7 óra)
Maróti Egon Szilánkok
Borbás Andrea Az Ady-ciklusok terebélyes családfája
Pomogáts Béla Kodály Zoltán és Ady Endre
Petőcz András A Nyugat és a jelben létező avantgárd (Tamkó Sirató Károly ellentmondásos megítélése a 30-as években)
Lengyel András József Attila és Illyés – Osvát vonzásában (A marginalitás irodalomszociológiájához)
Schéner Mihály A képzelet szárnyán (Olasz Attila festészetéről)
Kiss László Márai, a tanító (Lőrinczy Huba: Az emigráció jegyében)
Ilia Mihály Könyvek árnyékban
Várnai Pál Kisvárosi út a holokauszthoz (Végső István–Simko Balázs: Zsidósors Kiskunhalason)
Olasz Attila festményei (Test-tájak)

Október

Pintér Lajos tiszavirág (versciklus)
Lövétei Lázár László Második ecloga (vers)
Kiss Ottó A másik ország (részlet egy készülő regényből)
Zelei Miklós „Annyira szerettem volna, hogy most már csinálhatom is” (Egy este Kiss Ottóval)
Petőcz András Indul a Kezdet; Nem én jövök (versek)
Ryszard Kapuściński Lapidárium VI. (8. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
Tandori Dezső Sírkövirózsák (vers)
Tornai József Tudom, milyen költő vagyok; A képtelenség a költészet; Oroszlán; És ezer mítoszt nemzett…; „Ha a világnak célja lenne, már rég elérte volna” (versek)
Gömöri György Bevezető a Woroszylski-versekhez
Wiktor Woroszylski Négy tél; Ítélet; Azok; Mit szabad a versnek (Részlet Az internálás naplójából II.); Utoljára (versek)
Molnár Vilmos Nagyanyám hokedlije
Orcsik Roland „Nem minden műhelytitok fennkölt és steril” (Beszélgetés Marko Čudić-tyal)
Németh István Mini(mális) próza
Szekér Endre Óbecsei képeslapok
Kántor Lajos Golyószórásban (Szilágyi Domokos, közelből)
Simoncsics Péter Egy „sportember” emlékezete (Kontra György (1925–2007))
Bánszky Pál Negyven éve fényképez Bahget Iskander
Dobozi Eszter „itt a legjobb” (Pintér Lajos Ezüst című kötetéről)
Bánki Éva Mindenekfölött költő (Kőszeghy Péter: Balassi Bálint – Magyar Alkibiadesz)
Toldi Éva Doktor urak (Grecsó Krisztián Tánciskola című regényéről)
Orosz László Katona koszorúi (Versválogatás. Szerkesztette: Bajtai Mária)
Molnár Zsuzsa Kocsmatörténetek (Cserna-Szabó András–Darida Benedek: Jaj a legyőzötteknek, avagy süssünk-főzzünk másnaposan)
Bahget Iskander fotósorozata (Orgoványi tél)

Szeptember

Caius Licinius Calvus Vatiniusra; Muciusra; Memmia és Oppia; Ió-töredék; Hermaphroditus-töredék; Endymion-töredék; Ianuariához; Epithalamium-töredék (versek, fordította Kovács András Ferenc)
Vári Attila Béke veletek
Benő Attila (Forgószínpad); (Mire jó egy balta?) (versek)
Esteban Zazpi de Vascos y Aitzgorri Inka románcok (Ferenczes István átköltései)
Ryszard Kapuściński Lapidárium VI. (7. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
Turai Laura Pogány ima; Fegyvertelenül (versek)
Orosz László Hatvan éve
Rigó Róbert A zsidó vagyon sorsa Kecskeméten (1944-1949)
Mózes Huba „Az ezerszínű élet”(Dsida Jenő Kóborló délután kedves kutyámmal című lírai riportjának hagyatéki gépiratváltozata)
Olasz Sándor „Homéroszi pajzzsal a halál ellen”(Juhász Ferenc újabb költészetéről)
Szuromi Pál Nemes egyszerűség, plebejusi méltóság (Sümegi György legújabb köteteiről)
Vekerdi László Domokos Mátyás hármaskönyve
Kozma Dezső Dsida vonzásában
Kerényi Ferenc Irodalomtörténészi voks egy elhúzódó történészi vitában (Miskolczy Ambrus két könyvéről)
Kothencz Kelemen A megbecsült városvezető (Merk Zsuzsa-Rapcsányi László [szerk.] A város keresi múltját. Borbíró (Vojnics) Ferenc, Baja város polgármestere című könyvről)
Nagy István festményei

Július-Augusztus

 

Molnár Csaba beszélgetései

  „Mitől lenne szabad?” (Beszélgetés Sári Lászlóval)
  „Rád ért az idő” (Beszélgetés Németh Gáborral)
  A Nulladik óra (Beszélgetés Jánossy Lajossal)
  „Volt egy víz alatti palotám” (Beszélgetés Péterfy Gergellyel)
  Meccsek az idővel (Beszélgetés Kukorelly Endrével)
  A szöveg árnyéka (Beszélgetés Kőrösi Zoltánnal)
  Elmozdulások (Beszélgetés Borbély Szilárddal)
  Rettegés a ráérő időtől (Beszélgetés Fliegauf Benedekkel)
  A megváltás kötelessége (Beszélgetés Hortobágyi Lászlóval)
  „Nekem a teremtés jut az eszembe” (Beszélgetés Szabados Györggyel)
  Az ismerős és ismeretlen rész (Beszélgetés Pethő Sándorral)
   
Füzi László Mostani számunk
  A fotográfiák a Szellemkép Szabadiskola fotó szakos hallgatóinak munkái.

Június

Gyáni Gábor Szűcs Jenő, a magányos történetíró
Pécsi Györgyi Az értelmezés zavara (Rendhagyó bevezető Szilágyi Domokos „átláthatatlan” költészetének olvasásához)
Aczél Géza (kontra)galopp (javított utószinkron) (vers)
Grecsó Krisztián The Toors
Balla D. Károly Hat haiku a helyzetről (vers)
Ryszard Kapuściński Lapidárium VI. (6. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
Vörös István Himnusz a németekhez; A történetek története; Állammorzsalék, meseország; A víztükör titka; Többféle áttelepülés; A fordítva működő hasonlat(versek)
Maróti Egon Szilánkok
Buda Ferenc Ágh István köszöntése
Ferdinandy György Captain Frank Nosti (Egy ’56-os magyar diák életútja)
Szuromi Pál Táncok, töprengések és tragédiák (Pálfy Gusztáv szobrászatáról)
Lengyel András Az „esernyőjét elhagyó öreg tanár” és József Attila
Kovács Krisztina Emigráns pozícióból (Az idegenség alakzatai Ferdinandy György prózájában)
Bacsa Gábor Képek a „nagyvilágból” (Balázs-Arth Valéria: Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon)
Alföldy Jenő Ahogy a csillag megy az égen (Lázár Ervin: Napló)
Pálfy Gusztáv szobrai

Május

Páskándi Géza [Minden az özvegységhez szoktat] (vers)
Páskándiné Sebők Anna Valaki közeledik a Végtelenhez
Darvasi László Virágzabálók
Villányi László ha valaha sikerül (- mondja édesanyám -) (vers)
Podmaniczky Szilárd A lovak színe
Varga Imre Minden lépésünkre; Lőrinc (képében) ábrándozik; Diákdal; Élőiket temetik; A test sötét terét (versek)
Szentmártoni János Apám után (3); Apám után (4) (versek)
Buda Ferenc Rendkeresés (- Jegyzetlapjaimból -)
Ryszard Kapuściński Lapidárium VI. (5. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
Irena Vrkljan A Mila bolygó (fordította: Csordás Gábor)
Bacsa Gábor „Mind összetettebb, mind egyszerűbb” (Benes József életművéről)
Lengyel András Juhász Gyula, Zalai Béla és „a válasz metafizikája” (A 20. század elejei „irodalmi forrongás” gondolkodástörténetéhez)
Bíró-Balogh Tamás Juhász Gyula szegedi székfoglalója
Bodor Béla Kritikák a teremtésről
Benes József grafikái

Április

Illyés Gyula A hit dolga
Illyés Mária A keresztény tematika
Márai Sándor Föld (Kitépett sorok egy reménytelenül lassan készülő regényből)
Mészáros Tibor Az élet orgazdája az ember (Vágy a teljes életmű után. Gondolatok Márai Sándor Föld című művének részletei kapcsán)
Jász Attila Esőkapu; Mindigangyal; Ahogycsak; Halakaparton; Sósízű; Nézemcsak; Nemakar
Pethő Sándor Lovag, Halál és Ördög (Hangjáték két részben)
*** A világ nem alkalmas a megváltásra (Grendel Lajossal beszélget Ménesi Gábor)
Ryszard Kapuściński Lapidárium VI. (4. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
Staar Gyula Múló szerelem volt a matematika? (Beszélgetés Vekerdi Lászlóval; 2. rész)
Fekete J. József Xántus csodamokaszinjában (Jász Attila: XANTUSiana – avagy egy regényes élet kalandjai)
Kerényi Ferenc Hasznos és fontos kérdőjelek (Orosz László: Kérdőjelek. Egy Katona-kutató töprengése)

Március

Kovács András Ferenc K. D. ismét japánokat műfordít,Zen-mester és a tanítványai, 2006 márciusa, 2007 nyara, Teremtmények, Mindenszentek, Thébai változatok (versek)
Pethő Sándor Lovag, Halál és Ördög (Hangjáték két részben; első rész)
Bogdán László Richardo Reis Tahitin (versciklus)
Elek Tibor „szövegek közötti térben”(Bogdán László újabb verseiről)
Miklya Luzsányi Mónika

Iszalag

Kabdebó Tamás Az Isten tora; Isten irgalma; Túlvilágok; Ulisszesz utolsó útja (versek)
Marin Sorescu Emlék; Méreg (versek - Antalfy István fordításai)
Ryszard Kapuściński Lapidárium VI. (3. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
Tandori Dezső Trio Montaigne (III. 69, Fülbenézni önmagunkkal?!)
Staar Gyula Múló szerelem volt a matematika? (Beszélgetés Vekerdi Lászlóval; 1. rész)

Bombitz Attila

A világ, ha osztrák
Arany Mihály „A valóság osztható” (Valóság és megismerés Christoph Ransmayr regényeiben)
Belák Henriett Felmérhető-e a világ? (Egy sikertörténet természetrajza: Daniel Kehlmann)
*** Elmozdult képek? (Panek Zoltán születésének
80. évfordulóján Láng Gusztávval beszélget Fűzfa Balázs)

Február

Győri László Tíz darab perc (vers)
Balázs Attila Kinek észak, kinek dél: a visszatért Délvidék
Szűgyi Zoltán Illanó szépség (Pillangóversek - versciklus)
Vári Attila Immaculata, avagy ki volt a szeplőtelen?
Cselényi Béla A biharpüspöki őrtorony; a wörthi-tó; A tébolydaromboló (versek)
Kőrösi Zoltán Szerelmes évek
Tandori Dezső Trio Montaigne (II. Hiányzás helye)
Ryszard Kapuściński Lapidárium VI. (2. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
*** A líra/epika-(választó)vonalon (Zsávolya Zoltán 2007. őszi beszélgetése Petőcz Andrással)
Kerényi Ferenc Egy ősbemutató emléke (175 éve mutatták be Katona József Bánk bánját)
Tarján Tamás Sötét szájzugok (A Nagy Lajos-i szituáció)
*** Legenda Tóth Istvánról (Összegyűjtötte Albert Zsuzsa)
Ménesi Gábor A szenvedélyes olvasás kalandja (Fekete J. József: Mit ér az irodalom, ha magyar?)

Január

Sándor Iván A forgatókönyv
Zalán Tibor Testek A-tól Z-ig (Lenyomatok, Húsnéző, Teremtéstelen, Kitakarás) (versek)
Ryszard Kapuściński Lapidárium VI. (1. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
Tandori Dezső Trio Montaigne
Térey János Asztalizene
Hubay Miklós Naplójegyzetek
Demény Péter Új inget gondolunk reád; (Az életem egy rossz vagón...) (vers)
Gömöri György Nauplion fölött; Német nyelvlecke, 1945. január; Fészek-sirató; Sylvia (versek)
Kiss Benedek Ki tudja?; Szőlőből, bőrig ázva; Átévszakulások; Akit nevezek; Bokor alatt (versek)
Provaznik Géza álmainkat a takarító; mese a testvérkékről akik megállították a napot; metszet apámról (versek)
Kőszeghy Péter Balassi Bálint Báthory István udvarában
Kerényi Ferenc Madáchi stílus – madáchi ember
Orosz László Fejcsóválás és főhajtás (Gyulai Pál és Milecz János; Emlékezés öt éve halott szerző tíz esztendeje megjelent könyvére)
Nagy Gábor Nagy László: Gyászom a Színészkirályért című versének szemiotikai elemzése
Kollár Árpád Jelenné tenni a múltat – a gépangyal tekintete
Ócsai Éva Arányok és túlzások könyve (Térey János: Ultra – új versek, 2002–2006)
Szekér Endre A válogatott versek (Gömöri György: Ez, és nem más)
Bíró-Balogh Tamás A filológus öröme (Déry Tibor levelezése. 1901–1926 I/A. Sajtó alá rendezte: Botka Ferenc)
*** Varga Mihály köszöntése
Alföldy Jenő Vitamonológ (Kovács András Ferenc és Tornai József haikui)
Aba-Novák Vilmos rajzai