Tartalom 2011.

 

December

Tandori Dezső
Magánvers. Pontvers. Kosztolányi-Szép (vers)
Buda Ferenc
A Világ folytatása
Győri László

A tisztaság akarása; A régi ház; Egy papagáj elhulltára (versek)

Zelei Miklós

Alsó határ

Füzi László

Megérkezés (III. rész)

Maróti Egon

Szilánkok

 

Szabó József

Reflektorfényben Az ember tragédiája

Kántor Lajos

Konglomerát (Erdély)

Vajna Gyöngyi

Marsall László két versének értelmezése

Sümegi György

Diószegi Balázs arcképeiről

Dobozi Eszter

„Kössenek engem Magyarországhoz!” (Agócs Sándor verseskönyvéről)

Fehér Zoltán

„Ideki a hegybe felnőtt komlókóró…” (A moldvai csángó magyarok etnobotanikája)

 

Diószegi Balázs grafikája

Bahget Iskander fotói

 

November

Buda Ferenc 75

Buda Ferenc
EZ-AZ
Buda Ferenc
Madarak; Gyöngyvirág; Panna; Boldi; Kender alatt kis ember; Esteledik; Didergő dal; Álom (versek)
***

Ajugolak (Baskir népmese – Buda Ferenc fordítása)

Lövétei Lázár László

Születésnapi rondó-féle (vers)

Pintér Lajos

Férfikönnyek

Fekete J. József

A rend keresője

Alföldy Jenő

Egy kard mint művészi remeklés

Molnár Vilmos

Történet egy vaddisznóról

Tóth Erzsébet

Aranysakál

Fekete Vince

Költők a Dunában, avagy Buda Ferenc tekintete

Dobozi Eszter

Emlékezés és vallomás (Buda Ferenc: Világ, világom című könyvéről)

 

Aczél Géza

(szino)líra (vers)

Füzi László

Megérkezés (II. rész)

Péter Márta

(péntek); rám zuhan; alternatívák/romok; odavetné; (nem ütközik); bejárat; (kiállsz a földből); síkidom; holt-pont (versek)

Imre Zoltán

(Nemzeti) kánon és (nemzeti) színház (– vita a Bánk bán 1930-as centenáriumi színpadra állításáról)

Imre Zoltán

(Nemzeti) kánon és (nemzeti) színház (– vita a Bánk bán 1930-as centenáriumi színpadra állításáról)
Internetes, bővített változat

Varga Mihály

Tudós tanár Kecskeméten (Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója)

***

Fazont adni egy színháznak (Bagó Bertalannal beszélget Ménesi Gábor)

 
Tarján Tamás

Visszaszámlálás (Grendel Lajos: Négy hét az élet)

 

Bahget Iskander fotói

 

Október

Zalán Tibor

Fáradt kadenciák 2. (vers)

Füzi László
Megérkezés (részlet)
Papp Tibor

szófonatok kezdetnek; megveted; ujjak kulcsa (versek)

Petőcz András

Csevegésben, lágy olvadozásban; Mostanság az Isten; Sétálgat az Isten (versek)

Németh Zoltán

Maradék; Zihál (versek)

Horváth Adrienn

burleszk; A vattacukor illatú lány (versek)

Tőzsér Árpád

Helynevek a máz alatt

 

Tolnai Ottó

Benes József és Gerle Margit szegedi tárlata elé

Bacsa Gábor

„Minden csomagolás?” (Benes József tiszteletére)

 

Lengyel András

Az illegális KMP föloszlatása és József Attila

 

Ferkov Jakab
Két csongrádi volt hadifogoly vallomása
Hell Roland
Életútinterjúk a Kádár-korszak néhány vezető politikusával
***
„Az életet már megjártam…” (Beszélgetés Beke Józseffel – az interjút készítette Kada Erika)
Kelemen Lajos
Mi tesz hát csodát? (Győri László: A szó árnyéka)
Bartusz-Dobosi László
„sír a Fiú velem” (Iancu Laura: névtelen nap)
Kapecz Zsuzsa
Nem mondom meg a nevem (Petőcz András: Másnap – Feljegyzések a háborúból)
Pienták Attila
Első vérig (Nyilas Atilla: Az Egynek álmai. Álmoskönyv)
Bereti Gábor
Otthonunk az irónia (?) (Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, tarkát…”)
Bartha Ákos
Történelem alulnézetből (Csonka Mihály élete és világképe. Szerkesztette: Romsics Ignác)
 
***

A 2011-es Katona József-esszépályázat eredményhirdetése

 
Benes József grafikái

 

Szeptember

Németh László

Magam helyett (A mű utolsó fejezete – közreadja Németh Judit)

 
Juhász Ferenc

Fehér vasszék a kertben (vers)

Ferdinandy György

Donna Blankita

Utassy József

Hitem; Daloló (versek)

Kiss Benedek

Az utolsó repülés; Úgy szeretnék megbékélni; Baka volt, magyar (versek)

Zsidó Ferenc

Laska Lajos

Tandori Dezső

Két (I); Két (II) (versek)

Darvasi Ferenc

Színész kettő

Alberd Yollaka

A maradó; Félig fényből félhomályba; A mentség (versek – Balla D. Károly fordításai)

Villányi László

Folyók; A szemközti fa; A túlélő; Gyónás (versek)

 

Egriné T. Szonja

Radnóti Miklós egy éve Liberecben

Szabó Gábor
„Metafizikai harisnya” – az „én” öltözéke Petri György lírájában
Fried István
Az irodalmi két/többnyelvűség – komparatisztikai nézőpontból
Szuromi Pál
Paradicsomi örökzöldek (Kokas Ignác festészetéről)
 
Borcsa János
Nézőpontok és horizontok új Markó-szonettekben (Markó Béla: Tulajdonképpen minden)
Turi Tímea
Majdnem mindig kényszerhelyzet (Térey János: Protokoll)
Bakonyi István
Főszöveg (Petőcz András: Behatárolt térben)
Fekete J. József
A Változatlan Semmi megfigyelője (Nagy Zopán: A kötet címe. A haiku jegyében)
Szigeti Kovács Viktor
Minek nevezzelek lemur? (Garaczi László: Arc és hátraarc)
Luchmann Zsuzsanna
„Taníts meg szeretni…” (Miklya Anna: Eloldozás)
Balázs Imre József

A „tiszta költészet” pillanata (Cseke Ákos–Tverdota György: A tisztaság könyve)

Kerekes Ibolya
Tanyaáldozat (Bárth János: Tanyasors, gazdasors)
 

Kokas Ignác festményei

 

Július-Augusztus

Kovács Éva
A narratív módszertanok politikája
Horváth Sándor
Muszáj interjúzni? (Az oral history mint nyilvános és/vagy szakszerű történelem)
Babucs Zoltán

A második világháború emlékezete

Baumann Tímea

„…még ha száz évig élnék, akkor se menne ki a fejemből…” (A malenkij robot elbeszélése egy életútinterjúban)

Dobos Marianne

Szibériai ballada

Kincses Károly

„Soha nem akartam innen elmenni, most se, és a jövőben sem. Amennyiben van jövő.” (Reismann Marian [1911–1991])

Kőrösi Zsuzsanna

„Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni” (Meneküléstörténetek 1956 végéről)

Kovai Melinda

„Számlálatlan forró csókkal” (Állambiztonsági megfigyelés a Kádár-korszak pszichiátriai kórrajzain)

Kövér György

Írott orális történelem

Havadi Gergő – Majtényi György

Haverok, buli, Politikai Bizottság (Vendéglátás, éjszakai élet és luxus a szocializmusban)

Tóth Eszter Zsófia

„Exnarkós körök beszélgetnek” (Módszertani kísérlet egy találkozó többszempontú elemzésére)

Bartha Ákos – Szilágyi Zsolt

Történelmi tapasztalat mint mentális valóság (A történelemoktatás és a történetírás néhány kérdése a személyes emlékezet tükrében)

Sági Norberta – Rigó Róbert

Az oral history lehetőségei az oktatásban

 

Reismann Marian fotói

 

Június

Buda Ferenc
24 haiku
Halasi Zoltán
Gyerekmentés
Tandori Dezső
„Egyáltalán” – és konyhája
Harkai Vass Éva
Naplóversek (versciklus)
Podmaniczky Szilárd
Lebegés
Péter Márta
a legmélyebb; a másik part; csak állt; Gandan; lassul a kifelé; (ott); szélfútta; szépen; úgy (versek)
 
Száz éve született Bibó István
***
„Az is csinál valamit, aki valami komolyat ír” (Beszélgetés ifj. Bibó Istvánnal – az interjút készítette Ménesi Gábor)
Balog Iván
„Békecsinálók könyve” (Fasizmus és antiszemitizmus – mint hisztéria)
Kabdebó Lóránt
A mitikusságnak megtépett foszlányai és a Költő Agya (Nyolcvan éve jelent meg a Fekete kolostor)
Mózes Huba
„Szelíd hárfával siratlak” (Ismétlésalakzatok és aranymetszés a dsidai versépítésben)
Kabán Annamária
Versépítő intertextualitás (József Attila-maszkok Kovács András Ferenc-költeményekben)
Bányai Éva
Utazások a másságban (Más[ság]képek Selyem Zsuzsa 9 kilójában)
 
Tóth Csilla
Történeti tudatregény (Spiró György: Tavaszi Tárlat)
Sümegi György
A Képíró Bölcs remekművei magángyűjteményekben (Pap Gábor: Nem múló, szent összhang. Tóth Menyhértről – magunk között)

 

Május

Lövétei Lázár László
Nyolcadik ecloga (vers)
Potozky László
Pörgő szilvák
Kovács András Ferenc–Tompa Gábor
Kétbalkezes szonettek (versciklus)
Szepesi Attila
Óbudai varjak; Déli szél (versek)
Bene Zoltán
Családtörténet
Vörös István
A tölgy története (vers)
Géczi János
Végső utca; Két ceruzarajz egyetlen témára; Mézelő méh (versek)
Kudelász Nóbel
Csiga
Bánki Éva
Karácsony; Visszafoglalni a múltat; Félős vers (versek)
Tornai József
Az emberbomba
Petrik Iván
felettébb különös jelenségek tárháza (vers)
Kőrössi P. József
benyitok; a denevérlány hangja; Utána (versek)
Szigeti Csaba
Tormay Cécile Bujdosó könyvének műfaja
Szabó L. Imre
Móra regénye a regényről
Gerold László
Istenek és bérgyilkosok között (Gion Nándor, az elbeszélő)
 
Százéves a Nemes Marcell gyűjtemény
Németh István
„Szerette, ha szerették, de még inkább, ha csodálták” (Nemes Marcell, a műpártoló és az ember)
 
Petőcz András
Kassák és Vas István (avagy a korszerűtlenné lett mester)
Varga Ferenc
„Gyermekek – a Világmindenség megmentői” (Andrej Platonov prózájáról)
 
Halmai Tamás
Pannon zen (Juhász Attila: Eszkimószín)
 
Műtárgyak Nemes Marcell gyűjteményéből

 

Április

Tandori Dezső
A Wittgenstein-utó (vers)
Buda Ferenc
Világ, világom (Sztálin élve és halva)
Tornai József
Nénia; Ahogy a törvény bennem; Ősszel; Október hidegében…; Egy kavics arca (versek)
Tóth Erzsébet
Spinoza reggelije (vers)
Dobozi Eszter
Stoppos a XIX. századból; Találkozás a fiatalkával (versek)
Doncsev Toso
Apám fehér felhőket álmodott
Pienták Attila
A zöld ezerszínű változatai; Lopás (versek)
Ted Hughes
Újszülött Csikó; A Tyúk (versek – Acsai Roland fordításai)
 
Markó István
„…akadtak jó, bölcs és szent emberek, nem csak ebben a vén Európában!” (Szabó Lőrinc keleti eszmetársai)
Nagy Ferenc
Living will (Nádas Péter: Saját halál)
Miskolczy Ambrus
Román-zsidó identitásviták (avagy Mihail Sebastian „kettős élete”)
Gömöri György
Levelek Szabó Zoltántól
Sümegi György
Gy. Szabó Béla Homokvilága körül
 
Rózsafalvi Zsuzsanna
Elbeszéléskötet mint szöveg-tárlat (Pienták Attila: Tárlat)
 
Damó István
grafikai sorozata (Sármadár és a többiek)

 

Március

***
Megtalálható-e a múlt? (Gyáni Gáborral beszélget Ménesi Gábor)
Aczél Géza
(búcsú)galopp (vers)
Markó Béla
Ha néha félreüt; Egyetlen kertünk; Ezt kellene megértenem; Láthatási szerződés; Másféle minta (versek)
Podmaniczky Szilárd
Hazai hómező
Jász Attila
Kupolahéj; Majdnem (versek)
Vári Attila
Halotti tor
Turczi István
Nyitva minden ajtó; Derű és vakság (versek)
Bozók Ferenc
Tükörfolyosó; Piros csatos; Szentek (versek)
Tandori Dezső
Elérintő
Maróti Egon
Szilánkok
 
Oláh-Gál Róbert
Bolyai Farkas utolsó levele
Pernyész Anita
Identitás(keresés) Lakatos Menyhért Füstös képek című regényében
 
Hetven éve született Utassy József
Olasz Sándor
Utassy József versszimfóniái
 
Fazekas Sándor
Tormay Cécile ismeretlen arcai
Szegő János
Pillanatszerkezetek és pontonhidak (Marno János költészetesztétikájáról)
Fried István
Egy életmű nyomában (Kerényi Ferenc emlékezete)
 
Kassai Zsigmond
A szép és a semmi (Marno János: a semmi esélye)
Alföldy Jenő
A törzs szavaival (Vári Fábián László: Jég és korbács, versek 2002–2010)
Véghelyi Balázs
Isten filctolla (Bozók Ferenc: Rubinpirosat visz a nyárba)
Gajdó Ágnes
Rendkívüli szellem volt (Tverdota György: Németh Andor I–II.)
Ittzés Mihály
Zeneirodalom (Egy tankönyv, amelyet minden zenekedvelő élvezettel és haszonnal forgathat)

 

Február

Szlukovényi Katalin
Egy ornito-poétikai megfigyelés; Időjárás (versek)
Kontra Ferenc
Vándorok
Jónás Tamás
Töredék; Jegyzik az álmokat (versek)
Turai Laura
Olvadás; Mandolinomon a hangok; Amicizia; Tisztás (versek)
 
Hetven éve született Gion Nándor
Kabdebó Lóránt
Kárókatonák a megdicsőült éjben (Életkeresés köd-országban Gion Nándor szövegei segítségével)
 
Rex József
A Magyar–Jugoszláv Társaság története (1945. október – 1949 vége) (Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő)
Kántor Lajos
A szégyen éveiből
Szerdahelyi Zoltán
Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel
Szuromi Pál
Árnyéklények (Diószegi Balázs művészete és albuma)
Olasz Sándor
„Három bűnösök” (Móricz Zsigmond 1924–1925-ös naplója)
Sipos Lajos
„…az eltűnt egész (és rész) nyomában…” (Olasz Sándor: Magány és társaság között. Tanulmányok, kritikák)
Pavlovits Miklós
Tisza táji piktúra – Szuromi Pál nézőpontjából
Diószegi Balázs
művei

 

Január

Sándor Iván
Lánc, lánc, eszterlánc (regénynapló)
***
Mindig a múltunkon járunk (Sándor Ivánnal beszélget Ménesi Gábor)
Zalán Tibor
Nap-szilánkok (vers)
Egressy Zoltán
Szaggatott vonal
Balla D. Károly
Sokadik ősz; Kihűlőben (versek)
Patak Márta
Meddig lesz
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov verseiből (versciklus)
Lengyel András
A „kifordult tény”: egy modernitásalakzat geneziséhez (Kosztolányi, Cholnoky Viktor és A Hét)
Csapody Tamás
Abdai exhumálási jegyzőkönyvek
Botka Ferenc
A befejezetlen Felelettől – a Nikiig és a proteszt-novellákig (Jegyzetek Déry Tibor 1945 utáni levelezés-köteteinek szerkesztése közben)
Müller Rolf
Célkeresztben a Forrás (Kísérlet egy állambiztonsági történet rekonstrukciójára)
Tóth Csilla
A szöveg mint tárgy (Vizualitás, narráció és társadalmi reprezentáció Márai Sándor Bolhapiac című kötetében 1934, 2009)
Tóth Csilla
Székely-Kovács Olga (1900–1971)
Olasz Sándor
Kisprózák (Zalán Tibor: Göncölszekér)
Turi Tímea
Nyomoz utána (Sándor Iván – Féner Tamás: Hamlet visszanéz. Gábor Miklós arcai, szerepei)
Fekete J. József
Az illúziólét konkrét tapasztalata (Dreff János/Tóth Dezső: Az utolsó magyartanár feljegyzései)
Doncsev Toso
Példa és jelkép (Lőrincz Csaba: A mérték)
Hevesi Andrea
Kőszeghy Péter újabb könyve Balassi Bálintról
Pályázati felhívás
Székely-Kovács Olga
grafikái