Tartalom 2013.

 

December

Tandori Dezső

Vokabuláré (versciklus)

Szepesi Attila

WS-szonettek (versciklus)

Pomogáts Béla

Emlékezés Weöres Sándorra

Dobozi Eszter

Mindenségedben…; Rendszereidben (versek)

Markó Béla

Ars poetica Velencében; Szerelem Velencében; Alkatrészek; Egy test kitárva; Határvonalak; Séta Antibes piacán (versek)

Sigmond István

Aki isteneknek áldozik, nem csupán az úrnak, megölettessék (Mózes II. könyve)

Bogdán László

Vaszilij Bogdanov: A hiúság zsibvására (versciklus)

Lázár Bence András

A rúzsért cserébe; Ádvent; Súlyos tájak (versek)

Nyerges Gábor Ádám

Ne légy kedves; Elfordítod; Szakadjon; Könnyebben költözik (versek)

 

 

Iványosi-Szabó Tibor

A sajátos tolerancia (A mezővárosi közösség formálódása Kecskeméten a kora-újkor első századaiban)

Lengyel András

Egon Schiele, avagy a bécsi modernizmus strukturális disszonanciái (Egy kiállítási katalógus margójára)

Kovács Krisztina

Az utazás metaforái, kimozdulás és gyarmatosítás (Hunyady Sándor amerikai témájú írásai, a hajó motívuma Hunyady kisregényében)

Fekete J. József

Misztérium és humor (A tanulmányíró Szentkuthy Miklós)

Mózes Huba

Kő kövön omlik (Metrumok, szövegrészek, belső arányok versépítő intertextualitása Kovács András Ferenc költeményeiben)

 

 

Kolozsi Orsolya

Pontos, kerek kis világok (Darvasi Ferenc: Elválik)

N. Horváth Béla

Az írástudók árulásai (Veres András: Kosztolányi Ady-komplexuma)

 

 

 

Tandori Dezső grafikái

November

Illyés Gyula Pillanatfelvétel; ***; Szülőföld; Széltől szítva; Pillanatok kérdése; Ami még marasztalna; Kannibálok; A sötét világossága; Az esők dolga (versek – közreadja Illyés Mária)
Zelei Miklós A halál is ahogy elromlik; Mama; Hosszú hétvége; Gyönyörű Bán Kata; Másnap; Po Csü-ji (772-846) kínai költő először publikált jegyzete; Danse macabre
Tornai József Styx; Egy nyomorék; Hold-szarvas (versek)
Petrőczi Éva Kéken és pirosan…; Barna fürtök; Utóirat egy régi levélhez; Válasz (versek)
Mohai V. Lajos Mindnyájan későn hajrázunk (Az apai ág)
Pollágh Péter Dundi muzsika; Mindenki legyen jó (versek)
Ferdinandy György Találkozások a Vörösmarty téren
   
Oláh-Gál Róbert Bolyai Farkas levele báró Wesselényi Miklóshoz
Németh Judit Németh László és a Bolyaiak
Staar Gyula Simonyi Károly veszít
Mózes Huba Elfut, búvik a kedv (Dsida Jenő elveszettnek hitt színpadi mesejátéka)
Lengyel András Előzetes modernség-jegyzetek (A magyar modernitás gondolkodástörténete, 1890-1949)
   
  Kilencven éve született Kormos István
Vasy Géza Az égig érő fa (Kormos István pályaképéhez)
   
Pomogáts Béla Fogyatkozó nemzedék
Szuromi Pál Eleven heraldikák
Balázs Géza Pestiesen szólva (Az igazi pesti nyelv)
Bencsik Orsolya Egy felszakadó hang, egy kiáltás nyomában (Az odú feltérképezése Jónás Tamás Cigányidők című kötetében)
Csapody Miklós Sziveri-mesék (Carbonaro: Ha polip szuszog Kolozsvárott I-II. kötet)
Bakonyi István Ferdinandy György: Mélyebbre
Baliga Violetta Lilla Egy költői élet modern tükörképe (Zelei Miklós: Situs inversus. Az Isten balján)
Fábián István Fehéredő táj (Mohai V. Lajos: Szeptember végén áhítat)
Marjanucz László A látás valósága versus a valóság láttatása (Lengyel András új könyvéről)
   
  Roskó Gábor grafikái

Október

Győri László

Katapult; Kinyílna a súlyos márvány; Faluszél; A kapu (versek)
Bora Ćosić Az új lakó (Barlog Károly fordítása)
Péter Márta négyütésű szó (vers)
Kántor Lajos F – elszámolás
Gömöri György Börtönből szabadulva; Érkezés Angliába; Non omnis moriar… (versek)
   
Novák László Ferenc Pálinka vagy égettbor?
   
*** A virágos művésznő (Geszler Mária Garzuly arcképe – Az interjút készítette: Füstös-Simon Zsuzsanna)
   
  Geszler Mária Garzuly kerámiái

Szeptember

Halasi Zoltán Szentföld, 1099 (vers)
Tóth László „Régi ember új környezetben…” (Közelítések, futamok)
Tinkó Máté Belharc készülőben; Szalag, korlát; Sárkeresztúri ének Pityének (versek)
 
Száz éve született Scheiber Sándor
Barna Gábor Adatok egy barátság történetéhez (Bálint Sándor és Scheiber Sándor egymáshoz írt levelei, 1948-1978)
Simoncsics Péter „Ne vödd le rullam a kezed!” (Emlékeim Bálint Sándorról)
 
Bahget Iskander hetvenéves
Kriskó János Egy művész legyen humanista (Beszélgetés Bahget Iskander fotóművésszel)

Alföldy Jenő

Az objektív költészete (Bahget Iskander: Egy marék világ)

 

 
Pomogáts Béla Magyarország megszállása (Kovács Imre könyve és ennek tanulságai)
Monostori Imre Kovács Imre, Szekfű Gyula és a Magyar Szemle
Kabán Annamária „Költő sem vagyok, csak ember” (Fájdalom és együttérzés, mélabú és játékosság Dsida Jenő verseiben)
*** Szekér Endre emlékezete
 
Bahget Iskander fotói

Július-augusztus

Vári Attila

Szomorú hold

Sándor Iván

A Vanderbilt-jacht hajóorvosa

Sigmond István

A szakács elfogyott

Grendel Lajos

„Utazás a semmi felé”

Zelei Miklós

Akkoriban még fehér voltam; A múzsa torka; Ahogy alszom; Cipők; Zárak, rácsok, hevederek; Csengőfrász; Exkluzív a Celebmagazin életmódrovatában; Fekete Riviéra; Vészkiárusítás; Munkanaphimnusz; Költészet; 2013. pozitív; Lajos születése; Virtuál; A Nagy Vadász

Tandori Dezső

„Tavasz ide, tavasz át…”

Buda Ferenc

Derű-ború (Tűnődések fehérről-feketéről VI.)

Ferdinandy György

Autótemető

Balázs Attila

Tarzan Szenttamáson

Patak Márta

Kígyót éjjel ölj!

Podmaniczky Szilárd

Egy gerinctörténet

Zságot András

Visszautasított írásaim; Emberek körülöttem; Házasságkötés B. Mártával; Születésem nehézségei

Győri László

Kis falusi néni

Nyerges Gábor Ádám

Sziránó és a blitzkrieg művészete

Ayhan Gökhan

Levél Császár Istvánnak, Cs. I.-ról

Mezey László Miklós

Visszatérés

Kelemen Anna

Neked

Kovács Gergő

2013 első novellája

Bene Zoltán

Viszonyok

Sembery Gábor

Szomszédok

Kávai Katalin

Átkelés

Pólik József

Az én utcám

Kötter Tamás

Give me summer; Hibátlanok

Június

100 éve született Weöres Sándor

Pintér Lajos

Négy bagatell

Pethő Ildikó

Weöres-variációk

Ócsai Éva

Az Orbis pictus 100 verse

Szigeti Csaba

W+10, avagy Weöres Sándor Finaléjának költészettörténeti elhelyezése

Bíró-Balogh Tamás

Weöres Sándor ismeretlen versikéje (Egy Ilia Mihálynak írt rögtönzésről)

Tarján Tamás

Az átutazó (Weöres Sándor 100)

Molnár Edit 

Emléktöredékek Weöres Sándorról

 

 

Szlukovényi Katalin

Harmatrózsa; Nyári éj; Petőfi.zip; Pillanatfelvétel; Reszket…; Szerző eltöpreng a szaporodó pozitív olvasói visszajelzéseken; Tavaszi napforduló; Téli nap; Úton; Városi szmog (versek)

*** 

  „ami a székely nyomorúságot illeti” (Markó Bélával beszélget Kőrössi P. József)

Jónás Tamás 

Intimitás; Hittan; Mellébeszéd (versek)

 

Puskás Anikó 

Kötelezők újratöltve (Bánk bán – junior)

Hegedűs Imre János

Energiák erőterében (Kodolányi Gyula: Szóló hangra)

Csatári Bálint

„Keser-édes” anyanyelvünkről avagy a nyelvészet hasznosságáról (Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet)

Gajdó Ágnes

Lidi mama mindenkit túlél (A Hajnóczy-műhely legújabb kötetéről)

Gömöri György 

Egy életművész nagymonológja (Hadas Miklós – Zeke Gyula: Egy fölösleges ember élete, Beszélgetések Vázsonyi Vilmossal)

Horváth Ágnes

Utak Bónishoz – Utak Bónistól (Részletek az egészhez – Emlékkönyv a 80. éves Bónis Ferenc tiszteletére)

 

Molnár Edit fotói

Május

Villányi László

Szerelem; Az ő keresztnevén; A száműzött (versek)

Jász Attila

a tenger magyar hangja. Daid&Ikar (vers)

Feltizi-Veress András

Rangadó

Báthori Csaba

Orfeusz, Odüsszeusz; Nincs part többé; Paradoxonok; Egy svájci tónál (zug); Decemberi számvetés (versek)

Markó Béla

Túlélés; Repedés; Virágnyílás; Végtelen; Folytatás; Mélység; Úton; Halotti beszéd; Kísérlet; Előjel; Mégsem; A hazáról; A szerelemről; Elégtétel; Tudás; Könyv; Finálé; Életcél; Költészet (versek)

***

Az ismeretlen nyelv (Németh Zoltánnal beszélget Ménesi Gábor)

Kurdy Fehér János

Kafka és Rilke a Duna-parton; Álomkisasszony támadása; Táncrend (versek)

 

 

Lénárt András

„Kiszabadulva” – 56-os diákok nyugati kalandozásai az ötvenes-hatvanas évek fordulóján

 

 

 

A 90 éves Tóth István köszöntése

Rigó Róbert

„Ilyen az élet” – Tóth István fotóművész nézőpontjából

 

 

Oláh-Gál Róbert

A Bolyaiak és a „fejérnépek”

Demény Péter

Egy dráma ráncai

Bartha Ákos

Közelítések a szociográfia fogalmához

 

 

Tóth Tünde

Pillanatszótár (Csendes Toll élete, avagy A-Z örökké valóság)

Bakonyi István

Egy „nyugatos” költő (Sumonyi Zoltán: Nyugat)

Schiller Erzsébet

„El kellene határozni, fehérek legyenek-e vagy vörösök” (Markovits Rodion: Aranyvonat)

Ózer Ágnes

Tanulmányok a délvidéki magyarokról

 

 

 

Tóth István fotói

 

Április

Buda Ferenc
Parafrázisok a falak könyvéhez (versciklus)
Zelei Miklós
Őrsátánok; Életkép; Fokhagymakirály; Jogvédők; Gyerek és kutya biztos siker; Prométheusz; Művészet
Juhász Ferenc

A lekötözött kilincs (vers)

Pintér Lajos

Tóth Menyhért utolszor; Pierrot (versek)

Gerőcs Péter

Fiatal mizantrop

Lázáry René Sándor

A klaroszi Apollón felelete; (Zord idők, sötét világok…) – közzéteszi Kovács András Ferenc (versek)

Király Levente

Égi csúszda (vers)

Tornai József

A félszemű kétségbeesése

 

Száz éve született Jékely Zoltán

Alföldy Jenő

„Aki Szent György napján született” (Jékely Zoltán születési centenáriumán)

Vallasek Júlia

Mindenki ugyanoda

 

Simoncsics Péter

A varázsló Krúdy

Lengyel András

József Attila Vágó Mártához írott leveleinek sorsa (Kis magyar kultusztörténet)

Fried István

Bolyongás egy/a labirintusban

 

Jász Attila

A tökéletes ég (Molnár Péter és képei)

 

Szerdahelyi Zoltán

Beszélgetések Hajnóczy Péterről Módos Péterrel

Kabdebó Lóránt

Az év katartikus eseménye (Juhász Ferenc: A Pegazus istállói)

Kelemen Lajos

Az érzékelés indokai (Győri László: A tisztaság akarása)

Svébis Bence

Jönnek az „Új Undokak” (Gerőcs Péter: Tárgyak)

 

Molnár Péter képei

 

Március

Pintér Lajos hatvanéves
Pintér Lajos
Tört/én/elem
Tolnai Ottó

Egy kosár déligyümölcs, egy kosár hal… (Pintér Lajos 60. születésnapjára)

Fekete J. József

Kapuk

Tandori Dezső

Réváldozat (Forrás-mű)

 

Kiss Benedek

Károgó téli ének; Öregkori csalogató; Anyám, én és a szárnyak; Árnyék és fény; Mintha; Mássz csak tovább!; Pünkösd havában (versek)

Sigmond István

Sztrájkolni a mennyekben nem lehet; Csoportterápia; Több arcú nyomor

Bogdán László

Vaszilij Bogdanov: Legendárium (versciklus)

Horváth Adrienn

Müsztikósz; Por; La traversée; tente; Álhaiku quenau, raymond fogadd sok szeretettel (versek)

 

***

„A művészet nem más, mint nyomhagyás” (Schrammel Imrével beszélget Ménesi Gábor)

Bencsik Orsolya

A halál és a vidék találkozása két műkedvelőben (Juhász Erzsébet portalanítja Szenteleky Kornélt)

 

Schrammel Imre kerámiái

 

Február

Illyés Gyula
Teljesen ismeretlen kínai versek (Kínai versfordítás-hamisítások)
Zelei Miklós
Bizalom; Azért jó; Daliás idők; Múzsák a celebmagazinban; Első vizit; Morvák; Komment; Dudás a kifutópályán
Buda Ferenc

A semmi partján; Háború (versek)

Hász Róbert

Vénusz vonulása

Péter Márta

(mindig mondta); (létem csak); szól; (a); végig; érzéshely; (……..); (versek)

Ferdinandy György

Emlékszilánkok (XVI.)

Kelemen Anna

Esik a; Zene, Ott, Én

Orosz László

Katona József megíratlan naplójából

Orosz István

Anamorfózis szerkesztés (vers)

Háy János

Európa, über alles

Gazsó Dániel

Föld alatt, s föld felett, Szelmencen zajlik az élet

***

Vetkőztetik a menyasszonyt? (Jóry Judit prózaíróval beszélget Kurdy Fehér János)

Pethő Sándor

A tavaszvárás huszonhárom pillanata

 

Orosz István grafikái

 

Január

Sándor Iván
A hetedik séta a fikció erdejében
Pomogáts Béla
Rekonstrukció és parabola (Sándor Iván: A futár)
Gyáni Gábor

1914 – a „szokásos idő” jele (Sándor Iván: Az éjszaka mélyén 1914)

 

Buda Ferenc

Rémálom I., Rémálom II., Rímuralom; Ni; Négysorosok; Világtöredékek; Ennyi (versek)

Sigmond István

Ünnep van mindenütt: a mennyben, a földön, a föld alatt

Aczél Géza

(szino)líra (versciklus)

Vári Attila

Nappali holdfény (Klenódium)

Jenei Gyula

Olló (vers)

Michal Glowinski

Negyedóra a cukrászdában (fordította: Gömöri György)

Tőzsér Árpád

Varjak az Akasztóhegyen (Naplójegyzetek 2002-ből)

 

Dávid Gyula

Az Erdélyi Helikon a negyvenes években

 

90 éve született Schéner Mihály

Dobos Marianne

Interjúk Schéner Mihállyal (Mennyből az angyal a földön és az égben)

 

Schéner Mihály grafikái